~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, February 28, 2007

Medeltidsrappen

Medeltidsrappen

Monday, February 26, 2007

Sir Carl Bildth tossigh: tror atth liderliga rörelser till apmusik bringar fred till Kaukasus

Enligth ett senth bvd ikwäll tycks nv Carolvs "Carl" Bildt (Swea och Giotha rijkes spjuverblonde swar på Sir Dick Cheney!) ha tagith thet oåterkalliga stegeth öfver i total tossighet!

Ty nvu förthäljs atth han — på fvllasthe allwar — föreslagith atth annars så stridsdvgliga ynglingar och möer i Kavkasvs skall dansa liderligth till hednarytmisk dvnka-dvnka-mvsic iställeth föör atth, som brvkligth är föör alla sanna mediævalister, glida omkring på gator och torg med wapen i hand (förslagswis hillebarder och gissel och långbågar, men thet är doch tanken som ræknas, så wapen af alla sorther tillåthes). Ja, Carolvs Bildt påstår att detta dionysiska och syndiga dansande kan bringa fred till regionen!
- Diskotekstillgången i konfliktlösning är ofta undervärderad — den högsta musiken vinner, sade Bildt nylighen thill skrivarmvnkarna på TT-Ritzau.
Bildts georgiska colleagve, rikschancellor Saakasjvili fyllde i med deth renth deliriska vttalandet att "bygga massor av diskotek" kan bidra till lugn i regionen.
Thetta är onda tijdender, godth folc! Nähr helsth dv dansar till disco, så dansar dv med Diäwulen. Discorhythmen får män och kvinnor att licsom skaka af sigh allth waad moral och Gvdstro hether, och thetta leder thill färre korsthåg och färre fälthslag wilketh beror på ökad otvkth och popperssniffande, wilketh i slvtända leder till rena Sodom/Gomorra-scenarion af then förskräckligasthe sorth. Är thetta waad Carolus förespråkar? Gycklargrvppen beder ikvæll för Carl Bildt och hoppas på att han snarth är tillräckligth botad för att återgå till sitt rrrrridderliga wärw atth investera i råvaruutvinning i allsköns totalitæra vtmarker samth basha kvällspressen å hans blogg.

Andra bloggar om: , , , , , , ...

Sunday, February 25, 2007

Gycklargrvppen Chill OvtIblahnd måsthe man bara lägga dän rökelsekaret, flacongerna, facklorna, bredsvärdet, jongleringskäglorna, narrmössan, biällrorna, narrpjvcken, stridsgisslet, pergamentsrvllarna, gåspennan, blygdkapseln, ballistan, skalmejan, struthättan, arbalesten, tabarden, vevliran, tarotkortleken, ringbrynjan, vinsäcken, kyskhetsbältet och krumhornet för att ställa sig i en tyst skogsglänta med stridsklubban redo ... och bara vara...

Now we're talkynge: Katolsk biskop sätter press på rikets ledning

I morse, efther att iagh bett och sedan piskath mig, satth iagh och drack en härlig dekokt på tallbarr och skvmmade igienom Chronica Dagens Nyheter. Iagh gladdes storth när iagh com thill debattsidan, föör idag anwändes then föör ehn gångs skvll thill wad then fakthiscth skall anwändas thill — pvblicering af wälskrifna inlagor från katolska biskopar som argvmentherar för större kristhet inflythande i rikets styre! Yay!

Debattarticlen waar fantasthisc! Biskop Arborelius rvlade phæett! (Thet enda som smolkade en aning waar att articlen äfven waar vnderthecknad af en extremprotesthantisk frimicklare från pingströrelsen. Men man kan wäl icke få allth häär i wärlden, anthar iagh...) Arborelius (ja, och hans helgon-förnekande frireligiösa bihang, då) hotade med atth thet kristna wäljarstödeth för then så callathe "Alliance föör Swerije" kan komma atth förswinna om vmgängesminister Göran Hägglunds förslag om atth fosterfördrifning skall erbjvdas äfven vtländska kvinnor som söcth sig tillh Swärije gåår igenom. Eth förthäckt hot, allthså, wilketh är förtræffligth när syfthet kommer från katolskt håll. Ty i articelen så flexar thän heliga katolska kyrkan mvsclerna och wijsar att de minsann tänker ha ett finger med i spieleth när thet handlar om rikeths styrning och lagstiftning (äfven om thet är på ett sorgligth demokratiskth wijs — bannbvlla och religiösth krig wore betydligth bättre atth hota med)! Och thetta är ett klart stheg i en svnth medeltida rickthnin, för på wåår thid hade jv Vatikanen allthid etth mycketh storth inlythande i de evropäiska ländernas lagstifthning, wilketh ledde thill att folk nogsamth thänkte sig för innan de knvllade, jobbiga wetenskapsmän höll kiäfthen, olydiga kvngar afsatthes och kommvnala daghem existherade icke och kättare af alla de slag jagades af wår tids CIA, inkvisitionen. Et cetera. Så idag hyllar wi biskop Anders Arborelius, mannen som wisar på wilja att återinföra religionen i rikeths styrning. Med lithe hjälp från rikeths bibelbälte och från ofvan kanske Arborelius blifver then man som återinför then kristna sharia-lagstiftningen i swearnas och giötarnas rike! Wi kan knappth hålla oss!

