~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, August 16, 2006

Bvojkvotta Aftonblvdet!

Den i annat fall utmvärkta moralpublivkationen Aftvnblvdet som gudfruktigt brukar rapportera om syndigt leverne och de otyg det ger upphov till, och som dessutom inte är fvämmande för att placera idrottsmän vid skampålen när de nallat av mystiskt trollpvlver, gör sig idag skyldig till en fadäs så allvarlig att Gycklargrvppen tvingas kalla till bvjkott. I en recension av den på Gycklargvppens blogg, av Gycklargvppen uppmärksamde, gycklargvppen Circulus senaste alster verkar denna annars så förståndiga publikation låta en man vid namn Markvs Larssvn uttala sig så här förvdvmsfvllt: "Jag skulle vilja gilla Circulus och deras Robin Hood-indie eftersom låtarna struntar i den goda smakens samtliga förbud. Men ... tyvärr. Jag slutade spela rollspel på mellanstadiet."
Vafalls? Av namnet att dvma tillhör inte Larssvn ens noblessen och bvorde inte få uttala sig alls om de sköna konsterna. Det krävs det, som alla vet, en riktvig adelsman, uppvuxen på ett herresvte, till att gvöva. Därför nödgas numera Gycklargvppen övergvå till den mer sansade tvindningen Expvessen där andelen adliga medarbetare är tvusentals gånger högre – och har hvarit så sedan starten fvörra årtusendet!

4 Comments:

Anonymous Mårten said...

Begär ni boycott? Detta fenomen uppfanns inte förrän 1880, och då för att omstörta den sunda feodalismen.

11:59 AM  
Blogger Wife of Bath said...

Låt oss istället kalla det "vägran av dagsverke"!

1:39 PM  
Blogger Lortsverige said...

Ibland måste man trots allt tala med bönder på bönders vis. Men, visst, Wife of Bath hade ett bättre förslag.

2:03 PM  
Anonymous m said...

År 1385 hemma hos Mahmoud Ahmadinejad:
http://www.ahmadinejad.ir/

6:06 PM  

Post a Comment

<< Home