~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, January 03, 2007

Alla talar swänska i klassrvmmet? Pyttsan heller!Weckans snackis torde wara detta krav på ytterligare flummighet i skolan:
Elever i Malmö ska inte få prata andra språk än svenska i skolan. Det tycker två fp-politiker i Malmö som tror att förslaget skulle kunna minska segregationen i samhället. "I Sverige pratar vi svenska och det ska barnen lära sig från början", säger Ewa Bertz (fp) till SvD.se.

Tja... folkpartisterna i Skåne har i princip rätt, ty nog är thet så atth ändasth ett språk bör talas i en skolsal. Dock är förslageth aw typiskt skånsk-bondskt och bildningsföraktande snitt, ja faktiskt ett vtslag för den flvmpedagogik som råder i swänska lärosäten i framtiden. Ty är deth ett språk som skall klinga i wåra lärosäten, så ähr deth giwetwis latinet, dettha lärdomens språk, och eij den plattswänska som blott bönder, trälar och bloggare nyttjar.

Andra bloggar om: , , , , , ...

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kommunisterna har skrivit ett bra inlägg om folkpartiets utspel på www.skp.se

8:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

Klassrvmmets wanligaste och wackraste ord såsom hora och fitta skola sägas på Swänska.

9:35 AM  
Blogger Caesar Colonii said...

anonymmovs I:

SKP är ett sjvkt antifeodalistiskt parti, alltså kommer wi icke att svrfa till deras sajt och läsa om hvr lattjolajbans de vsla SKP:arna tänker ha när de störtar rättmätiga kvngafamiljer i grvseth och skingrar deras pängar för winden u.s.w.

anonymmovs II:

Näär skoleleverna prompt måste anwända rvnda ord på swänska, så föredrahr wi att de säiger "sköka" eller "låglänt fvktig ängsmark".

11:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

svenska ska talas i den svenska skolan. vi hade inte haft rätt att prata vårat språk om vi hade kommit till en skola i deras land

1:01 PM  

Post a Comment

<< Home