~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, April 15, 2007

Millennieths bok!

Wi som sitter hemma i stvgorna och späkher borth wåår awund kan tröstha oss med att Benedictvs XVI snart kommer att ta plaths i allas wååra sovrvm. Imorgon släpper Hans Helighet nämlighen sin kommande bästsälijare till boklådorna! Gjissa om Gycklargrvppen har föörhandsbokath warsina exemplar via wävboklådan! Thenna codex bär namnet Jesus från Nasaret och är en gedighen genomgång av Guds sons lif och lefverne. Kan thet bli mycket bättre?

En recension tjänns öfverflödigh: Wi ger boken fem crucifix av fem möjliga!

Andra bloggar om: , ...

5 Comments:

Anonymous Mårten said...

Man undrar ju om detta Evangelium enligt Benedictus har något nytt, mustigt särstoff att bjuda på!

7:28 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Mårten, antyjder dv att hans helighet Ratzi Benny XVI skrifer sensationslystna skrönor och lögner i stijl medh Dan Brown??? Önskar dv ovänthat besök af ett giäng lokalinkvisitorer?

8:56 PM  
Anonymous hansan rvhlar phett said...

Nv hvet jag icke i hvilken ända iagh s.a.s skall börja. Först Erich Fightelivs alster om förre öfverståthållaren Pehrzon, därefter Papa Ratzis biographi om självaste Jesvs (slaget på fingrarna endast af de fyra evangelivmsen) En sådan bokvåhr vi fåhr i åhr!

10:25 PM  
Anonymous Magnvs Erijksson said...

Är dhenna bok skrifven ock kopierad med gåspenna af munkar på ett gudi behageligt sätt i ett klosters scriptorium? Nej, iagh tro icke det! Den äro antagligen framställd med Gutenbergs sataniska tryckerimaskin! Äro detta verkligen gott?! Att pöbel och bondestånd hurosomhelst får tag i böcker och skrifvter?! Heliga ock lärda skrivfter skola läsas på latin, ej på folkspråk! Iagh äro besviken. Tid för en motpåve kanskie?

2:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

Är thät thätta som är thän nådiga lvnta som thät talas om i thässa dagar?

10:12 PM  

Post a Comment

<< Home