~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, July 23, 2007

Gycklargrvppen vndercovrar på Möllevångenfestivalen

Jvpp, folcs. Gycklargrvppen har åter wandrath i hierthat af thä mvsthiga Scanianska markerna, i Malmöya wid danskarnas svnd.

Och wi hafver wanderath vnder cover, klädda slikth wanligth streetwearklätth folc, mivtt ibland thä medeltidshygieniska rackare, kanaljer och mimare och crvstgycklare som tillsammanhs svkapar thän mvstiga carnevalen wi kiänner som Möllevångenfæstivalen.

Jivsth nv sitther iag vppå chambren föör att skrijwa en långer chronica om nämnda Möllevångefæstiwal och mijna indtryck från thän, men iag hafr swåårth att sambla tankarna.

Anleidnvngen äär thänna djivpth fasansfvlla bild som hafr röfwats/roffats från Möllevångenfestivalens eigna fotoblogg. Skåden! Ty thänna bild säiger egienthligen allt som finnes atth säiga om thän sydswänska giyckleriscenen idag, A.D. 2007.



Post Scriptvm: Læs æwend Malmöskrijwaren Donnie Donvts chronica öfer Möllevången och thäss giästabvd A.D. 2006.


Post Post Scriptvm: Wi åhörde skifspeilande af Ulf, Eriks son, på giästgiferieth Metro. Thät sades atth han spann wax i genren "cosmic", och thät må så wara att han giorde thät en stvnd. Men wij hörde ock Stefan Kragh-hiphop af DJ Shadow-typ samth twättäkta triphop af Tricky-typ. Mæn thät war nog icke etth Möllevångenfæstiwalarrangegang, ty inga djembetrvmslagare syntes thill.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home