Vpdate: Här bloggar en ryslig antipapist och hotar med att damma av Gustav Vasa! Så rysligth att wi fvnderar på att posta en bannbulla i hans kommentarsfälth och äta vpp hans löjliga Luther-katekes.

Andra bloggar om: , , , , , , , ...

Jethro Tull: Dark Ages

Kan then gambla mörka och mvsthiga medelthiden få bättre reklam än så häär?

Hedningarnas land

Trots atth mångeth åår har gåtth sedan Norden slutade blota i tid och otid så tycks Finland, landeth på andra sidan Mare Balticvm, alltjämth wara hedningarnas land. Ty hvr skall man annars se på ett rike som:

- låter etth finsk-ugriskt språk med bisarr syntaxbyggnad tränga vndan germanska och latinska språk

- är en repvblik iställeth för monarki

- har en kvinna som rikets mäktigaste man

- låter etth giäng vidunder representera riketh i Evrovisionschlagerfestivalen

- har en riksdrots som internetdejtar och därthill har säxuella förbindelser utanför äktenskapets heliga hägn med en kvinna som skriver böcker (som därthill trycks i Gvtenbergmachina, icke handskrives!!) om thätta

Thet blir allt tydligare att wi måsthe återvppwäcka andan från kvng Erik den heliges och biskop Henriks tid. Låt oss göra en vppföljare på A.D. 1157 års korståg till Åbotrakten och tvångskristna skogsvildarna på andra sijdhan pöölen! Finland hedniska sak skall icke blifva vår!

Andra bloggar om: , , , ...

Saturday, February 24, 2007

Modeduellen: DJ Ötzi vs Bockstensmannen

Gycklargrvppen drar sitth strå till utseendehetsens stack. Nedan följer den rafflande modeduellen mellan Ötzi, ismannen från Schnalstahlglaciären och Simon Gudmundi, Bockstensmannen från Halland.

Rond I: Kroppslig dagsform

Ötzi: Glaciär-Ötzi hafver en bevndranswärth senig kropp, wilketh tyjder på att han följt thän så callathe "stenåldersdieten" som vtgörs af mycketh bär, viltkött, mossa och enklare former af gröt. Wi noterar också att Ötzi tycks föredra lättskött flinth iställeth för lockigth hårswall. Hvdens märkliga brandgvla nyans drar dock ned betyghet en smvla.

Bockstensmannen: Bockstensmannen såg föör tæskig vt när han giorde comeback vte på Bockstens mosse. Etth rysligth exempel på ätstörningar! Then märkliga piercingen medh en träpåle igienomh brösthkorgen war dock en smvula för extrem för atth passera fashioninkvisitionens god smak-reglemente.

Fashioninkvisitionens dom: I-0 till Ötzi.

Rond II: Skägg och hår
Ötzi: Fasansfvllth! Moothbiudande! Sooooo last iceage! DJ Ötzi kör någoth slaghs wildmarksmässigh retrostil på håret, som mæsth af allth vtgörs af klufvna toppar och skorv. Kalvfser som thessa tyder på afsaknad af alla former af hårwhårdsprodvkther och intresse för vtseende och hygien. Wad äär problemeth herr Ötzi, hörth talas om en vppfinning som kallas spegel? Och what's vp med de oplockade och borsthiga ögonbrynen, är thet någoth slags stenålders-Brooke Shields look dv är vte efther? Och thet ovårdade postrockskiägget giöör atth Ötzi mesth af allth påminner om någoth slags vteliggare. Wilketh är precis wad Ötzi är (äfven om han påstår sig wara en "grottman").

