~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, July 11, 2007

Vatikanen vtslvngar fætaste dissen mot thä protestantiska kiättarna

Halloj kiära læsare!

Om ni hafer vndrat warföre wij, Gycklargrvppen, icke posthat några bvllor vppå wåår blogg så beroder thät på att wij, Gyklargrvppen, jvst nv bodybvildar oc vppträänar vthållighethen inför åreths dinkelskiörd.
Men wij bryjter bloggaretystnaden idag medh ett glädjiens och gammans bvd. Jæpp, i aften komma Gycklargrvppen att fæstha på öl, wijn, miöd, mæsk och annath roligt, ty Gycklargrvppen hafer lääst Chronica Swänska Daghbladeth som i thagens blad brijngade en frisker flækth af protestantbæshing och stolta katolska slag för brösthet. Lyckeliga bliwa wi näär wi läser följiande, som rapporterats från TT-Revters via SvD:

Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast.
Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen.
Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation - tidigare känd som inkvisitionen. Däremot betonas att den ortodoxa kristenheten är "en sann kyrka" och alltså inte kättare, även om de ortodoxa lider av ett "sår", då de inte accepterar påven som sitt överhuvud.
Med protestanterna är det betydligt värre ställt, enligt dokumentet: "Det är svårt att se hur begreppet kyrka över huvud taget skulle kunna användas", heter det
[…]
Den officiella texten är i samma självbekräftande anda som det kontroversiella dokumentet Dominus Iesus från 2000, som utfärdades av dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger, i dag påve Benedictus XVI. Budskapet är helt enkelt att katolicismen är bäst.


Wi, Gycklargrvppen, kvnde icke ha sagt thät bædre sjielva. Wi är ini sjiälen fröjdiga af atth lääsa en sådan högsth medelthida diss mot kiättarna i thä ”protestantisca” kiyrkorna. Wi börjiar redan i aften att samla ris thill etth storth bål och wi hoppas snarth att få sättha fyr på en och annan påveförnekare som man gjiorde i Montségur A.D 1244. Men försth tager wi allthså wåårt wijn, öl, mjiöd och mæsk för ett rejælth partaij i Papa Ratzi Benedictvs XVI:s äära.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home