~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, March 31, 2007

Juvenile Delinquent


Skåda hvr en warken straff- eller byxmyndig liten Robin Hood inträder på brottets bana genom att snatta färska örter från en rikings örtagård.

Vad var det vi sa: Jättedrake kan hota miljön

Ibland känns thet såsom wij predikar för döva öron. Wi hafr jv allthid häfdath att drakar är enorma bæsthar som icke enbarth rövar borth vnga prinsessor, vtan också spruta eld, koldioxid, sulfur och etter omkring sig. Atth thätta hotar milieun äär wäl vppenbarth för alla med svnt bond-, borgar-, präst- och adelsförnufth? Därför blifr wij så trötter näär wij lääsa thänna artikel af "tjenare blixten"-snitt på Swänska Dagbladeth. Skicka in en riddare, giärna i skinande rvstning, and giöör korv af drakjæveln.

Andra bloggar om: , , ...

Gyckelspel på Debaser vid Slvssen


Iag och Wife of Bath waar vte på staden föör att repræsenthera gycklargrvppens färgier i fredagskwälðen. Thät börjiaðe på gambla Pet Sovnds baar, idagh kiänð som Snottys, där wij thiðigare insvpith mvstig medelthidsdoft samth ställeðs fasta inventarie Skräpgycklarens fagra nvna. Doch drabbade thätta oss icke igåår (icke heller såg wij högerbloggarnas fvrste Gvdmvndvs, som ock waar på Snottys för att lvktha på ðän medelthida aromen samth, kan mann gissa, spana efter mvselmanska tærrorister samthiðigt som wij waar ðær i Janvarii månath). Styrcktha af stölet wandrade wij såå weijðare till rökmvsikens borg i Stockholm, Debaser, belägeth inwijð Slvssen däär wårflooð forsar vt i Strömmen likth ett instrvmentalth Biörn J:son Lindh-kväðes klimax. På Debaser sååg wij mörkreths riddare Sir Henric de la Cour, krönikeskrifare Frederic Strage samth många små vättar och smyggoter iklädda Cheap Monday-pantalonger oc þvnikor med ord eller orðstäf tryckta vppå. Knektarna från polisen tittade ock in æn lithen stvnð. Låt- och lekarelaget Plvxvs bjiöd på concert, whilket war ðvnkelth oc wackert. Jvnker Adam Kammerlands elektrischa lvta hade dock kvnna få höras mer. Straks dæræfter gick Jeans Team ("Grovtygspantalonglaget") vpp på þiljorna och bjiöð på förstklassigt gycklande af direkt medelthida karnevaliskt snitt — dessa teutoner, tvenne thill anþaleth, röijðe hårt, dansade och skakade sijna hårmanar, ropade poetisca ord om ingeþ särskilth alls och traktherade allsköns cymbaler et keytarer och thän stolliga vtlefelsen smittade af sig så atth pvblikens vnga jvnkrar med omfångsrika Conan Barbaren-armar sträcktes mot taket och skvimpade literwijs medh mjöd öfer oss. Thässa vnga herrar i grovtygspantalonglaget weeth wirkelighen hvr man får igång partyet!
Kwälðen afslvtaðes med stekt bratwvrsth och þvnnelfärd. Wi sågo då atth på fredagkvälðar så lever medelthiden alltjiämth i Stockholmen — öferallth raglar skrålande folk styrsellöst mellan pölar af vrin och vppkasthningar. Lijte som på 1300-taleth.


Andra bloggar om: , , , ...

Friday, March 30, 2007

Påven rvlar alltjämth phætt

Waad säiger ni nv då, gvdsförnekare och andra protestanter? Chronica Dagens Nyhedter meddelar atth förre påven Johannes Pavlvs II helade thän skakandesjvka frankiska nvnnan systher Marie-Simon-Pierre! Thätta vnder skedde thän II. ii Juni månad A.D. 2005. Gamle fine påve J-Pau II, själv skakandesjvk på ålderns höst, får därmeth en wäälförtjiänth knvff mot helgonförklaringen.