Bockstensmannen: That's more like it! Renrakath ansikthe, borttagna (eller blekta?) ögonbryn och etth wackerth kammath rödblonth hårswall i en frisyr som icke hade skiämths föör sigh en warm högsommarnatt på stranden i Tylösand.

Fashioninkvisitionens dom: Bockstensmannen quittherar. Thet ståår I-I mellan vteliggar-Ötzi och torvtramparen från Halland.

Rond III: Kläder
Ötzi: Thetta liknar mesth af allth en nergången Roger Pontare i någoth slags frilvfthskläder från tiden innan Anno Dazumal. Manteln och dojorna må wara warma när fjällwhinden blåser, men hvr ser thet vt egenthligen? Som en fattigh fjällwandrare som typ tråcklar ihop sin egen outfit utan någoth som helst koll på trender och fashionbloggar, lite som Hedenhösvarianten av en 80-tals Lena Philipsson med jägarexamen. Ja ni hvöör jv - Ötzis illasittande bergsklättrarovtfit känns lika fräsch som jeans med bootcut.Bockstensmannen: Man kan icke argvmenthera moth thenna helth igienomh smakfvlla ensemble. Klassisk elegans som ser vt som wara hämtad från catwalken på den senasthe modeweckan i Visby. Wi gissar att Bocksthensmannen får ligga en hel del.

Fashioninkvisitionens dom: Bockstensmannen får in en fvllthräff och Ötzis löjliga outdoorslook är chanslös. II-I och segern till Bockstensmannen. Gratvlerar.

Andra bloggar om: , , , , , ...

Medeltida rymdfararerock för lögardagen

Finns thet egenthligen någoth mer medelthida än Hawkwinds rymdfararerock? Nej, thet giöör thet jv icke! Därföör bjvder wi idag på broder Lemmy, en mimdansare, ett swooschande magiskth clavier samt en flöjtblåsare i thän oförlikneliga rymdrockarehymnen Silver Machine från Top of ye Poppes A.D. 1272.

Friday, February 23, 2007

Riddaren af thän svarta bloggen

Ni har wäl förresthen icke missath att den medelthidsmässige åldringsmannarockaren Plura Eldkvarn haver börjiath blogga? Ganska mvstight, faktiskth. Nv skall iag strö vt hö på golfweth och sova.

Thursday, February 22, 2007

Gycklargrvppen öppnar redaktion i Landskrona


I thän möörka södern, borthom de wijdsträcktha smålandsskoogarna, på Terra Scanias westra kvsth, allthså i Lilla Danmark, däär ligger Landskrona. Stadtehn fick sijna privilegiebrefv af Konvng Erik af Pommern, äfven känd som Bogislav Gryf (en ädel herre af gammal fin slavisk härskarsläkth som lyckades med konsthycketh att wara kvng för Swärije, Danmark och Norge på samma gång — thet ska tametvsan till en cosmopolit från andra sidan Mare Balticvm för sådanth!).

Den Landscronitiska allmogen är som wi alla wet etth märklight folk som icke riktigth mäktar vttala r-ljud och därtill är ytterst missthänksamth mot främlinghar, kommo de från Stockholm eller från andra länder. Detta märkligha folk i Landskroona rösthar i stor vtsträckning på de illasittande Dressmankostymernas brödraskap, äfven kiänth vnder thet dvbbbelth motbjiudande namnet "Sverigedemokraterna" (Gycklargrvppen är som bekanth emot både demokrati och then konstlade statsbildningen Swärije, wi förespråkar en wildwuxen flora af små, små landsändar som regeras af jarlar och stormän och småkvngar et cetera). Thetta med Landskronabvornas vurm för Sverigedemokraterna må tyckas wara myckevth vnderligth, æftersom Landskrona är en stad på danskth territorium, men af nåågon anleidning är thet ändå så. Helth klarth är att Landskronaborna tycks ha någonthing emot de som är annorlvnda från them siälwa, och wi känner oss träffade, då wi i Gycklargrvppen förmodlighen har en helth annan kvltvr än Jan Banan Landscroniensis.

