~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, August 31, 2006

Broder Chavcer ser Serpents on a Shippe

Wår goode wän Geoffrey Chavcer har warit å setth nya bloc-bvstern Serpentes on a Shippe! God vnderhållning, tydlighen:
Vp staires, Sir Sean did checke wyth the mariners and finde hem all y-slawe by the snakes, and the snakes had occupyed the wheel of the shippe and the mappe of navigacioun. And Sir Sean cam doun and toold Sir Neville and Sir Neville was passinge wroth and seyde, ‘That ys ynogh. I haue hadde it wyth thes cursed by Seynt George snakes on this cursed by Seynt George shippe!’

Laes hela referatet å hans blogge - om ni inthe är redd för spolare.

Andra bloggar om: ,

Conon de Béthvne: L'autrier avint en cel autre païs (recension)

Warje människa har sin egen stressardröm, en åþerkommande dröm þär en symbolisc sitvation awslöjar wår raedsla. Min frv brvkar drömma att hon kommer för sent till en lektion i dressyrridning, jag brvkar drömma att iagh ska interwjva Conon de Béthune. Platsen är alltid densamma; en glest panelad lada där dammet wirwlar i de wertikala solstrimmorna. Jag slår mig ned wid ett litet bord, Conon de Béthvne sitter där redan, höbalar ligger staplade längs wäggarna. Nerwositeten har inte kommit ännv, jag känner mig mest spänd, och hedrad. Sedan händer alltid samma sak: Jag kommer inte på en enda fråga och drömmen tar slvt.

På ett divpare plan är drömmen försthås enh spegling aw någon internaliserad oförmåga. Men det är inte omöjligt att det handlar om en öwerföring, att Conon de Béthvne i själwa werket är någon annan. Eller det mest banala: att Conon de Béthvne i siälwa werket är iagh.

Hvr som helst har drömmen fåtth mig att taenka på wad jag faktiskth skvlle fråga Conon de Béthvne, om jag någon gång i waketh tillstånd hamnade wid samma bord som han. Och sanningen är att jag nog inte skvlle ha några frågor.

Jag har hört Conon de Béthvnes mvsik i hela mitt liw, och på sista tiðen har jag börjat fvndera på om jag inte fortfarande lyssnar på honom som ett barn. Det will säga: i någon mån är hans mvsic och texter bara ljvd för mig, så som de tedde sig när jag war twå eller tre år gammal. Jag är kapabel till ett annat slags lyssning också, en mer ðistanserad och analyserande lyssning. Jag kan särskilja hans inflvenser, följa tråden, vpptäcka förändringarna från albvm till albvm. Men jag tycker bäst om att lyssna som ett barn, att waggas till ro aw det mycket bekantha i hans röst, frasering och harmonic. Det är därför jag aldrig brytt mig om att tyda hans texter. Jag kan fastna för någon fras, men öwerlag är det nog snarare hans mvsic som intressera mig.

Förra årets anstormning aw Conon de Béthvne-material - Marten de Scorseses bildwerk, biografin, arkarna och rvllorna - hade den stora förtjänsten att den inte gick på frimärkesamlarnas linje. Conon de Béthvnes egen bok handlade mest aw allt om mvsic, om barndomens rökarmusic, vpptäckten aw blvesen och folkmvsicen. Det war befriande att förstå att han fortfarande såg sig själw som mvsicer, snarare än icon, och att han relaterade så starkt till annan mvsic, framför allth åldrad sådan.

Att han döper en så hemkär skiwa till "L'autrier avint en cel autre païs" tycker jag är hvmoristiskt. Jag tänker mig att han will placera skiwan jvst i ett wälkänt rike och att han will att mvsicen ska låta så fvll aw hemlandstoner som den en gång war. Han har prodvcerat den själw och spelat in den med sina härjningstågstrovweres.

Sättningen är traditionell och resvltatet närmast pvritanskt. Det låter elwahvndrafemtiotal rakt igenom, de spelar ballader, swing, kwäden, gammal rökmvsic och rökabilli. Det låter fantastiskt, mjvkt, säkert, lyhört och wäldigt själwklart. De lvgna låtarna - som "Chançon legiere a entendre" och "Workingman’s blves" - sjvnger han med en påtaglig wärme i rösten. Det är inte så jag brvkar tänka på honom. Mvsicaliskth anknyter "L'autrier avint en cel autre païs" på ett natvrligth sätt till förra skiwan, den nv fem år gamla "Se raige et derverie". Det låter wälbekant och lantligt, som om Conon de Béthvne och bandet stod i den där ladan jag brvkar träffa honom ii.

Samtidigt är de nya sångerna på många sätt bagateller, de har inte på långa wägar samma angelägenhetsgrad som spåren på "Belle doce Dame chiere", skiwan alla trodde skvlle bli hans sista. I stället för att rossla fram sin dödslängtan sjvnger han "Thov þinke I’m ower ye hill/þinke I’m past my prime/Let me see what thov got/We can hawe a whompin’ good time." Trvmmorna tassar. Mvngigan kommer fram.

Erik Läspe och Haltes valblogg op. III: Jag tar debatten mot demokraterna!

Wednesday, August 30, 2006

Fördelningspolitik (try it, you'll like it!)

Tuesday, August 29, 2006

Kryssa Läspe och Halte den XVII. September.

Iagh hether Erik Läspe och Halte och egh kandidaerar för Medeltidspartiet till Stokholms stadsting, Stockholmslandstingeth, riksdagen, regieringen och Kungliga howet. Jagh behööwer ditth krys föhr att kvnna drijwa på för eth bättre rike för alla de fyra stånden/ständerna.

Idagh skall jagh beräätta om mina planer för lokalpoliticen.

Jag will giöra Stockholme till en wärldsköping; en huvudköping som är wälbefäst, vthållig mot beläghringar och som är öppen för alla som kan betala wid stadsporthen. Daerför will jag se satsningar på dagswerken, katedrals- och korswirkeshvsbyggande, och tvristvänlighet. I min vision av Stockholme finnes äwen gooda åtgiärdsprogram för mänskor som riskerar att hamna i bostadslöshet och social utslagning. För dem ska wi bygga rvckligt fattighvs och mer rännstensyta. Iagh will också göra gatnätet mindre rätlinjigt, ty rätlinjiga gathor leder till stress och bilism.

Här följer några av de frågor jag går till val på i höst.

I. Bygg katedraler i Stockholm. Låt inte Vppsala och Lvnd nå närmare himlen än oss!

II. Bättre förvtsättningar för jobb i Stockholme! Genom att satsa på infrastrvctvr för moderna och smidiga transporter med häst och wagn, härolder och kvrirer gör vi staden mer attraktiw för boende, besökare och inwesterare från Hansan.

III. Gör Stockholm till en bättre tvriststad! I många andra europeiska huvudstäder finns gatu- och informationsskyltar skrivna på flera olika språk. Jag vill satsa på strategisk skyltning rvnt om i stan på förslagsvis latin och plattyska.

IV. Släck ner Stockholm! I många europeiska städer plågas bofasta och turister av ett förskräckligt ljvsskådespel när mörkret faller. Dämpad belysning skapar däremot en helt ny bild av hvsen och gränderna och skapar förvtsättningar för ekonomisk vtweckling samt goda möjligtheter att bli aw med problematiska bråkstakar på diskret wäg. Så borde vi ha det i vår köping. Iagh är äwen öppen för en vtbyggnad aw tortyrkammarebeståndeth.

V. En stad för stockholmarna! Alltså: kiör vt det norrländska lantispakket från Skånegathan! Repatriera alla skåningar till Danmark! Bygg sedan ringmvren!

