~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, January 25, 2007

H.H. Ratzi Benedictvs siunger vt mot wåld och sexIblandh mår man bara så bra. Wandrar i gränderna medh betydligth lättare stegh. Silverbjällrorna bjällrar högre. Pantalongerna skimrar mer. Den helstecta grisen smakar mer. Miödeth ger mer svalka åth strvpen än wanligth. Som skalden Petter säiger: Thet går bra nv, kompis, det går bra nv. Ty teth går eij att förneca — Gycklargrvppen, som allthid slåss för en medelthida ordning i framthiden, har frsich wind i seglen jvst nv! Bara then häär weckan hafr wi lärt att manliga Robin Hood-tajts är trendiga, att Martin E-type Erikson valts in i Stockholms skönhetsråd och nv thetta: Påve Ratzi Benedictus XVI lyfter bladeth från mvnnen och fördömer datorspel och filmer. Från Chronica CNN: "Pope Benedict said on Wednesday that the media were "perverse" and harmed children when they exalted violence and trivialized human sexuality in the name of entertainment." Och wad kan man säga, förvthom att Ratzi is right! Wåldsamheter gör sig bäst i Bibelns gamla testamenthe (samth i wiss mån Isländska sagor) och på de verkliga medeltidsslagfälthen, där korsriddare (med Vatikanens goda minne) biuder på förstklassig World of Warcraft-slakt af otrogna. Oc thet thär Benedictvs sägher om sexet, deth skall wi ta thill oss! Otaliga gånger har Gycklargrvppen hyrt videofilmer vr XXX-hyllan, i hopp om att se hvr otuktarna försth begår otvkth, oc sedan straffas med eld och svavel och salt — men warjie ghång hafer wi blifit besvikna, efthersomh sista akten i dessa syndiga skådespel allthid tycks saknas. Jag menar, hwadt är poængen med otuktsfilm när deth rättmätiga straffeth i slutet klippts borth? Dettha är wad Påve Ratzi menar med "trivialized human sexuality": otuktsfilmer som inte avslutas med en grande finale där de kåta syndarna förvandlas till sten eller förtärs av eld är skadliga och borde omedelbarth förbiudas. Wi, Gycklargrvppen, tackar hans helighet Ratzi Benedictvs för att adressera detta problem och wi räknar med att wärldens medieprodvcenter genast gör bättring. Filmerna i videomånglarens XXX-hylla bör omedelbarth förses med gammeltestamentes-kompatibla slut inspirerade av historien om Sodom och Gomorra. Och på thal om syndiga stæder att sthraffa så rapportherar Chronica Metro atth en wästgötsk köping wahra klar för bestraffningh från ovan.

Andra bloggar om: , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home