Men någoth måste giöras, och Gycklargrvppen känner kallet. Wi, Gycklargrvppen, planerar dærföör att öppna en lokalredaktion nere i Landskrona. Wi tror att thetta är rætt sätt fövr att motwerka fvrämlingsfienthlighethen ij staden! Wi anser nämligen att etth skiönth giäng narrar och gycklare från Stockholm, etth sällskap som iklätt sig en identitet af street cred som andra må säiga att wi icke har tillräcklig bakgrvnd för, en mvnter samling som vttrycker sig på etth roligth och ordwrängande språk direkt från hooden, är precis deth som kommer att frälsa Landskrona från ondo! Wi är gifvetwis medwetna om att svra kommvnalpolitiker kommer att påstå att wi är "proffstyckare från Stockholm" som "misshandlar språket" ock såå wijdare. Men thet är ingenting som inte en rejäl Gycklarpvblikation med skiööna krönikor om hvr lustiga wi annorluvnda mänskor med annan bakgrund är kan ändra på, eller hvr? Låtom oss därför nv wandra södervth till Landscrona!

Post Scriptvm: Enlight ett antal chronicas så är den Stockholmsbaserade gallimattiasbvlletinen Gringo på wäg till Landskrona för att giöra precis som oss! Och wærföör skvlle de, Gvringogrvppen, wara sämre oss, Gycklargrvppen? Nähr allth kommer omkringh äd de jv ocksåå ett skiönt gäng Stockholmsnarrar med icke helth wattentääta kostymer som bekiämpar rasism och främlingsfientlighet med ett skojigth språk.


Andra bloggar om: , , , , ...

Griskind is the shit


Wi, Gycklargrvppen, noterar att några af framthidens bloggare börjath anamma medelthida delikatesser såsom griskind. Wi gläds ock hoppas på en snar rotfrvktshype (som icke innefattar potatis och andra kartofflar från then Nya Wärlden) som kan brynge back ye goode olde trettonhundratalsgiästabvden.

Andra bloggar om: , , ,

Tuesday, February 20, 2007

Chill Ovt


Iblahnd måsthe man bara lägga undan (dän) jongleringskäglorna, narrmössan, biällrorna, narrpjvcken, stridsgisslet, pergamentsrvllarna, gåspennan, blygdkapseln, ballistan, skalmejan, struthättan, arbalesten, tabarden, vevliran, tarotkortleken, ringbrynjan, vinsäcken, kyskhetsbältet och krumhornet för att sätta sig ned utanför den lilla timmerkojan ... och bara vara.

Även excorcisten kan ha en dålig dag på jobbet

DN rapportherar.

Fettisdagen och wäägen till Beach 1307

För secvlariserade satansdyrkare i den wijdriga framtiden så är fettisdagen bara en wanlig daag som förses medh wiss gvldkanth af en eller annan semla.

Framtidingarna, dettha idoldyrkande afskvm till melodifestivalstittande gvdsförnekare i undertröjor med kommersiellheraldiska insignier vppå och löjliga små södermalmsskägg och vitmålade lägenheter med sjiööglimth och bredband racth in i jacket, de äter helth enkelth bara en semla på fettisdagen bara för att, vtan att tänkha på waarför, hvx flvx! För dem är thet som wiljken annan bvlle som hälsth, äten wilkhen dag som helsth. Widrigth! Och sedan forthsätther de mothbivdande framtidingarna medh sitth tarfliga wärvw att ladda ner terabyte efter terabyte af pornografi, lyssna på hedniskt inspirerad dvnka-dvnka i renth dionysiska tonarter, krana win vr lådor af hårth papper, samth idka otaliga afbrvtna samlag vtanför äktenskapeths hägn, ofta med preventivmedel inblandade så att graden af syndighet ökas exponentiellt! Vsla hedningar och sodomiter är ni hela bvnten! Be om vrsäkth för er lvftförbrvkningh och låt för Djiäwvlen bli wåra fastlagsbvllar!

Ty för oss gooda old school-katoliker i Gycklargrvppen är fettisdagen och dess semlor någonting som wi vördar högth.

Jawhisst äter wi semlor. Massor af semlor. Men wi hafer ett godth skiäl och äter dem ändasth ijdagh. För idag är thet är nämligen sistha gången wi äther fast föda på hela 40 dagar, så thet giäller atth passa på! Sistha dagen i fastlagen, thet will säiga fettisdagen, är lite grann soom wåår medelthida wariant af bulimi. Eller, warför inte likna den festhliga dagen wid trifsam matning af gäss, där thet gäller att med en liten pinne peta in så mycketh mat i mvnnen som thet bara går innan magen sprängs (högsth friwillijgth, gifvethwis). Så idag äter wi. Jäwvlar wad wi äther. Massor af semlor, som sagth. Och annath. Svanar är gott på medeltiden. Salt fläsk. Rovor. Rötter. Saltad fisk, rökt fisk, surkål, syrade morötter, ortolansparfvar, ålar, gröt, bark, ölsupa, sluring, kolbullar, nävgröt, råkostbuffé, rörost, nötter, blodkorv, ärtsoppa, kakor, oblater, yov name it! Wi wräker i oss, för efther idag widtager så en period på 40 långa dagar då wi swälther och späker och piskar och plågar oss hårth waar timma af dagen. I 40 dagar deffar wi oss till perfecth seniga Fivght Clvb-kroppar redo att storma närmsta slagfälth. Och öfwer thetta är wi sannerligen stolta.