VI. Återbörda alla prothestantiska kiyrkor till Vatikanen, rvsta för ett frejdigt härjningståg i Österled, ock ett omedelbart förbiud osvnd modern mat, t ex potatischips, med dåliga GI-wärden. Låt roworna rvlla!

Detta var några av de pvnkter jag vill verka för inom Stockholmespolitiken.

Du är alltid wäälkommen att konthakta mig för att ställa frågor och ge synpunkter på de frågor jag driwer. Det sker lättast genom att mejla mig på gycklargruppen@gmail.com.

Andra bloggar om: , , , , ...

Erik Läspe och Haltes valblogg op. II: En liten Fvndraiser


Personwalscampagnier är inte gratis. War twungen att dra ihop en liten walarbetarhird och ställa till med fvndraiser.

Det är 1388 och har precis slutat blogga

Eller?

Saturday, August 26, 2006

Se Svndbyberg...


... och sedan dö!

Imorgon, söndag, brakar det äntligen loss: Rissnespelen 2006 på ängarna vtanför Svmpan!

Höjdpvnkter vnder dagen:

* Invigning av försvarsminister Leni Björklvnd
* Gycklargrvppen Javwet vppträder med sagan "Robin med hooden från wooden"
* Tornerspel med Ryttargrvppen

Vndertecknad och Hildegard kommer att vara på plats i ottan för att peppa slagskämparna inför tornerspelen (och spana in kvalitén på de vnga herrarnas knäkapslar). Vi hoppas även på att vnder dagen kvnna botanisera bland marknadsstånden och fynda prima gvlbetor och en och annan pepparrot. Kanske går vi vidare till Sjätte Tvnnan när det börjar mörkna.

Väl mött!

Andra bloggar om:

Thursday, August 24, 2006

Erik Läspe och Haltes valblogg op. 1: Slageth ovm arbethsmarknadenn


Debatten om arbethsmarknaden war håård ock smvtsigh. Alla vtom iagh täwlade om wem som kvnde krama a-kassan och sjvkförsäkringarna hårdast. Sedan bitchade de om atth mina förslaagh för forthsatt slaweri war oetiskt. Så till stluth tappade jag tålamodetth och tystade mina meningsmotståndare med de synnerligen effetkiwa argvmenth. Erik Läspe och Halte är nv på godh wäg till riksdagen. Kryssa Erik Läspe och Halte den XVII September dv också!

Wednesday, August 23, 2006

Gycklargrvppens correspondens med Africa - fvll version

ibrahim wata
More options May 24
FROM THE DESK OF MR. IBRAHIM WATA
BILL AND EXCHANGE MANAGER,
BANK OF AFRICA (BOA).
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO.

Alternative e-mail:mr_ibrahim_wata002@yahoo.co.uk

Dear Sir/Madam

I know that this letter may come to you as a surprise but due to the urgency
of this transaction.First I must solicit your confidence in this
transaction, this is by virtue of it's nature as being utterly confidential
and top secret. Though I know that a transaction of this magnitude will make
any one apprehensive and worried, but I am assuring you that all will be
well at the end of the day. There is no doubt that trust conceptually is a
conundrum which leadsitself to deferring interpretation, we have decided to
contact you due to the urgency of this transaction.

I am the manager of bill and exchange at the foreign remittance department
of BANK OF AFRICA(BOA). I came to know you in my private search for a
reliable and reputable person to handle this Confidential Transaction, which
involves thetransfer of a huge sum of money to a foreign account requiring
maximum confidence.

I am writing to you, following the impressive information received about you
from the chambers of commerce. I believed that you are capable and reliable
to champion this business opportunity. In my department we discovered an
abandoned sum of $14.5m US dollars (Fourteen million five hundred thusand US
dollars). In an account that belongs to one of our foreign customer who died
along with his entire family On August 23, 2000 through Gulf Air Flight 72
with Airbus A320 crashed off, killing all 143 people on board and you can
view the site for more
details:http://www-tech.mit.edu/V120/N32/gulfair.32w.html

Since we got information about his death, we have been expecting his next of
kin to come over and claim his money because we cannot release it unless
somebody applies for it as next of kin or relation to the deceased as
indicated in our banking guidelines but unfortunately we learnt that all his
supposed next of kin or relation died alongside with him at the plane crash
leaving nobody behind for the claim. It is therefore upon this discovery
that I and other officials in my department now decided to make this
business proposal to you and release the money to you as the next of kin or
relation to the deceased for safety and subsequent disbursement since nobody
is coming for it and we don't want this money to go into the Bank treasury
as unclaimed Bill.

The Banking law and guideline here stipulates that if such money remained
unclaimed after five years, the money will be transferred into the Bank
treasury as unclaimed fund. The request of foreigner as next of kin in this
business is occasioned by the fact that the customer was a foreigner and a
Burkinabe cannot stand as next of kin to a foreigner.

We agree that 35% of this money will be for you as foreign partner, in
respect to the provision of a foreign account, 5 % will be set aside for
expenses incurred during the business and 60 % would be for me and my
colleagues. There after I and my colleagues will visit your country for
disbursement according to the percentages indicated.

Therefore to enable the immediate transfer of this fund to you as arranged,
you must apply first to the bank as relations or next of kin of the deceased
indicating your bank name, your bank account number,your private telephone
and fax number for easy and effective communication and location where in
the money will be remitted.

Upon receipt of your reply, I will send to you by fax or email the text of
the application. I will not fail to bring to your notice that this
transaction is hitch free and that you should not entertain any atom of fear
as all required arrangements have been made for the transfer.

You should contact me immediately as soon as you receive this letter.

Trusting to hear from you immediately.

Yours faithfully,

MR. IBRAHIM WATA
Bill and exchange manager,
BANK OF AFRICA (BOA)

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

Gycklare Gruppen to mr_ibrahim_wat.
More options May 29

Dear Mr. Wata,

I sincerely hope that you are aware of that you have sent an email to
the medieval performance troupe Gycklargrvppen.

We, Gycklargrvppen, are young europeans skilled in medieval
entertainment techniques like spit roasting, juggling, fencing,
extreme heraldry, jousting, strappado, taschenspiel, spelt growing,
gregorian chants and such.

We're pleased and honored that you have asked us for help — we love to
lend a hand to fellows every now and then — but I'm afraid that I have
to inform you that we, Gycklargrvppen, only handle medieval currencies
like gold coins, copper coins, silver coins.

Best regards,

Caesar Colonii
representing Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

ibrahim wata
to me
More options May 30

Dear Gycklare Gruppen

Thanks for your last mail. Please let me know whether you are ready to assist me so that i will give you the full details.

REgards

Mr.Ibrahim Wata.

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jun 6
Dear, dear Mr. Ibrahim Wata,

Yes. We are ready to assist you. But nota bene — we, Gycklargrvppen,
are a medieval entertainment troupe. We can't handle currencies like
GB£, US$, Evro or such, only gold/silver/copper coins. But I'm sure we
will sort this out. We'vel now sent our emissary by ship to your
country. He will contact you as soon as his ship has arrived.

Best wishes,

Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

ibrahim wata
to me
More options Jun 6
Dear friend,

Thanks your mail. You don't need to come down here, This is banking procidures, so if you are ready let me

Regards

Mr.Ibrahim Wata

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jun 7
Dear Sir,

I'm afraid that we do not really understand now. If we are ready, oh what shalt we let you?

/Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata to me
More options Jun 9
Dear Friend,

Thanks for your last mail. You don't need to be afraid of this transaction i am here to protect our interest until the fund be transferred into your account, so let me know whether you are ready do that we shall start.