Chronica Dagäns Nyighedter skrifer:
Syster Marie är nu 46 år. Hon drabbades 2001 av Parkinsons sjukdom, som förvärrades så att hon inte kunde köra bil, gick bara med svårighet och höll en arm hängande orörlig vid sidan. Då stod hon inte ut med att se tv-bilder av påven Johannes Paulus, som också led av sjukdomen:
- När jag såg honom, betraktade jag mig själv om några år, sade hon.
Påven avled 2005. Då inledde Marie-Simon-Pierres församling i Puyricard nära Aix-en-Provence en bön till Johannes Paulus om att rädda syster Marie. Men hon blev inte bättre. Tillståndet förvärrades så att hon bad att få slippa alla plikter.
ABEDISSAN UPPMANADE HENNE att hålla ut och skriva namnet Johannes Paulus, men det gick inte; skriften blev oläslig. Senare samma kväll tyckte hon sig höra orden "Tag upp pennan och skriv!". När hon gjorde det var stilen denna gång tydlig.
Efter att ha sovit den natten, den 2 juni 2005, precis två månader efter påvens död, var syster Marie frisk och "komplett förvandlad".
- Jag fann att min kropp inte var densamma. Jag kände att jag var botad.
[...]
Ett mirakel av denna sort är just vad fromma, avlidna katoliker behöver för att kyrkan ska kunna befordra dem genom först saligförklaring och sedan kanonisering till helgon.
Och it’s abovt time att J-Pau saligförklaras och kanoniseras, om ni frågar oss.

Och tro thät eller eij, men thän annars så hiskeliga och gvdsfienthliga chronican DN har skrivit än mer om papal bvsiness vnder wäckan. I en hyllningsartikel med thän smickrande rvbriken ”Inkvisitorn” så hyllas wåår nya påve Benedictvs som thät anstår en påve. Smaka på thässa vnderbara meningar:

Prästcelibat, renlärighet och mässor på latin - påven Joseph Ratzinger håller räfst i den katolska kyrkan. Nu har han också inlett ett korståg mot den latinamerikanska befrielseteologin.

Under Karol Wojtylas långa påveperiod var Joseph Ratzinger Vatikanens store inkvisitor. Han fördömde och straffade betydelsefulla katolska teologer för deras "felaktiga och farliga" doktrinära tolkningar. Såväl Hans Küng som Leonardo Boff fick känna av hans stränghet och straffiver.

Han har föreslagit att de internationella gudstjänsterna och även delar av de vanliga mässorna ska hållas på latin.

På prästseminarierna ska latinet behandlas som ett centralt ämne och till och med kyrkobesökarna ska lära sig be den vanliga bönen på latin.

Man ska avstå från för mycket folk- och populärmusik i kyrkan och i stället gå tillbaka till traditionell kyrkomusik, i synnerhet till den gregorianska sången.

Frånskilda människor som har gift om sig får inte delta i nattvarden.

Man ska bli strängare i synen på att dela nattvarden med andra kristna samfund.


Yay! Gycklargrvppen lyfter med vördnad bjällermössorna för Benedictvs ”Papa Ratzi” XVI. Jävlar wilken hjälthe han är för oss medievalisther i wärlden. Snacka om att Ratzi pvts the fun back into fvndamentalism!

Andra bloggar om: , ...

Thursday, March 29, 2007

Vr Gycklargrvppens fotoalbvm: Bockstensmannen et Gandalfhatten står i kö


Thät skämmigasthe waar ath wi hamnade i kö bakom ett korkat barn med satanisk Spongebob Squarepants-rygga. Wad faan är thet med småvngar och deras ryggsäckar? Och warför är thet bara ogvdaktiga tvättsvampsformade vättar och andra fantasiodjvr (som ofta dvbbas av Kim Sulocki och/eller minstingarna i Wahlberg-Ingrosso-klanen) i skrikiga färger som thässa småvuxna och icke ansvarstagande avgvdadyrkare har screentryckta på sina ränslar? Skit ner dig, småwäxte idoltillbedjare med Spongebob Squarepants på ränseln, mvttrade iag (i festivalturban) et Gandalf (han med spetsiga hatten) när wi stod och köade till nåt slags vattenfestivalstånd där en vng Peter Pan-liknande julalv sålde rostade kastanjer.

Wednesday, March 28, 2007

Mat äro icke allt!