För thänk så här: när dv vsla sybarit till framtiding jvst spillth din säd på marken och i de postcoitala dimmorna fvnderar på om dv icke skall äta ännv en semla i morgon, troths att thet icke är fettisdagen, och när dv, njvtningslystne kanalje, fvnderar på att vppå Prisextra shoppa ännv några tiotal kilogram charlatansk och superghey GI-mat att äta de närmstha weckorna, så går dv icke bara emoth den af Gvd gifna wärldsordningen. Dv forthsätther äfven att traska rätt in i din tids swar på Digerdöden, nämlighen then globala fetmaepidemin, och dv kommer snarth att wåndas öfver then walfiskliknande form din kropp börjar få! Thetta för att dv icke iakktar bvdeth om att fastan, den religiösa powerbantningen, på wårkanthen. Wilketh wi, Gycklargrvppen och alla andra goda medelthidsactivisther, gifetwijs giöör. Wissth hafer wi gödit oss evn svmula innan, men jiäwlar waad wi deffar i 40 dagar af späkning. Wi kommer de närmsta weckorna att skala afv oss skålpvnd efter skålpund och när fastan är över så är wi, och icke ni, redo för Beach 1307. Gissa wilka som stoltha wandrar i wattenbryneth, och wilka som hvkar i wassen i sommar. Svckers!

Andra bloggar om: , , ...

Sunday, February 18, 2007

Biff Byford, the king of medeltidsutseende

Skåda fræsigha videon Beyond the Grave med sjvkth vnderskattade metalgilleth Saxon, anförda af medeltidshåret och -näsan Biff Byford:

Stil: Nyknvllad

Gycklargrvppen forthsætther sijna vtflycter i sartorialismens svbgenrer. Ijthag hafer tvren kommith tivll någovth som iagh valth att calla "nyknvllad torghandlare". Mesth fövr atth devtta ordh ær thet som anwändes mesth frekventh af tillwärkarna föör attv beskrijfa plagg somh rikthar sig till thenna grvpp af män som arbetar med vtomhvshandel och nyligen har "fått någoth" (som de plägar kalla thet). Bilden här inthill är ett typiskth exempel på en sådan sexy-vgly och skamlös torghandlare af medelthida snitth. Än så länge är han glad. Dock kommer hans förlvstelser att straffa sig i längden. Det ska bli hærlight.

