~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, January 04, 2007

Mer utrvymme åt Gud på kvultursvidorna

I ett klok predikan lhägger en thill synes frvom dhvalmas ut texten om fharan med dhe ofhta ogudaktiga svå khallat thesdhrifande artiklar som bhliver allt vanligare i det sekulariserade samhället. Shärskilt på de så khallade kvultursidor som borde ägna sig åt religiösa bhryderier i stället för att mhisstänklighöra den ädla shläkten Wallenberg som sthyr och sthäller med kloskvap och fhörmått mota Hansamhakterna i grind (om ähn med ej pvolitiskt kvorrekta metoder). Whi på Gycklargrvppen skrifer givetvis under dahlmasens banbulla och sphikar upp dven på närmsvsta kyrkoport. Dhe enda theserna som bör fvörekomma kommer från Hverren själv, eller wia hans sändebud i Rvom. Mhan ska som alla känna thill icke spå ohm sådant man icke veta. Gycklargrvppen besthäller dhärför mher hyllningar av katolicismen et Opvus Dei signerade Natalia Kazmierskva och den omhvände hedningen Kristian Lundbverg ohm man nu icke kan nöja sig med att puvblicvera rhena bibelcitat.

Andra bloggar om: , , , , ...

2 Comments:

Blogger André Johansson said...

Jag visste att jag skulle få gycklarna med mig!

2:09 PM  
Blogger Lortsverige said...

Shå länge du håller dig ifrån den oupptäckta östern shå fhår du alltid med oss, hve hve.

4:09 PM  

Post a Comment

<< Home