~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, January 04, 2007

Blood Musics Karl-Jonas Winqvist ansluter sig till Gycklargrvppen

Före: Den modärne Karl-Jonas Winqvist (kjiändh från First Floor Power och Blood Music), som wi är vana att se honom:


Efter: Karl-Jonas Winqvist (kjiändh från First Floor Power och Blood Music) efter en medeltidsmakeover, redo att anslvta sig till Gycklargrvppen:


Andra bloggar om:
, , , , , ...

1 Comments:

Anonymous görth said...

Det är inne med turban!

1:13 AM  

Post a Comment

<< Home