~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, March 20, 2007

Lex Helmut: Frosseri må waara en synd, men äro okæj wijd trösthätning

Så hafer wi ock, i lijkheth mit många vr bloggareskråeth, setth thän omtalte fjiärrsynssagan om rikshöfdingen Giöran Persson af Vingåker och Stiernhof, sammanställd af hofvkrönikören Eric Fichtelivs.

Mycketh hava sagths oom thätta werk, och thät mestha tyckandeth är som wanligth reina dyngan. Doch komma här Gycklargrvppens ord till vndsättning likt en riddarhord i skijnande rvstningar: Såsom wi hade missthänkth, war "Ordförande Persson", thänna skijldring från thät af parlamentariscth pöbelwälde (demokrati) besvdlade 1990-taleth lijka söfvande som ett wagnslass bolmört. En massa pladder, papper och rådslag, men icke etth ænda fälthslag eller plvndringståg så långth ögat nådde. Skæmmes!

Första kapitleth hade dock en höijdpvnkt, nämelijgen sagan om teutonernas rijkskansler Helmut Kohl som tröstfrossade halvtannath skålpvnd rent smör efter myntfotsförhandlingar med olyckelijg vtgång. Se där, lijte äkta medeltijda stormannatakter mitt i 1990-taleths skymningsmörker, stormannatacter som dessvtom bevisa att frosseri inte nödwändigtwhis är en synd, vtan ibland en tröst!

Andra bloggar om: , , , , , ...

4 Comments:

Anonymous hansan ruhlar phett said...

En annan höijdpvnkt hvar berättelsen om partiriddarna kring rvnda bordet, hvilka vnder ett gästabvd uti Sagerska Hvset erbjödos af den fagra vngmön Gvdrvn att få knvlla rvnt i hela Evropa. Ack, hur mjödet måtte ha flödat hvid detta gille.

9:49 PM  
Anonymous LenaK said...

Tywärr uppwisar ikke mitt scrptum den i grvnden konserwatiwa hållning iagh har gentemot språk ock culturus.
Derför är det med en sann tilfredstelesle iagh her kan läsa den sanna swenskan - och ikke den medh morer ock anglosaxer uppblandade gutturala vokabulär som strömma emot mig dagligen i rullor ock i fjerrsynssagor.

Tack herrar och mör, tack - så ska det se ut.

Eder etcetera, etcetera...

L

9:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

Högwälborna Riddare,

eth lijtet påpekhande ang. rubrik:

äro=pluralis, är=singularis

ex. vi är, jag är, frosseri är

Then Swenska Argus

10:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

Äfwen Solen har siina fläckar!

Jag menar naturligtvis vi äro!

Argus

10:32 PM  

Post a Comment

<< Home