Här hafva hwi en snvbbe som för all dehl äro rettrådigt vpprörd öfver hvrv thän kvlinariska konsten ignoreras af maktens herrlighet, men å andra sidhan förtar sin kritik till fvllo genom att klaga öfver pfenningar som går till att stödia trossamfvnd och nycirkvs! Hvr tenkher han? Hwet denne matlystne jvnker inte att en måltid inte äro fvllständig vtan förbön, gycklarvnderhållning ock hwackert snidade fat?

"Senaste veckan har jag kollat igenom Kulturbudgeten för 2007. Det var inte roligt. Olika trossamfund får sjuka 60 miljoner, vilket känns som att bli förflyttad till svartaste medeltiden.
Hela 21 miljoner försvinner till hemslöjdskulturen. Precis, hemslöjdskulturen. Ja, du skrattar, men det är sant. Sen får nycirkus och konstdans en god slant, musiken får såklart också en hel del. Men den gastronomiska kulturen får ingenting. Zipp, zilch, nada.
"

Läsen sielva hvrv kättare Kroon omnämna hwår fergstarka och hweldoftande samtid som thän "swartaste medeltidh", håna hwårt värfv ock inte minst anfvenda sataniska trollformler (hvr skolen I annars tolka "zipp, zilch, nada"? Iagh korsar mig febrilt medhan iagh präntar thätta.) för att fremia sitt glvpska ärendhe - mitt vnder brinnande fastetidh! Iagh, personligen, äro förfärad öfver dylik okvnnig ock djvpt läskig dynga, ock vppmanar till omedelbar boikott af thänna twifvelaktiga pvblikation.

Perssons enhörning

Mycketh har sagths om thän fiärrsynschronica om Rådman Göran Persson af Vingåker och Stjärnhof som sagoskrijvaren Fichtelius sammanställth och televiserath vnder senasthe wæckan. Såsom ni redan lästh så weth ni att wi diupth sörjde sagans bristh på härjnngståg och fälthslag, mæn i thän sijstha del af Perssonsagan så synthes små pvncther af ljvs. Wi gladdes åth att de så callathe påhoppen. Och wij gladdes än mer åt att att Göran Persson af Vingåker och Stjärnhof gav blanka fæn i matematikers och statistikers opinionsvndersökningar (dylika vndersökningar är sataniska på två sätt — dels bygger de på matematiska berækningar som i samband medh annan natvrwetenscaph på sikth kan leda till vpplysning och Gvdsförnekelse, dels äär de enbarth nödwändiga i pöbeltillwænda statsskick, så callath demokrati) och istælleth talade med statyerna på Sagerska palatsets innergård. Svnth beteende af hyfsath medelthida stvk! Och nær wij ser bilden af en af thässa statyer så inser wi ock atth wi icke skvlle handlat annorlvnda om wi wandrande i Perssons snabelskor — thät är jv en enhörning!


Sjvkth fantasy.


Andra bloggar om: , , , ...

Fågelnäbb är fortfarande det nya gycklarmössa


Gjillar ni ock el-goterna i lekarelaget The Knife? Jag giöör thet. De hafvr fått fågelnäbbad pestläkarvtstyrsel från högmedelthiden ath bli lika hippt som, tja, konstfackssynth. Men thät wijssthe ni jv redan. Ii wilceth fallm häär hafvr ni ein bild.

Tuesday, March 27, 2007

Gott med fågel i Skåne


Iag är sjvkð hvngrik. Rovor vore goð, men allra godasþ vore at få slvka en hel fågel. Råka vore goð. Kæka råka will iag giöra! Inte äta kaja, fogelen som ock kallas alika. Kajan kallas alika för att ðen äter jästa rönnbär ok blivr lika fvll som et minreårigt blandklvbbsoffer nedsänkð i en tvnna þill brædden fvll med Törley's (wilketh löjligth namn på eþ vin förresþen — Gycklargrvppen föredrar Black Tower, Castillero del Diabolo, Blve "Blue Nun" Nvn och Cotes-dv-Rhone). Men tillbakþ till råkorna, thæssa flygande läckerbitar! Höör vpp skåningar! Ær ðet icke dags at äta råkor nere hos er snarþ? Iag wet at ni wart år på vårens kanð slvkar dessa kråkbesläkþade fåglar. Och i år will iag joina eder! Bjivd in migh på gæstabvð!

Andra bloggar om: , , , , ...

