~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, July 16, 2007

Raska penningar

Iag haar fasthnath i en diger lvnta af illa författad prosa om rövare och kanaljer i ett främmande framthida Stockholmen. Skrifthen heter "Snabba Cash", wilketh tycks wara fvtvristhisk rappakalja-plattswänska och betyda vngefäär "Raska penningar". Thän äär skrifven af en fancy pantalonger-klädd jvnker wid namn Jöns Lapidvs och handlar om then ænkle mannen J.W, bördig vr thät lägre bonde- eller borgareståndeth i en lithen kiöpvng i norr. J.W. far thill stockholm, däär han kiör swarthdroska å aftnarna och stvderar räkenskap på dagarna. J.W äär en giriger mand, han svkta efter både rikedomar och högre ståndsthillhörigheth. Förklädd såsom en af dem vmgås han med vnga ädlingar, och snarth snärjies hann ock in illegal färsäljning af pigghetspvlfver, wilketh leder thill att han ock förbrödrar sig med rövare och kanaljer af nordisk, sydslavisk, arabisk och hispanisc härkomst. Thät är förstås spænnande læsnvng, men ack så illa skrifveth! Språketh oc charactærerna är nästan lika stelth och grvnt giestalthade som i en gienomsnitthlig Hamilton-bok af Jan de Guillou. Thät wärsta medh boken är atth boken slvtar vtan att thän girige vppkomlingen J.W får sitth rättmäthiga straff i Helfwethet — J.W begår jv icke enbarth brott såsom vndlåtenhet att betala skatt, han är ock en swart fot i droskförararnas skrå, samth en fräcker gynnare som förklæder sig thill att wara båd rövare och adelsman, vtan atth wara född thill thät. En anderer sak som stöör mig är atth thänna sag äär så frvktanswäärt owerkligh. Iagh menar, hvr skvlle någon läsare i någon thidsålder kvnna tro på att I.) thät finnes garderober på krogarna däär alla giäster MÅSTE hänga af sig manteln och betala för thät, och att II.) thässa garderober styrs och handhaves af rövarband? Hello liksom? Inte kan wäl någon tro på att thät i framthiden skall aftwingas folc kappor och mantlar näär de stijger in i wärdshvset, och att thä arma stackare skall betala för thät? Thät är liksom så owerkligth att thät icke ens höör hemma i thän mest dystopiska science fiction-saga.


Post Scriptvm: Throts thät fvllkomligth barocka i idén om betalgarderob på krogarna regerade af organiserade roffare, så tycks wijssa pöbelvalda politicer ha läästh Jöns Lapidvs saga och tolkat thätta som etth sanningens docvmenth, wilket ock påpekas af en kommentator på thän proggrockswänlige och Gvantanamohögerorientherade bloggarfvrsten Gvdmvndvs blogg.


Andra bloggar om: , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home