~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, March 10, 2006

Dagens dinkel

Dinkel är ur många perspektiv det bästa sädeskornet, men särskilt ur samlevnadsperspektivet.
Dinkel verkar värmande, gör att man bildar bra muskelkött och befrämjar blodbildningen.
Som om det inte var nog ger det även ett glatt sinnelag och gladlynthetens gåva.
/fredagshälsningar från bingen

2 Comments:

Blogger Martin said...

Måste bara fråga -- är du bra i bingen, Hildegard?

3:30 PM  
Blogger Hildegard i Bingen said...

Min binge är en örtagård av fröjder, på en gång sinnliga och fromma.
/H

10:19 AM  

Post a Comment

<< Home