~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, January 26, 2007

Eth förthydligande om SvD:s beskyllningar.

Fasa! I daghens Swänska Dagbladeth beskylls Gycklargrvppen (som skall stafvas med "v" istaelleth för "u"!) för att wara en så callath "humorsajt", alltså en plaths på wäwven där lvstighether och vitsar förmedlas. Swänska Dagbladeth påstår i skrift att Gycklargrvppens omskaldning av "Losynge my edge" är en lvstighet, liksom den rootfrvktskanon wi präntade ned i hösthas! En såthan fräckheth har knappasth skådaths sedan hunnerkonungen Attila stormade kontinenten! Ochk thettha ser wi mücketh allvarligth på, ty Gycklargrvppen är en opinionsbildande livstilsblog med dokvmenthära inslag. Wår wäwchronica syfthar till att bygga medvethande om samth vppmvntra medelthida och feodal lifsföringh i den Gvdlösa framtidhen. Wi delar ibalndh också — mycketh generösth, oom wvi fåår säiga thet siälwa — medh oss af inblickar vr narrarnas slithiga lif. Dock syftar wi icke till att sprida gamman via Inter netv, ty hvmor scall afniutas lajv, så alla kan se arlseslandningar och hööra bjällrornas klang. Men om ni samthidare på SvD will ha internethvmor, så ska ni få internethvmor, helth gratis dessvtom. Den här skoijfrisca och digithala Bayeuxtapeten hafer wi garfat läppen åt oss hela dagen. Medeltida näthvmor när then äär som allra lvstigasth. Håll till goodo:Andra bloggar om: , , , ...

2 Comments:

Anonymous Filippo Brunelleschi said...

Jagh förstår öfverhvfvvd taget ickhe! Gycklargrvppen nämnes inthe en enthasthe gång i tidskriften (Swänska Daghbladeth)

11:44 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Meh. De länkade till oss och skrewo om wår rotfrvktskanon, dock vtan att nämna namn. Ett slags vag gvilt by association i en skrift i almoseberoende Swänskja Daghbladeth.

10:26 AM  

Post a Comment

<< Home