Regards

Mr.Ibrahim Wata

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jun 27
Dear mister Wata,

We, the members of Gycklargrvppen, are somewhath confuseth. Exactly what is an account?

Please reply quickly, as we are now fully prepared to travel to the continent of Africa!

/Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata to me
More options Jun 28
Dear Friend,

Thanks for your last mail, Ok send me your banking details where you shall recieve the fund so that i will email you a text of application that you will use to apply to our bank for releasing of the fund so that we shall start as you know that we don't have enough time to waste.

Best regards

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 2
Dear Mr Wata,

Here follows ovr banking details:

We dont really have a proper bank, bvt usually we take loans, when in
need of investing, from a certain Mr. Isaac Katzenellenbogen. He's is
the only one in ovr part of town that actually handles stvff like
money lending, and he does take a percentage when we pay him back - I
guess that is more or less the praxis nowadays. He can be fovnd in a
cellar in the yard of the third house to the right (if your nose doeth
pint northwards, that is) of Klensmidargraend (that's the alley where
some smiths and jewellery makers have the workshops and residences).
Right that on the scroll, and mark it "Hanseatic City of Holmia,
Kingdom of Swithiod", if you contact him, and the covriers on their
stvrdy horses will deliver! Bear in mind, and tell the covrier if you
have to contact him by mail, that he is hearing impaired and might not
hear a knock on the door vnless the knocking is carried ovt with brvte
force.

Wamest of regards,

Caesar Colonii
on behalf of Gycklargrvppen

Post Scriptvm: If you'd like, my dear Mr. Wata, we can bring Mr
Katzenellenbogen ovrselves. He has some experience from sailing, as he
was once travelling the merchant koggs of The Hanseatic Leagve! Ovr
ship will leave the town of Holmia some time in the next week. Please
be patient, as a sailing voyage to Africa can take a couple of months.

Post Post Scriptvm: We, the members of Gycklargrvppen, will be more
than happy if we covld perform a little singing, dancing and orating
once we are in Africa. Ovr act is especially svited for small and
medivm-sized banquet halls.

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

ibrahim wata
to me
More options Jul 4

Dear Friend,
Thanks for your last mail, sorry to tell you that is you don't have bank account better back out because we can not do this transaction an account.

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 5

Dear, dear Sir,

I'm sorry and heartbroken to hear this. I'm sorry we don't have an account, and to tell the truth, we are not fvlly assvred exactly what an accovnt is. We're gvessing it has something to do with money, non? We vsvally store ovr money in a large coffin, behind bars and a sturdy lock in a vault. If you could arrange with the money transfer - in silver or copper coins - by boat or caravan, that wovld be the best thing for vs. But make svre that the transport is heavily gvarded, as it is a long and treacherovs jovrney.

The bestest of regards,

C.C on behalf of Gycklargrvppen.

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
Jul 5
Dear Friend,

Thanks for your last mail. Please can you help me and send me a little money to open an account here on your behalf where the bank will transfer the fund. So that we will arrange on how to transfer the fund to you.

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 6
Dear Mr. Wata,

We're sending some money to you in order to open an accovnt. We havve to know yovr adresse - please send us yovr adresse in the next letter!

/C.C on behalf of Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
More options Jul 6
Dear Friend,

Thanks for your last mail. send the money through Western Union Money Transfer with my Name ( Ibrahim Wata) Address, Ouagadougou Burkina Faso, Make sure you send the information of the transfer as soon as you send the money ok.


~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~

ibrahim wata
to me
More options Jul 6
Dear Friend,

Scan and Send me a copy of your International Passport so that i will use your full name and address for the new account where the bank will transfer the fund first.

Regards

Mr.Ibrahim wata

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 6
My dear, dear, dear Mister Wata! That is so sweet of thou! As soon as the kings clerks and scribes have issued a warrant of ovr state as certified jesters working in the town of Holmia, we'll have them sent to yov by courier! (I guess that's what you mean by "scan"!). We actvally never have had anything like an accovnt - we are truly thrilled!

warmest of regards,

C.C of Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
Jul 7
Dear Friend,

Send me a copy of your International Passport What i mean is that you have to use your Scanner machine to Scan your International Passport tp me so that i will use your full name and address for the new account where the bank will transfer the fund first. I needed $1.850.00 for the account.

Regards

Mr.Ibrahim wata

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 7
Dearest of friends, Mr. Ibrahim Wata,

I will try to comply with yovr requestes. As soon as my friend Bockstensmannen (who is known for sometimes delving in entry-level engineering, numeric exercise by abacvs and D.I.Y alchemy) finishes his prototype for a scanning machinae, i will send you a copy. Please be patient.

C.C of Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
More options Jul 7
Dear Friend,

Thanks for your last mail. I will be waiting to receive the passport with the fees requested for the open the account.

Best Regards

Ibrahim Wata


~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 7
Dear Mr. Wata (May I call thou Ibrahim? It's almost like we know each other as long-time companions now!)

When we get there to Ovgadovgo, wovld yov then advice us to hire armed gvards? I.E., is it sitvated in an area where one can expect rogves, robbers and other rascals?

Please answer quickly, as we leave tomorrow on ovr jovrney to visit you. We will leave at dawn, and sail with the merchant ship Tekla (a beatifvl kogg once vsed by the Hanseatic Leagve, probably the most svccesfvl regvlated trade network known in northern Evrope). We will sail all the way from the Baltic sea to Africa, and then choose one of the Volta rivers! Quite an adventvrovs journey do we expect!

Please also give vs more detailed information on where to find yov once we have arrived - or perhaps yov will be there in person to greet vs at arrival? I'm svre it will be pleasant to meet yov in person after this extensive correspondance .

Warmest of regards and best wishes,

C.C of Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
More options Jul 7
Dear Friend,

Thanks for your last mail. sorry thqt is not our discussion, If you know that you are not sending the money as i told you better back out. I am not here to be joking with you. Did i asked you to come to my country now.???

Best Regards

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 8
You have to understand, my dear Ibrahim, that you invited me into this correspondance. And I did inform you that I and my friend are a medieval entertainment troupe, if you remember. We, Gycklargrvppen, are jesters and musicians, living a simple bvt God-fearing life! When you started writing about abstract concepts such as "accounts", "scanners" and "passport", which of course was quite interesting, it was to ovr medieval minds they were ghastly visions of science fiction!


/Gycklargrvppen

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
More options Jul 8
Dear Friend,

Thanks for your last mail.Only what i needed from you is to send the International Passport with the money so that we shall start this deal.

I am not hear for those questions, This is a deal and i don't want more time because we don't have enough time to waste. If you are not sending the money as i instructed better forget about it ok, so that i will look for someone else who is ready for the deal..
Best Regards

Ibrahim Wata

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 9
Now you're almost hurting our feelings! How many others have you approached regarding this deal, and what were their responses like?

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
More options Jul 10
Dear Friend,

Thanks for your last mail.Sorry to tell you that if you don't have the money and the pasport International Better forget about the Deal ok.

Regards

mr.Ibrahim Wata

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


Gycklare Gruppen
to ibrahim
More options Jul 17
We're so sorry we let you down, Mr. Wata. Perhaps we can do business some other time.