Chronica rock et roll


Mvsicens revisionister påstår att rockmvsiken föddes ij skärningspvnkten mellan rhythm et blves samt covntry et westhern. Thätta är fel. Rocken föddes i samma ögonblick som randiga spandexpantalonger började bäras af lvtenister med nyskapande poser. Jæpp. Wi snackar Evropa vnder 1300-thalet.

Andra bloggar om: , , ,

Tæchno wandrar Gycklargrvppens väägKära medgycklare och pilgrimer! Låtom oss i sommar wandra till Katalonien och där njvta af thän medelthida tæchnons ljvwa frvkter! Ty Sónar-fæstivalen har i åår waalth att præsenthera sig med thän wackraste af ikonografi.

Tack till Laban vppå Hvsarm för tipseth.


Andra bloggar om: , , , , ...

Saturday, March 24, 2007

Powertrio

Porr för oss, kanske för dig (pt. II)

Skå∂a þæssa pvddingar!
Andra bloggar om: , , , , , ,

Friday, March 23, 2007

Præcis som på medeltiden!

Wednesday, March 21, 2007

Vi såvg...


...ena halvan af mörkergycklargrvppen The Knife, i fvll fvnctional plagve fashion, ståendes på öppen gvata.

Andra bloggar om:

När kickoffherrarna nådde medeltidsgläntan

Appappapp, mijna gvnstiga kickoff-hærrar, se icke så kåta vt! Här i thän kjyska medelthidsglæntan får ni intet annath än dinkelbröd. INTET ANNAT!

FörbryllandeHade ingen aning om att Chrille Poppivs skådespelade i thän röörliga och hyfsath enfärgjiade (grå) fantasyrvllen "De andras lif".

Mærkliga möllor


What the fvck ysse vp med alla thässa spinkigt högstræcktha väderkvarnar, æller vindmöllor som di ock kallas, som wäxer vp vr marken såsom funghi? Iagh menar, wad ær greijen? Thässa kvarnar maler knappast någoth dinkelmjöl, och de är alldeles föör höga att fäktas med om man icke är en jiätte (wilceth bliver mærkligth, då thät jv ær riddare från La Mancha som skall fajtas mot kvarnarna i tron att de är jvst jättar).

Andra bloggar om: , , , ...

Tuesday, March 20, 2007

Lex Helmut: Frosseri må waara en synd, men äro okæj wijd trösthätning

Så hafer wi ock, i lijkheth mit många vr bloggareskråeth, setth thän omtalte fjiärrsynssagan om rikshöfdingen Giöran Persson af Vingåker och Stiernhof, sammanställd af hofvkrönikören Eric Fichtelivs.

Mycketh hava sagths oom thätta werk, och thät mestha tyckandeth är som wanligth reina dyngan. Doch komma här Gycklargrvppens ord till vndsättning likt en riddarhord i skijnande rvstningar: Såsom wi hade missthänkth, war "Ordförande Persson", thänna skijldring från thät af parlamentariscth pöbelwälde (demokrati) besvdlade 1990-taleth lijka söfvande som ett wagnslass bolmört. En massa pladder, papper och rådslag, men icke etth ænda fälthslag eller plvndringståg så långth ögat nådde. Skæmmes!

Första kapitleth hade dock en höijdpvnkt, nämelijgen sagan om teutonernas rijkskansler Helmut Kohl som tröstfrossade halvtannath skålpvnd rent smör efter myntfotsförhandlingar med olyckelijg vtgång. Se där, lijte äkta medeltijda stormannatakter mitt i 1990-taleths skymningsmörker, stormannatacter som dessvtom bevisa att frosseri inte nödwändigtwhis är en synd, vtan ibland en tröst!

Andra bloggar om: , , , , , ...

Grijm mvsica, thöntiga sandaler
Svrfade rvnth efter lijte mer glödhet early mvsic och fann thätta mycketh lofvande gäng, Alicunde från Österrike. Allth wärkar godt, men whad haver dessa halvgycklare på fötterna? Birkenstocks? Hwaad komma hænästh — snækers? Skämmes, tamefæn!

Andra bloggar om: , ,

Dagens låthsasgycklareKaera Annicae Nohrlinius. Dv veth inte hwad clokkan är. Din bjiällerpryddha gyllenstickhade sammethsklädnad narrar oss inte, dv är inte aekta medeltid dv. Dv som gifvit ordet profan en rösth. Som sijunger om alltheles phör modaerna ockk hvardaghliga ting phör att Gycklargrvppen ska vilja låna digh våra öhron. Kom igen när dv skrivit någoth fromt och högt och rent som inte behandlar kattvngar, att dv colorerat håret eller ådragith dig hösnvva.


