~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, January 04, 2007

Jester saveth the day

Vrsäkta det senkomna constaterandet, men gåsfiederdonet pajade. I hwilket fall som helst hwille iagh hylla nyårsdagens dokvmenter om riddar Ivanhoe, hwar hwi kvnde se att hanses lifv ock lem reddahdes blott tack hware en hjeltemodig gycklare. Gycklaren, thänne godhjertade ock vtaf kvrage byggde man, mhemorerade de lärdes lingua, togo sig ii lönndom in på slottet ock läto sig icke, som ni kan skåhda ii actionkonsthwerket nedan, kufvas ens af trenne starke men.
Hwi vtbringar en skål ock wiftar medh brinnande pinnar till hanses ära!Andra bloggar om: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home