/Gycklar grvppen.

~~~:::~~~:::~~~:::~~~:::~~~


ibrahim wata
to me
More options Jul 18
Dear Friend,

Thanks for your last mail.

Mr. Ibrahim wata

Erik Läspe och Halte till Riksdagen A.D. 2006!Erik Läspe och Halte är en riktig stockholmstjille, han ähr nyss fyllda XXIX år och kandiderar till riksdagen för medeltidspartiet i Stockholms stad. Erik Läspe och Halte är ordförande i medeltida åldermansförbundet och han jobbar hårt, ofta och länge. Han vill ha pärk-vm till Swärije. Ewentvellt också spöstraff-vm — ty om wi möter teokratiska repvbliken Iran på hemmaplan så kan wi ha en chans!
Whad wilja då Erik Läspe och Halte?

Wad will ers maijestäth Erik Läspe och Halte giöra i riksdagen?
- Massor! Det wiktigaste för mig är att thän swenska vtrikespolitiken förändras så att vi ger mer stöd till monarkirörelser och är tydligare i vår kritik av demokratier. Min största mardröm är en regering där Lars Ohly, Jöran Pärsson, Lars Leijonborgh, Fredric Reinfeldt, Maud Olofsson eller kanske framförallt den protestantiske extremisten Jöran Hääglvnd är statsminister. Nv när jag tänker på det så whet iagh okså ath Lars Leijonborgh är aw ytterlighetsprotestantisk slävkt, den gren av som kallar sig missionsförbundet. Äwen Jöran Persson har vttrycktr längtan om att tiäna thän protestantiska kyrkan. Protestantism och dämokrati är thet semsta med framtijden och något som wi alla måste bekämpa.

Varför är det viktigt?
- Wi lever i en värld där avstånden mellan människor minskar. Vi påverkar varandra mycket mer idag än förut. Detta är till stoersta del aw ondo, äwen om Hansan på sikt kan skapa ett ökat wälstånd för borgarnas och adelns ständer, wilket i sin tvr skapar ökade skatteinkomster till Konvngen, wilket gör att kvngen kan anställa fler fogdar som driwer in ännv mera skatter från bönderna vte i landet! Men wi måste alla wåga stå vpp mot mänskliga rättigheter och dämokrati, och hjälpa dem som är förtryckta aw pöbelwälde. En god idé är okkså att deltaga i korståg, då dessa påbjuds från thet Heliga sätet i Rom.

Ähr inte det dyrt?
— Jo, men att återtaga thet helga land är en inwestering. Tänk siälw wad som kan hända om området inte styyres aw katolsk-evropeiska krigsherrar! Ock om rikshvshållaren inte tillskivter economiska medel för deltagande i stort korståg så kan wi alltid ha ett eget litet mindre korståg. Det är bara att segla öwer Mare Balticvm och knacka lite hednaskallar!

Vad saknas i politiken?
— Oj, det är väldigt mycket. Det saknas roliga politiker. Dock saknas inte polithiker, knowhatamsayin? En ghod giärning wore att awskaffa dem alla och skänka all makt åt Konvngen. Ska wi nödwändigtwis ha en riksdag, så ska det wara en ståndsriksdag där förnäma företrädare för Adeln, Prästherna, Borgarna och Bönderna samlas en gång om året ock rådgiör över wiktiga frågor. Om, wi skall ha en riksdag — wilket iagh egentligen inte tycker är direkt nödwändigt — skall denna också ha separata kammare. Det finnes inghet skäl att ädlingarna skall sitta i samma kammare som de kål- och giödseldoftande bönderna. Ej heller bör de belästa prästerna behöwa wistas i närwaro aw borgarna, som i grvnd och botten är månglare som inte skall wistas i templeth, så att säiga. På tal om präster så pratar iagh här om den äkta sorten, inte några Lutheraner. Kanske kan Lvther-fansen få en separat kammare i källarplanet, som handhas aw några inkvisitorer.

Warför ska man rösta på dig?
— Först och främst för att Påwen har förordat mig som monark. Men också för att iagh kommer att jobba för de frågor jag brinner för. Om dv inte vågar stå för något, då faller du för vad som helst, som någon klok människa sa. Jag kan inte lova att göra allt för alla – men jag kan göra lite mer för rätt få och då är jag nöjd! Då iagh siälw är snvdd på krympling och talar lvstigth, tänker iagh införa skattebefrielse för alla som iagh. Det är ett starkt wägande skiäl att rösta på mig.
Men wiktigasth idag är frågan om regimskifte. Efter 70 år aw demokrathiskt sossestyre har folket fått nog. Om en så kalladh borgerlig majoritet tar öwer så blir det fortfarande pöbelwälde och riksdagdsdebatter istället för den kvngliga, katolska, ståndsmässiga knacka-barbarerna-i-skallen-ock-härja-i-österled samt förgifta-ärtsoppa-och-arrangera-vnionsgrvndande-äktenskaps-action som iagh förespråkar istället för kafferep och vtredningar. Regimändringen måste för historiens skvll gå åt det strikt medeltida hållet. Det är min historiska vppgift att fylla! Ehn röst på mig är en röst på awskaffandet aw rösträtt, awskaffandet aw en aw folket tillsatt regiering men också en röst på fvll fräs i ringbrynian och rotfrvkter åt alla vtom trälarna och protestantherna. Blir iagh wald till rikskansler lowar iagh att ta tronen i besittninge. Sedan ämnar iagh kanske att äkta Paris Hilton till drottningh. Henne skall jag sedan giöda med fasan, wildswin, rowor, hjort, dufva så hon får lite hvll på kroppen.

Du har varit ordförande i Medeltida åldermansförbundet i några år nu, vad är roligast med den vppgiften?
— Thet är wäldigt mycket jobb och ibland är det wäldigt slitigt. Samtidigt får man så oerhört mycket tillbaka. Alla roliga människor, resor och diskvssioner kommer jag att minnas i många år. Möjligheten att påverka politiken är också större om man är ordförande förstås. Nu finns en stor möjlighet att få ett maktskifte i Swärije och då blir också de åsikter som vi i Medeltijda Åldermannaförbvndet har antagit viktigare, då kan vi påverka rikspolitiken. Sa iagh förresten att iagh ämnar startha några krig mot vpprorsmän i Södermannalandh, samt moth danskarna och sedan kanske några härjningståg i Finland och Liwland? Det wore coolt.


Medelthidspartiet är Swärijes ståndssamhällesparti – men hur ser du på ståndssamhället?
— Om man tar sin utgångspunkt i den enskilde indiwiden och mänskans rätt att bestämma själf över sitt liv, då hamnar man allthid fel i alla frågor, äwen i sakfrågor i politiken. Det finns en del invändningar mot friskolor till exempel, ock de är jv helt rätt. Det står själwfallet inte alla fritt att gå i skola. Endast präster, adel och wissa borgare kan komma på tal. Och i skolorna som deras barn går i kan ikke frihet råda — frvktan är all inlärnings moder! Sen har wi thet här att folk plägar tro att de ska kvnna arbeta sig vppåt i samhället, det är fvllkomligt befängt. Man stannar i sitt skrå, man stannar i sitt stånd och man knijper kaeft om raettigheter och annat onödigt.

Tack då, Erik Läspe och Halte
— Det är dv som skall takka!

Erik Läspe och Halte är Medeltidspartieths kandidat för stathschefsämbetet och sedan kvngatronen. När den 17. September kommer, skall dv kryssa för Erik Läspe och Halte på Medeltidsparthiets walsedel — sedan behöwer dv aldrig gå till wal igen!

...