Andra bloggar om: , , ,

Rätt tid är 1386 — Gycklargrvppen firar Nowrooz

Iagh haver waarith litet trötter senasthe dagarna, delwhis på grvnd af den anstormvning mot ögon och öron som fredagens orgie i giäll folksång och gargantvansk barmrikedom på Globen vtgjiordhe.

Doch blef iagh raskt piggare och gladare ijdagh, då iagh nåddes af en glædjande nyhæth från orienthen.

Thet faller sig nämblighen såå, att wissa folc hær på Terra Firma faktiskth haver rætt tijd som de lefver efter! Japp, iagh talar om perserna (som ibland callar sigh iranier) som idagh fijrar att år 1386 börjiar! (Om iagh tillåther mig att leka vtrikespolitisk kommentator för en korth stvnd så kan iagh tillægga att thät wercar som ath thät jvst i år, i Iran, finnes anledning att hålla partygille såsom wore det 1999. Thätta på grvnd af att vapenskrammel från en stormakt i Nya Wärlden riktas i Iransk rijkthning) Wisserlighen räknar perserna icke sijna år efter white Krists födsel, men ändå — 1386 är jv factiscth ett mycket bättre åår än exempelhwijs 2007!

Så gott nytt år, alla Nowrooz-firare därvte! Kom ihååg atth Gycklargrvppen aldrig bangar ett rejälth 1300-talsgiästabvd. Äfven om thet involverar hedniska sedvänjior som ath hoppa jämfota öfer brinnande eldar.

Andra bloggar om: , , ...

Thursday, March 15, 2007

Om prefix-Stockholm, Spy Bar och snækersbål

Då iagh kallas Blot-Sven haver iagh min skråtillhörigheth i thät så callath "prefix-Stockholm". Iagh är alltsåå en af de många folc och rövare med folkliga prefix-namn af typen Sovl-Henrik, Arkitekt-Johan, Benno-Stefan, Raymond och Maria-Maria, et cetera, som dv påträffar på clvbbar, barer, wärdshvs, gästabvd och ringdanser i Stockholmsnatten.

Som priviligierad medlem af prefix-skrået höör thät tijll sysslorna atth då och då besövka Spy Bar wijd Stvreplan. Däär hwar iagh ij fredags. Stämningen war snvdd på hednisk, whilketh iagh icke haver några som hælsth problem medh, folc släppte loss och dansade oc tjoade som om thet war midwinterblotets rave eller möjligthwijs Ingvarståget i österled som pågingo (dock kvnde öleth ha warith mörkare och billigare, samth mvsikvtbvdeth warith någoth mer inriktat på spilåpipor och bronslvrar). Iagh noterade iagh att en trollpacka af hankön, en spenslig svartkonstnär/trollkarl/magiker också rörde sigh rvnt på thätta af Hot Chip så impregnerade locus. Han bar en löjlig liten jazzdanshatt på hvfwvdeth samth wäst och sydevropeisk spänniströja från skräddarna Dolce&Gabbana (wad är thetta, 1990-taleth?) på öferkroppven. Han sökthe sig rvnt i lokalen och visade fascinerande trolleritricks med mynth — dock enbarth för de vngmöer och andra kvinnor som waar däär. Någon talte thill migh atth thenna vnga swartkonstnär medh jazzdanshatt på hjässan läst thän omthalade trollformelsamlingen "The Game", författad af thän satanistliknande skriftstællaren Neil Strauss) ehn book som säiges gifva stor makth öfver kvinnokiöneth med hjiälp af spelkort, mynttricks, dammtvssar, påfågelsliknande klädedräkth samth den magiska formeln "the neg". Iagh blef såclarth mycketh nyfiken, men magikern med thän löjliga lilla jazzdanshatten (thän tyjp af hvwudbonad som är obligatorisk för danstruppen Bounce) wille icke tala om thenna magibok medh migh! Hade icke wäktare wandrath i lokalen hade iagh äthit opp hans jazzdansarhatt.


