~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, March 31, 2007

Gyckelspel på Debaser vid Slvssen


Iag och Wife of Bath waar vte på staden föör att repræsenthera gycklargrvppens färgier i fredagskwälðen. Thät börjiaðe på gambla Pet Sovnds baar, idagh kiänð som Snottys, där wij thiðigare insvpith mvstig medelthidsdoft samth ställeðs fasta inventarie Skräpgycklarens fagra nvna. Doch drabbade thätta oss icke igåår (icke heller såg wij högerbloggarnas fvrste Gvdmvndvs, som ock waar på Snottys för att lvktha på ðän medelthida aromen samth, kan mann gissa, spana efter mvselmanska tærrorister samthiðigt som wij waar ðær i Janvarii månath). Styrcktha af stölet wandrade wij såå weijðare till rökmvsikens borg i Stockholm, Debaser, belägeth inwijð Slvssen däär wårflooð forsar vt i Strömmen likth ett instrvmentalth Biörn J:son Lindh-kväðes klimax. På Debaser sååg wij mörkreths riddare Sir Henric de la Cour, krönikeskrifare Frederic Strage samth många små vättar och smyggoter iklädda Cheap Monday-pantalonger oc þvnikor med ord eller orðstäf tryckta vppå. Knektarna från polisen tittade ock in æn lithen stvnð. Låt- och lekarelaget Plvxvs bjiöd på concert, whilket war ðvnkelth oc wackert. Jvnker Adam Kammerlands elektrischa lvta hade dock kvnna få höras mer. Straks dæræfter gick Jeans Team ("Grovtygspantalonglaget") vpp på þiljorna och bjiöð på förstklassigt gycklande af direkt medelthida karnevaliskt snitt — dessa teutoner, tvenne thill anþaleth, röijðe hårt, dansade och skakade sijna hårmanar, ropade poetisca ord om ingeþ särskilth alls och traktherade allsköns cymbaler et keytarer och thän stolliga vtlefelsen smittade af sig så atth pvblikens vnga jvnkrar med omfångsrika Conan Barbaren-armar sträcktes mot taket och skvimpade literwijs medh mjöd öfer oss. Thässa vnga herrar i grovtygspantalonglaget weeth wirkelighen hvr man får igång partyet!
Kwälðen afslvtaðes med stekt bratwvrsth och þvnnelfärd. Wi sågo då atth på fredagkvälðar så lever medelthiden alltjiämth i Stockholmen — öferallth raglar skrålande folk styrsellöst mellan pölar af vrin och vppkasthningar. Lijte som på 1300-taleth.


Andra bloggar om: , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home