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

Sunday, August 20, 2006

En bild säger mer än tvsen ord om MöllevångenGycklargrvppens helg i Malmö war lyckosam. Vi såg rockmvsikens egen early music-snubbe Lennart Persson när han drog ett järn på Davidhallstorg. Sedan fotade vi en Möllevångstorgsinvånare.

Friday, August 18, 2006

Medeltid - med Sting!Han är inte riktigt här än, men det musikaliska geniet Sting - en av nutidens mest populära spelemän - och enligt ihärdiga rykten ett stort fan av Gycklargrvppen – har funnit glädjen i den gedigna lutmusiken, även om han fortfarande verkar gilla lite väl senteknologiska varianter på det instrumentet som vi alla vet att traktera:

"About two years ago my long-time guitarist, Dominic Miller, gave me a gift
that he'd had made for me, a lute - a sixteenth-century instrument with lots
of strings. I became fascinated with it and immersed myself in lute music."

Lifvet på Dvagens Nyhetver

I dag:
Efter att Thorbjörn Larsson bringat ordning i leden:

Pax Vobiscum, Thorbjörn Larsson!Gycklargrvppen välkomnar efter många om och men, och mycket stötande och blötande, valet af Thorbjörn Larsson som ny chefredaktvr för avisen Dagvens Nyheter.

Emot talar talar förstås den mycket oroväckande tendensen att bägge våra största dagblad - det Svenska och nu Dagens Nyheter - leds av människor med de annars inom medierna så föredömligt ovanliga sson-namnen. Samuelsson och Larsson!!! Folk från bondeklassen, vars släktingar antagligen aldrig ens varit ute på fälttåg och så tjänat sitt land!!!! Men att detta olyckliga ändå inträffat stör ju verksamheten på DN betydligt mindre eftersom den är borglig, medan Svenska Dagbladet står adeln och hofvet närmare. Att dessa dessutom låtit en quinna ta över rodret är ju något vi alla ofta dryftat på kyrkbacken. Förfallet i vårt land pågår för fullt.

Argvmenten för herr Larsson som ledare väga dock tyngre än de emot.
Thorbjörn Larsson står, trots sin bakgrund som bråkig bergslagsbo (och därmed endast snäppet bättre än di besfärliga dalkarlarna), för en härligt medeltida moral som ofta saknas på dessa överklassiga tidningar där folk ligger på bekväma stolar af Bruno Mathssonskt-snitt (alltså design av en upprorisk smålänning till råga på allt!) och hvilar medan deras datorer bärs fram till dem på små kuddar av tjänare de rövat från österled. Dessa aristokratiskt bortklemade skrifvare endast presterar en eller två små skrifter, så kallade notiser, per år.

Tidigare har Larsson förklarat att han ska ”låta piskan vina över dem som inte skötte sitt jobb”. En självklarhet kan tyckas, men i den moderna världen inbillar sig många anställda att deras liv bestå av rättigheter och inte, som ju är fallet, enbart av skyldigheter. Allt detta enligt allmänt vedertagen feodal standard.

Det som övertyga oss är dock, vilket avslöjas i boken "Chviken Race", en granskning av hur denne skriftkämpfe på Aftonbladet tryckte ned Expvessen, att Larsson säga sig drifas af "en HELIG VREDE"!
Detta upprepades så ofvta att vi inte tvivlar på saken.
Chansen äro stor att Larsson verkligen äro sänd från vår herre för att bringa ordning i en förvirrande tid.

Så Pax Vobiscum, Thorbjörn Larsson!


Post Scriptvm. Vi gilla även herr Larssons föredömliga munkinspirerade utseende och den fromma, rättskaffens min på avbildningen ofvan.

Thursday, August 17, 2006

Nvu drahr wi till Malmö


Nästan hela Gycklargrvppen är i Malmö i helgen. Wi kommer att leta efter Donnie Donvt och kolla in gycklandet rvnt Möllan. Berättas endasth på detha sätt.

Wednesday, August 16, 2006

Bvojkvotta Aftonblvdet!

Den i annat fall utmvärkta moralpublivkationen Aftvnblvdet som gudfruktigt brukar rapportera om syndigt leverne och de otyg det ger upphov till, och som dessutom inte är fvämmande för att placera idrottsmän vid skampålen när de nallat av mystiskt trollpvlver, gör sig idag skyldig till en fadäs så allvarlig att Gycklargrvppen tvingas kalla till bvjkott. I en recension av den på Gycklargvppens blogg, av Gycklargvppen uppmärksamde, gycklargvppen Circulus senaste alster verkar denna annars så förståndiga publikation låta en man vid namn Markvs Larssvn uttala sig så här förvdvmsfvllt: "Jag skulle vilja gilla Circulus och deras Robin Hood-indie eftersom låtarna struntar i den goda smakens samtliga förbud. Men ... tyvärr. Jag slutade spela rollspel på mellanstadiet."
Vafalls? Av namnet att dvma tillhör inte Larssvn ens noblessen och bvorde inte få uttala sig alls om de sköna konsterna. Det krävs det, som alla vet, en riktvig adelsman, uppvuxen på ett herresvte, till att gvöva. Därför nödgas numera Gycklargvppen övergvå till den mer sansade tvindningen Expvessen där andelen adliga medarbetare är tvusentals gånger högre – och har hvarit så sedan starten fvörra årtusendet!

Tuesday, August 15, 2006

OMG! Iagh kan inte fattha att wi inte har Harald Hårfager-prisat Runar Sögaards blonda barr!


Grattis då, Rvnar. Nv har dv allt. För att dv i så många år har stått vpp för den ädla riddarpagens ära har dv wvnnit The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Ye Olde Medieval Haircare and Dark Ages Styling. Hvrrah. (Synd att dv inte är katolik)

Gycklargrvppen hyllad i Swärijes Radio

Lyssnare aw radiokanalen PI kvnde idag höra en närmast lyrisk hyllning aw Gycklargrvppens blogg. Så här säiger rösten från aetern:
På Gycklarbloggen betraktas modehrna företeelser som popfestiwaler, Almedalsweckor ock litteratvrkanonförslagh med förwhånade 1300-talsögon. Samtidhen dammsvges nitisk på jakt på medeltijda inflvenser att applådera. Som riksdagsledamothen Siw Perssons wälkammade 1300-talspage. Eller flöjtkvittret mitt i en sexminvters låt med ett progressiwt 70-talsband. Förlåt, rockargille. Och ibland lägger man bara vt en liten, liten bild på historijkern Dick Harrison.
Kombinationen werkar omöijligh men Gycklarbloggen är en fvlländad korsbefrvktning mellan stvdentikos nördhvmor och ironiskth popkvltvrnonsense. Och trots Spy Bar-referenserna är tonen aldrig jobbigth raljant mot de som faktiskth gilla medeltidsweckan i Wisby. Man anar ett äkta intresse - och kanske ett rollspelarförflvtet - hos de anonyma vpphowsmännen.

Finns att läsa och lyssna här, gott folk. Njvt!

Efterlysning: servitriserna på Broncos bar

Minnesgoda stockholmare må minnas de tider då kraftkarlen Hoa-Hoa Dahlgren styrde över tavernan Broncos bar i hörnet Lvntmakargatan och Tegnérgatan. Det var en salig tid. Biffar fanns det gott om inne på kraftkarlens krog. Både råa och stekta sådana att äta, liksom levande sådana, av honkön, med gott hvmör och stora spelande mvskler, att betjänas av. Men så en dag så slog fogdarna till mot den välbyggde gästgivaren Hoa-hoa på Lvntmakargatans hörn. Någon annan tog över driften, biffarna blev mindre, ja de till och med försvann. Än idag vndrar jag vad det blev av de vrstarka mvskelpaketen till Bronco-servitriser (bilden). Någon som vet?