Hvr som hælsth — Spvy Bvar handlade thetta om egienthligen. Spvy Bvar säiges wara på wääg nedför hipphetens stege, men factvm äär atth locuseth forthfarande har sina goda sijdor. Bland annath så står de för santh medeltida inställning mot snækers, thessa löjliga och ondskefvllth moderna mjukistofflor med platta sulor som i så många år warith ett gissel mot Stockholms mark. Men thätta äär icke allt — Spy Bvar wijsade härom sijsthens att de ock har en svnd insthällning till att bränna bål, hwilketh allthid är en god idé när man will vmgås och hava deth godt samthidigt som man med eldens hiälph bliver afv med hemska saker och personer. Iagh skall be atth få citera vr Spvy Bars veckodekret från någoon gång i wijnthras:

Thät finnes ett vrbant mode æfter snækern


Pvroblemeth medh thæt vrbana modeth idvag är icke thet vrbana modeth, vtan att pöbeln ständigth wärkar relathera til snækers (nij wheth: thässa klvmpigth mjuka och moderna atletskor med platta svlor), skiärmmössor och combatmönsther svå forth ordeth "vrbanth" anwändes om kläder. Thätta iställeth fvöör atth tänka på hwad vrbant eigenthligen betyda: Belevat, wärldsvant, storköpingsmässigth. De som thror att storstadslifeth jvst nv handlar om att rengiöra gympatofflor eller wandra omkring i mvnkjackor ähr helth snvett vte — och thet icke enbarth för att det äär A.D. 1307. Det var väl ingen som rictigt trvodde på thet A.D. 1306 hæller. Så långt är wij nog alla överens.

Wij ær ledsna om vtskicketh plötsligth fick en klang af din lokala modeblogg, men thet war helth enkelth lvänge sedan grändmodet och det vrbana modet war så separerath som thänna icke-winther. Faktvm äär atth grändmodet och adelsynglingamodet föör stvnden wærkar mer beslæcthat. Föör sthvnden ser man fler snækers inne på
Stvrecompagniet än på Spvy Bar, då bratsen i sin mode-efterblivna enfald haver fåtth föör sijg atth snækern är någoth wäldvigth alternativt och creddigt.
[...]

Komm hijth ikwæld onsdag och kiänn dig delakthg. Dijna gambla sneakers kann dv kasta på bålet under Blot-Svampen.
Andra bloggar om: , , , , ...

Wednesday, March 14, 2007

Accessoirkoll: Thän Helga Graal


Hvöör vpp godt folc! Kasta edra Marc by Marcvs Jacobvs-väskor i thän medeltidsmässigth nedpijssade rännstenen och bränn gienasth thän gyldene DragonLance-bikinitoppen, ty thessa accessoirer ähr soooo laste seasonne! Vårens måsteaccessoir öfver alla andra måstheaccessoirer är Thän Helga Graal (plattswänska: "den heliga Graalen") och ingeth annath.

Thän Helga Graal är den bägare vr hwilken Jesus och lärjungarna drack wijneth wvid thät sista skrovmåleth. Bägaren anwändes äfven af Josef af Arimathea - en romersk legionär som senare blevo helgon - thill att samla vpp blod fråvn Jesu sår vnder korsfästelsen. Josef höllos fången i en graf i mångeth år och vnder tijden fick han näring från kalken. Efter frigifning kommo han med sitth saellskavp till Britannien seglande på en skjorta (!) och hade kalken med sig. Det har sagts att han grävde ner den ovanför källorna i Glastonbury, en plaths som i hypermodern tid nedsmvtsas af rockfestivalhedningar hwar sommar.

Mven hvrsomhelsth så äär Gvraalen thän tyjp af accessoir som folk är beredda atth giööra snarth sagth waad som hälsth föör att lägga ringbrynjiewantarna på! Iagh lofvar att billiga Graalkopior mycketh snarth kommer att florera på rijkeths fåfänglighethsbloggar (tyjp Englas Showroom, thän alt annat än blåblodiga glamovrprinsessan Karolina Lassbo samt pvngrakarevangelisterna på Manolo. För Graalen är het. Dödshet. Exakth thän tyjp af accessoir som folk korsar strida floder, wandrar genom förtrollade skogar och kliver öfver draklik för atth få tag på. Kvng Arthvr och hans skiöna riddarkollektiv "Riddarna af thät Rvnda Bord" jagade efter thän gyldene kalken i månget år! Och Diäwvlens propagandaskrifvare Dan Brown har i thän ohelga skrifth "Da Vinci-koden" på sitth egeth lilla wijs giorth mycketh för atth hypa thän heliga Graalen!