Andra bloggar om: , , , ...

Det är 1388 och har precis börjat snöa

Medeltidsveckan = sellout

Jahapp. Så var det roliga är över. Medeltidsveckan i Visby har gått ner sig i rännstenen. Har tappat det där Wigan-Casino-Allnighter-A.D-1306-skimret som den en gång hade över sig. Det verkar inte bättre än allt vad medeltidssmädarna har sagt om medeltidsveckan trots allt kanske är sant när allt kommer omkring: att det är den veckan på året då alla de fvlaste vallfärdar till Gotland för att få "komma till"och inget mer än så. Hvrsomohelst. Vnder den gångna veckan har vi blivit informerade om att medeltidsveckobesökarna har gjort sig skyldiga till följande synder:

• Ätit vita bönor ur konservbvrk (vppfinns i slvtet av 1700-talet)

• Pratat i mobiltelefon (vppfinns i mitten av 1800-talet, strax innan fonografen, enligt Wikipedia)

• Idkat sms-vmgänge. I många fall med sedeslöst språk, smilies och vppmaningar till otvkt. Att de skriver sina liderliga meddelanden "knvlla lite?" med ett u i mitten av "knvlla" gör inte saken bättre. Snarare sjvfalt värre. (Sms-tjänsterna tas i brvk exakt samtidigt som skolaga förbjvds. Ser ni sambandet?)

• Betalat med sedlar (Beräknas tas i brvk i Kina inom ett par år, kommer till Evropa sent vnder renässansen)

• Betalat med kreditkort (som man även måste betala en avgift till banken för att använda!) (Ca 1900-tal)

- Haft skyddad sex — vtom häktenskapets hägn — vtan att bikta sig — vtan att ens fvndera på vad som komma ske på domedagens stora resvltaträkning! (Vi skyller på 1700-talslvdret Casanova som vppfinner en fårtarmarnas nytolkning på Onans paradigm vnder 1700-talet.)

Rena protestantfasonerna alltså. Här får ni en låt.

Andra bloggar om: , , ...

Gainer's fvel

På medeltiden har vi trolldrycker och andra magiska dekokter som på kort tid bygger kroppar. I framtiden finns ett slags motsvarighet, Gainer's fvel, som i pvderform förvaras i enroma kar av plast. Vad den här salongsbarbaren har stoppat i sig är vi inte helt hvndra på.

Saturday, August 12, 2006

IV snabba videooklipp: Fantasy Metal

Luca Turilli - The Ancient Forest Of Elves


Rhapsody (feat. Christopher Lee) - Vnholy Warcry


Ragnarök


Schelmish - Chaos

Wednesday, August 09, 2006

I framtiden råder knivförbud

Senaste nytt från Dagens Nyheter:

Knivrazzia mot lajvare

Det är inte tillåtet att beväpna sig med spjut eller kniv när man går på krogen. Inte ens om man befinner sig på Gotland och deltar i medeltidsveckan. Natten till onsdagen beslagtog polisen flera vapen på en krog i centrala Visby.

Flera deltagare vid medeltidsveckan i Visby valde att ta med sig sina vapen när det var dags att gå ut på krogen och fira på tisdagskvällen, uppger Sveriges Radio Gotland.

Vid entrén fick de lämna ifrån sig sina vapen i en låda. Tanken var att det skulle få tillbaka vapnen när de gick hem. Men polisen ville annat.

Enligt polisen får enbart de som deltar i speciella arrangemang och som finns uppsatta på en lista hos polisen bära vapen. Att beväpna sig när man går på krogen är inte tillåtet.

Polisen beslagtog därför en rad vapen vid den aktuella krogen. Totalt handlar det om ett spjut, sju knivar, ett par sylar och pilar.


Giwetwis vpplews detta aw kroggästerna som ett öwergrepp från fogdarnas sida. Men det wisar också att krogägare måste lära aw kyrkan och bygga särskilda wapenhus där gästerna kan hänga aw sig rustningar och swärd. Garderobstwång är för det allmänna bästa!

Hildegard tipsar


I kväll går Gycklargruppen på Spyhflughans Krog där musikanterna skickats på bildningsresa för att hämta inspiration från medeltidsveckan i Visby och därför spelar "gjutjärnsrock, gregoriansk folk, lyrapop, givna polyfonifria hits som Kirie gudh fadher och Angelus ad virginem samt ett specialset för alla er som saknat renässanspunken. Allt ackompanjerat av skälla." Citatet är taget direkt ur Spyhflughebvlletinen - vi skojar inte.

Moderna män som rakar sina lädersäckar

En liten påminnelse om framtidens fasansfulla sedvänjor. Huvva! HUVVA!

Tuesday, August 08, 2006

Ii the statistica rvllorna

Åter ähr thet dags för en genomgång aw besökares statistica. Många som svrfar till Gycklargrvppen, gör så aw en ren händelse, när de sökt efter något på en sökmachinae, som i sin tvr lett svrfaren hit. Spår en dessa svrfare lämnar är de så kallade sökoorden. Låt oss granska rvllorna öwer dessa.

"magnus talib"
Vnder de senaste åtta dagarna har det inte mindre än trenne (3) gånger skett en skallgång efter broder Magnvs Talib bland Wäwens all information och som har lett ända till Gycklargrvppen. Förblvffande! Wem söker efter mvsikälskaren och handelsbodsinnehawaren Magnus Talib? Wi önskar wi kvnde hjälpa. Men Magnvs bor tywärr inte här. Ock wi har knappt skriwit om honom, äwen om jag personligen ofta fvnderar på wem som är wår tids (1300-talets) Magnvs Talib och om han borde vpp på nåt slags innelista här. Ni kanske wet bättre än jag. Wem är egientliigen wår tids Magnvs Talib?

"galanta damer"
Vppenbarligen har en kåt Götheborgare trålat nätet efter fångst. Hoppas han eller hon blew nöijd. Wi tycker det är trewligt med Göteborgare äwen om de inte finns. Ty Götheborg byggs vnder 1600-talet.

"medeltida skökor"
Och wem är det som med mvstigt språkbrvk söker köttets dyra lvstar?

"carl-einar häckner lyrics" samt "carl-einar häckner torrent"
Jvnker Häckner är s.k. trollkarl och som sådan werksam i ett tätt samarbete med vnderjordens daemoner! Han drar fårtarmar aw gvmmi genom näsan! Trollar bort små bollar och sjvnger enfaldiga wisor! Wi hoppas att alla nycirkvsfrälsta knattar som i sin jakt på trolleri och variete råkar hamna här tager lärdom aw wad wi, Gycklargrvppen, har att säga om magi (och oroa er inte, era IP-nvmmer har rapporterats till inkvisitorerna).

"musikal nyköpings gästabud album"
Så länge Peter Jöback och Helen Sjöholm inte sjvnger i vppsättningen så är wi, Gycklargrvppen, avvaktande positiwa till tonsatta dråpligheter på Nyköpingshvs.

"alvsex"
Trenden håller vppenbarlige i sig äwen vnder 2006.

"sms spåkvinna"
Spådomar=swartkonster, SMS=modernität. Dvbbelfel.

"belägringen"
Dvde, det här är medeltiden. Dv måste precisera dig. Wilken belägring? Belägringar är för oss lika wanliga som piercade nawlar är på brittiska Ibiza-brvdar.

"inkörsporten"
Inkörsporten är thet första steget mot nåt riktigt dåligt. Till exempel haschisch-pipan som omedelbart leder in på opievallmon. Mikael Wiehe har också beskriwit det här med inkörsportar. Det måste inte wara något man röker. Det kan handla om sjöfart lika giärna, såsom barden Mikael Wiehe klargiorde redan för 30 år sedan:
Det började som en skakning på nedre däck
Det fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck
/ ... /
Vi går till botten dår vi står
Men flaggan, den går i topp


"hantverkare utan skråtillhörighet"
Äh nä nä nä nä! Inget hantwerkande vtan att gå med i ett skrå! Inget swartjobb!

Tractatvs Bodensia

Så är jag då slvtligen hemkommen till Hvwvdstaden från mina långa vandringar i de norra regionerna. Jag måste erkänna att det var med viss oro som jag satte vt på mitt vppdrag att vtforska dessa delar av vårt rike, men väl hemma igen kan jag tryggt meddela att det finns spår av sofisitkerad kvltvr även i dessa avkrokar.

På väg mot mitt mål i närheten av Harads socken (den så kallade Bondebyn) stöter jag på en gammal hederlig stenkyrka. Natvrligtvis har den till min besvikelse redan intagits och skymfats nästintill oigenkännlighet (koret hade flyttats fram för att "komma närmare församlingen"!!!), men likväl är det ett bevis på att trakten har ett rätttroget förflvtet. Inte långt därifrån bökar två lortsvin. Den nordliga arkitektvren får tre romanska klocktorn av fem möjliga.

Något som inte vndgick mig var det faktvm att infödingarnas klädedräkt avvek en aning från rådande trender söderöver. Jag är böjd att ha överseende med detta med tanke på att de tidender som sattes vpp på löpen när jag anlände var samma som jag reste ifrån och som antaglien kommit vandrandes med samma lag som jag. Svrcoten är i vilket fall pinsamt kort här (inte sällan sticker vnderklänningen fram!!! så otroligt 1210.) och det är ylle och åter ylle. Tydligen sker de flesta inköpen via långväga leveranser med bvd. Varje vår och höst anländer således stora laster från södra Sverige med så kallade "Ällos-paket".

Överlag är det tvnt med accessoarer, den enda karl jag såg med något som skvlle kvnna kvala in som eklövsfladder var traktens hövitsman, som tydligen ansågs vara aningen "böögfijollig". Snabelskorna går inte att knyta rvnt knät, vtan är försedda med en spets längst fram vid tån. Inte särskilt snyggt, men jag måste medge att de troligen bidrog till att vandringen hem rent tidsmässigt skiljde sig markant från ditresan. Klädedräkten får två helvetesfönster av fem möjliga.

Vtomhvssexet då, hvr var det? Jodå, här barkar det åt toppbetyg! Frånvaron av befolkningstäthet medger spontankvttrasjv på allerstädes platser och man slipper tömda latriner på gatstenen samt störande strykarhvndar. Kylan här vppe tvingar dock den manliga delen av befolkningen att bära heltäckande byxor istället för de mer praktiska hosorna vilket kan leda till otrevliga insektsbett (ni skvlle inte tro mig om jag berättade om de mängder flygfä som kan samlas i dessa trakter efter solens nedgång!). Hade det inte varit för det faktvm att vtomhvsvistelsen här är begränsad till några få sommarveckor, så hade betyget dock blivit fvll pott. Fyra skogsgläntor av fem möjliga!

Sammanfattningsvis får alltså min nordliga vandring ett godkänt betyg. Efter att ha vandrat i totalt fem veckor fram och tillbaka måste jag dock tipsa om inrättandet av en ny stadsslogan."Boden- nära till allt", framstår som aningen missvisande för den som bor längre än en dagsmarsch från de centrala bodarna.

Monday, August 07, 2006

Medeltida folkpartiet presenterar thän Swenska rootfruktskanonRovor skalas, skäras i strimlor eller små rötter, och sedan brynas uti en panna med smör, samt röres flitigt om, så att de bliva jämnt bruna; då strös vetemjöl därpå, och när de därmed något fräsit, att mjölet också litet mörknat, så tagas rovorna upp och slås vatten i pannan; då det kokar väl upp, så slås det uti en kastrull, varuti läggas stekta ankor, litet ingefära och salt; låt dem något koka och lägg sedan rovorna därtill, varpå de böra koka till dess såsen får god smak av rovor. När det skall anrättas, så röres såsen så, att icke det feta skiljer sig, och öses sedan tillika med rovorna över ankorna.
- Vr Man tager wad man hawer-brvttans kokbok


Rotfrvkter ähr gooda och närande. De fyller magsaecken på fvllgotth sätt. De har ofta ehn fvllaendad ock kurwig form, såsom resonangslådan på en arabisk lvta eller warför inte det snörda liwet på en wärdshvsföreståndarinnae. Många rootfrvkter är dessvtom också inwandrade i wårt land, warför de måste vtsättas för ett prow i thät Swänska språket. Sedan är de wälkomna in i Gycklargrvppen medeltida folkpartiets rotfrvktskanon. Här följier del twå.

Pepparrot
Armoracia rusticana
Hähr är root-rookien som kom till wårt katolska Evropa omkring A.D. 1000 med inwandrande slaviska folk och giorde omedelbar svccé. Eftersom pepparrooten mycket snabbt belw allmänt accepterad kan wi lvgnt konstatera att dess integrationspotential är hög, för att inte säga mycketh hög. Extremth hög. Wi snackar integrationspotential i stil med den inwandrarpoltiske härolden Mauricio Rojas. Och som Sir Rojas är pepparrooten inte någon man jiddrar med hvrsomhelst. Plantan ähr fleråhrige ock odlas som en ettårigh cvltvr. På wåren plantheras circa en halw tvm tjocka och circa en fot långa sidorötter från siista åhrets rootstokk. Vpptagninge skier från September till Nowember. Den skördade pepparrooten beståer af ehn lång rotstock. Det swider lite när man får rootstock. Det är det wärt. Kryddig mångkvltvr at it's best.

Gvlbeta
Beta Vulgaris
Beta Vulgaris! Folkbetan! Then haer lilla rackaren fann wi i finstrimlad i råkostbuffén på Miliöpartiets senaste konwent! Miliöpartiet är ett parti som Gycklargrvppen frvktar och fasar för, ty örtrökare och wicca-prästinnor dwäljs i dess led. Men wad göra när Miliöpartiet serwerar thän bästa lvnchmaten?! Allt som Miliöpartisterna, klädda i praktiska windtygsjackor prydda med stiliserade räwar, serwerar är rotsaker, bönor, linser och matwete som odlas på samma natvrgödslade sätt som på 1100-talet. De kryddar sparsamt och kann inte stawa till tacos. Men gvlbetor kan de riwa, strimla, koka och grädda i vgn. Gvlbetan, som är nähra slaekt med wåhr wanliga rödbeta, är en mångsidige knöhl. Det är en gammal kulturväxt som warit nere med agricvltvren sedan dag noll och nv blir den bara popvlärare för warje år som går.

Palsternacka
Pastinaca sativa
Ock så ehn liite blekare släkting till moroothen. Palsternackan. Kiänd och odlad aw de gamla greker och romar. Kom hit alldeles nyligen med en båtlast försvpna mvnkar. Klarade språktestet, höll sig vtanför kriminalregistret, arbetade lydigt i kiöksträdgårdar och gick aldrig på soc. Detta, tillsammans med den föredömlihgt bleka skalfärgen, gör palsternakkan till en faworit för det medeltida folkpartiet. Palsternackor bör förvaras kallt, i jordcellare och skyddas mot vttorkning. De böhr inte laeggas i plastpåse. Ingen rootsak bör förwaras i plastpåse. Förwara vegetabilier i plastpåse är som att knulla med kondom, wilket är att likställa med Onans synd, wilket alltid straffas hårt aw slvtbossen i skyn.