Svmma svmmarvm: Det ska wara en relik i wår. Också.

Næstha månad: De tre sarkofagerna i Kölnerdomen som innehåller de tre vise männen.

Har-påven-rolig-mössa?-nyhet: Vatikanen manar till fortsatt celibat för präster

Gycklargrvppen giöör idagh wågen för Papa Ratzi Benedictvs XVI, som meddelat att celibatet förblir ett obligatorivm för präster af then heliga romersk-katolska kiyrkan. Yay - inga köttsliga aktiviteter af tyjpen "nvppa" för katolska präster i thetta millennivm heller, således! Jefla skiönth allthså. Thet må wara A.D. 2006 i större delen af wärlden, men Gycklargrvppen noterar glatth att klockan är fastcementerad på 1306 i Vatikanen (precis som hemma hos oss!).

Post Scriptvm: Wi notherar att några bloggare i djävulens tjiänsth ock haver kommentherat påvens glada dekret.

Zznarkh

Haf förbarmande, twinga åss icke att laesa en enda skrifvelse till i ämnet "turbanen - thän nya hufvudbonaden". Wi ärho tröttha. Wi har haft turbaner sedan Odovakar avsatte Romulus Augustulus.


Tuesday, March 13, 2007

Vr Bockstensmannens fotoalbvm, pt IIMijn favovrithpose. Iagh kiännner mig så mystisk!

Om stråtröveriets otuktiga vägar...När ungersvennerna apar efter deras fördärwerligha idol Robin Hood så lär de sigh icke enbarth att stjiäla pennningar och safthiga wildswinsstekar, de stjäler ock unga möers dygd! Stråtröwarthrenden måste stoppas NV!


Andra bloggar om: , ,

Tagelskjortan: wår tids motsats till raff-set

Stvderade följiande skrifvelse:
Närmast kroppen bar S:ta Birgitta sträva och hårda kläder med knutbeslagna rep i syfte att ständigt påminnas om Jesu lidanden. Tagelskjortan som förvaras i Birgittahuset i Rom är antagligen knuten av gethår.
Fvnderade sedan en stvnd. Iagh kom fram thill att tagelskjortan är wår goda medeltids saliga motsats till er tids skavande och syndiga raff-set. Fæn wad iagh är clarsynth.


Andra bloggar om: ,

WTF är stambyte egienthligen?

Lästhe thetta. Börjiade vndra stillsamth. Wad XVII är stambythe för någoth? Hildegard säiger atth thet hafr atth giöra med avlopp. Men thet giör icke migh thet minstha klokare, föör whad afvlopp äär öfvergåår mitth arma trettonhvndratalshufwvd som jvst hafr greppath konceptet "rännsten att hifva vt træck på". Hiälph migh, någon!


Andra bloggar om: , , ...

Monday, March 12, 2007

Vr Bockstensmannens familliealbvmIblavnd will man bara hænga i chillovten med några softa får.


Andra bloggar om: , , ,

Sunday, March 11, 2007

BrynjeschockenHwi gratvlerar det gycklande sellskapeth the Ark till sin öfverlägsna hwinst i thänna gårdagens rafflande skaldernas stridh. Dock har iagh en smärre inhwendning mot chefsgycklarens minimala brynja, ja, thän hwar nästan inte större än en näsduk. Iagh fick en schock och korsade mig vpprepade gånger inför thänna kättjefvllt afslöjande rvstning.
Hwem som helst hwet att brynjor + nipple action är ett stort no-no om man hwill säkra en plats innanför pärleporten.
Ciao
/Spränghästen

Dagens dinkel

Tvenne flughor i en smaell:

Thursday, March 08, 2007

Gycklargrvppens glödheta marskattor

Här laddas thet vpp inför wärldsliga frvntimmersthagen! Kom ihåg kiära lääsare — för de fagrasthe möerna i kvngariketh, svrfa allthid thill gycklargruppen.blogspot.com! Garantherath kiyskth och sedessamth!
Andra bloggar om: , , ,