Andra bloggar om:

Sunday, August 06, 2006

Det här är en liten, liten bild på Dick Harrison

Friday, August 04, 2006

Lite Gentle Giant till helgen?

Gentle Giant, mihna wänner. Ett progressivt rockargille med smak för att blanda det framtida med wäl bepröwade medeltida toner. I rörlig bild och allt. Som wår wähn Geoffrey Chaucer förmothligen skvlle ha sagth: Some good olde medievale hairestyles here:(Missa inte flöjtbreaket!)

Wednesday, August 02, 2006

RotsaksfrämjandetMynten rullar in som det ska, det går bra nu.
Klosteröl i mitt glas nu, det går bra nu.
Färska rovor på mitt fat, det går bra nu
det går bra nu, kompis det går bra nu.

- "Thet gåhr bra nv", Skalden Petter, A.D. 1306

Rotfrvkter har ofta ehn fvllaendad form, liksom en stiärth på en torgmadame. Rotfrvkter är också fina och goda ty de kommer vr elementet jordh (elementen är fyra till anthalet liksom temperamenten aer. Om ni glömt de andra aelementen så är dessa lvft, eldwatten samt breakdance). Och haer ähr föhrsta delen aw Gycklargrvppens kanon öwer rotfrvkter.

Majrova
Brassica rapa
Om ni vndrade warifrån begreppet "brassa på" stammar från så är det från den naeringsrika brassica rapa wi kallar majrowa. En mycket gammal kvltvrwext, kiänd i det gamla Grekland. Rovorna skalas och rivs till råkost. De skiäres i skifor ock kookas ii leth saltat vatten, servieras med smör som ensamraetth eller som tillbehör till öwerdådiga gästabvd dähr thet festas i dagarna trenne innan action på gårdstvn med dans och allmän och vppslvppen lemlästning i sann 1100-talsanda kan ta wid. Som alla rotfrvkter har den högt energi- och GI-wärde, wilket möjliggör långwarig bärsärkhagångh. En klassiker.

Swartroot
Scorzonera hispanica
Äwen känd som fattighjonets sparris - dock vtan de skadliga erotiska effekter som sparrisen hawa. Dock har swartroten inte dyckt vpp i Fennoskandia än, then är endast känd i Scandinavia från 1600-talet, så jvst nv förlitar wi oss på vppgifter från hipsters som warit vtom rikets graenser (t ex de tappra streetwearriddarne aw Rodeo-bloggen, wittfarne Sir Andres Lokko, iswattnets profet Jan Gradvall och andra som "war där" när LCD Sovndsystem åt ister med Fela Kvti på Paradisgaraget). Swartroot anwänds inom folkmedicinen mot giftbett.

Rätthica
Rapahnus sativus
En aw de äldsta kvltvrwaexterna = RESPECT! Kan bli upp emot twå fot lång! R E S P E C T ! Waraw hälften befinner sig vnder jordhen. R.E.E.E.E-S.P.E.C.T.!!! Thet finns myket mindre sorter, t ex "Istapp" som torgförss med blast (som man slänger till trälarna, barna och swinen) och endast är ca 10 cm lång. Storleken spela ingen roll. Det är inte längd och omkrets som bethyder något, vtan snarare atth man wet wad att göra med den. Och thet aer att anwaenda den rå som Blot-Sven i salather, som pålägg (likt gvrkskiwa på trött öga med påsbildning vnder) och decorvm, t ex gobeläng. Kokt i grytor. Mvstiga sådana. Ja, ni fattar. Then speciella smahken hos alla typer av rätthica och raedisa beror på att de innehåller senapsoljor. Wi bvgar oss djvpt.

Tack till wåra sponsorer: Miss Rotfrvkt, Frvkt- och Gröönthfremjandet, Odalbönderna.

Andra bloggar om:

Fvnken från det Rvnda Bordet!


Ack, haer är iagh i Stockholm och försmäktar. Biltvllarna monterades ner i natt, wilket war en stor hiärtesorghe. På gatorna är foolk lättklädda. Och öwerallte så pratas det om demokratiska wal som skall hållas i höst, stick i staew med allt feodelt wett. Medelthiden wärkar helt enkhelt wara annorstädes. Kanske i Malmö. Där nere berättas det att rvnt ett märkligt torghe, det mvstiga möllevångstorget, så släktfejdas och giycklas det så thet står haerliga till. Och där aer ikke iagh.

Tvr då att jag haer har en skiwa med medeltidsinspirerad Fvnk att lyssna på. Fvnken är ett slags vrkraft aw rythmus som inte alls har något med nya wärlden att göra. Twärtom är Fvnken mycket, mycket åldrad. Fvnken är med största säkerhet från then gamle wärlden. Och wiss Fvnk är direkt medeltida i sitt vttryck, som denna förtraeffligae låt aw brittiska lekarlaget The Rovndtable. Ladda hem gienast ock lyss!

The Rovndtable — Satvrday Gigve

Rvggigt swängigt, inte sant? Först är doch man en smvla förskräckt, ty det låter nästan modernt ... men så komma där ett krvmhorn, en basvn och kanskie en hypermodern spinett och alla bitar faller på plats i ett nästan diäwulusiskt stadigt groove. The Rouvndtable wahr ett mvsicgille som bestod aw The Early Music Consort of Londons mvsikanter David Munrow och Christopher Hogwood, tillsammans med ett gäng jassmvsicer som Don Lusher, Kenny Clare och Kenny Baker. Tillsammans skapade de mvsic och rytmvs stadig nog att fylla otaliga himmelssfärer med de skönaste af wibrationer. "crazy medieval funk from 1969", sade någon och wi håller med. Att bandnamnet sedan är en howsam bvgning till de ädla riddarna i Kvng Arthvrs how gör jv inte direkt saken sämre.

Andra bloggar om: , , , ...

Tuesday, August 01, 2006

Bee Gees-broder ansluter sig till medeltidsbandet Circulus?


Atth döma aw thän wackra renässanshatten (heij, fin tofs!) på bilden, ähr Bee Gees-brodern Robin Gibb (som twangs nödlanda i Norrkiöping i fredags) så gott som redan wärwad till det lysande medeltidsrockargillet Circvlvs.

Ernst Kirchsteiger gillar cool musik

Wi, Gycklargrvppen, har länge warit misstänksamma mot fjärrsynens inredare och DIY-finsnickrare Ernst Kirchsteiger, känd från "Sommartorpet" och "Nya Rum" (Novus Cella). Men inte nv längre, efter att ha läst gårdagens vtmärkta interwjv i Aftonbladet. Ernst säger jv så här när mvsicsmak kommer på tal:
I badrummet tycker jag det är skönt att lyssna på keltisk musik, säckpipor och "Braveheart"-känsla.
Vtmärkt! Låt oss nv bara hoppas på att Ernst i den kommande säsongen av Nya Rvm gör rent hvs med den torftiga IKEA-modernismen och istället en gång för alla baxar in gotikvalven i de swänska hemmen.

Andra bloggar om:

Svartkonster i Älvsjö!

Fara å färde (eller hvr man skriwer)! Lås in edra döttrar, söner, höns, getter, trälar, hjon och släktingar! Wi har bliwit vppmärksammade på att en stor samling trollkarlar jvst nv är samlade till internationell sammankonst i Älwsjötrakten. War på er wakt, ty dessa nidingar är inte vnderhållare. De är inget annat är Diäwulens paljettbeströdda fotsoldater, som bewäpnade med små stawar/höga hattar/artistnamn som slvtar på -o och småbögiga showbizkläder ber er att dra ett kort vr leken, och sedan är allt bara ett slvttande plan rakt ner i Helwetet. Wi wet ännv icke ifall den store fienden från wästkvsten, Carl-Einar Häckner, är på plats i Älwsjö, men det kan man jv tänka sig. Wi, Gycklargrvppen, är klara till drabbning, ty wi har förberett en sån swartkonstnärsförbrännare på bakgården:Andra bloggar om: , , , , ...