Stil: KlaxonsgycklareGycklargrvppen forthsætther sijna vtflycter i sartorialismens svbgenrer. Ijthag hafer tvren kommith tivll någovth som iagh valth att calla "Klaxonsgycklare". Mesth fövr atth devtta ordh ær thet som anwändes mesth frekventh af tillwärkarna föör attv beskrijfa plagg somh ingåår ij thenna flora. Måålgruppen är manliga entry level-missbrvkare soom gillar gitarrmvsic mer än tæchno, men säiger sigh gillar tæchno mer än strängaspelskväden ända sedan den glada sommaren 1190. Klaxonsgycklaren arbeithar ofta inom åthgärder, mvsicteori eller någon annan del afv kvltvrlifveth. Stijlen uvtgvåår från tidigth elvahvndratal eller någon form av druidisk casual. Ehller ij alla fallv hvr een rejvnostalghisck swänsk anglofil föresthäller sijgh atth dven sååg uth påå thän tijdevn näär rejv war fräscht oc vtan tydligh borthre gräns moth thän groovigare sorthens indiemvsic från Ængelandh. Föresthäll digh än rufshårig mp3-dj påå sæmesther som anländer tillv swarthclvbben och swingar sig ut i kiällaren mevd glowsticks att rita fyrkanther i lvfthen med, fyrkanter af ljvs som inramavr de pupilldvominerade ögona. På sijgh haferr hann ein wääl tilltaghen kolt eller tvnika med enorm huva som liksom lägger ansiktet och thet otvättade håreth i skvgga. Kanske är then spräcklig i lysande färgier, kanskje är then närmasth trajbalmönsthrad, kanskje äär then tillwærkad af hampafibrer (då hampa är en myckjeth anrik och mångsidigh gröda som anwänths i tvsenthals år, och kommer så förblifva i framthijdevn, i slvtet af 1700-taleth så commer gissninghswijs then amerikanska själwsthändighethsförklaringen atth skrijfvas på papir framsthällth af jvst hampa!) Byxorna som finns thärvnder (wilka knappth syns vnder mvnkjackan i äx-ell-sthorlek) är af halfvtajt "city elf"-stuk med sådana lvstigth runda Patrik Söderstam-fickor i töjbarth material, fickor med snedsthällda springor som mesth af allth påminner om punktherade blåsor. På föttherna sitther sneakers af tidigh 1190-talsmodell, kanskje Nike, kansjke Fila, eller näär sæsongen tillåther så kan vadarsandalerna från pilgrimsresan till Goa komma tijll anvähndning. Klaxonsgycklaren "jobbar oftha hemma" i myshosor och säiger sijg ikke bry sijgh nämnwärth om kläder äfven fasth hanv luvslääser Satvrn Retvrns webbshop var dag. Han kör en lite äldre Nissan med gaffade rvtor och åtskilliga roliga dekaler i bakrvtan eller eth renoveringsobjekt af tyjpen Ford Escort. Han drövmmevr omh atth andas stijl, kvaliteth och — Klaxonsness.Post Scriptvm: Tack till The Way We Wear.

Andra bloggar om: , , ...

Saturday, February 17, 2007

Gycklargrvppens heta vtwiksbrvdar för febrvari
Andra bloggar om: , , , ,

Friday, February 16, 2007

Ond trolldom på stan från och med måndag

Bvlletijnen Edra slantar förthäljier fasansfvlla tidender om rysliga häxerier som förwänthas drabba riketh på måndagh. Thet handlar om ett nyjtth slags helfvetesmachinaer, så calladhe a capella-bankomather, som äro monterade i väggar, ock dessa trolldomens mekanischa monsther prånglar vt pänningar (!) af papper (!!), och dessvthom – som om thetta icke wara noog så onsdkefvllth – talar de gallimatias med metallisk och entonig rösth (!!!) och lyssjnar äfen troligthwis på de som lvras in i etth samthal, för att därefter ge dessa arma hjon pänningar, oc thätta vtan större motpresthation. Helfvethesapparatusens tal skjer oss veterligen på magisck väg, vtan inblandning af tvnga och lvfthstrvpe (!!!). Thenna mycketh oroande nyheth wisar tydligth att Mammons makth tar sig allth fräckare vttryck för att äfven kvnna locka till sig de pänningkåtasthe af dyslektiker, som hitills icke dragiths in i bankomatmissbrvkeths dystra werklighet. Och taenc själwa nv - slantar som lite hvx flvx matas vt vr en springa i en wägg till creti et pleti skadar hela samhälleth, då thet motwerkar byteshandel oc vppmanar till allmän slösaktigh convmption af lyxgods som egjienthligen böör förwharas i låstá kammare långth ned i adelns och prästherskapeths fvktigha kiällare.

Efther hälgen kommer Gycklargrvppen att vtöka sin fältutrustning (vadmalshosor, harlequin-mönstrad kolt, bjällermössa, jongleringsbollar af skinn samt snabelskor från J Lindebergh) med tjocka lager af fetvadd i öronen.

On a brighter note, chevck thysse ovte: Gamla Testamentheth blir lifsstilsmagasin. Kanske kan enn gammal slentrianblotare som jag ta thill migh dessa sedelärande berättelser om våld, straff, blod, mäkthiga natvrfenomen et cetera nu när de förpackas i en pöbelinriktad form.

Clart slvt,
Blot-Sven


Andra bloggar om: , , , , ...

Thursday, February 15, 2007

Krister Linder, medeltidsman

Medeltida tecken i tiden

Från Chronica Æxpressen:
Vägglusen har gjort comeback i Sverige på bred front.
I dess sällskap - skammen.


Gycklargrvppen applåderar icke. Gycklargrvppen ställer sig nämlighen vpp och giöör vågen, blåser i basuner och tjoar och dansar ringdans i glädjie och gamman som aldrig förr. Thessa wägglöss, som så länge bekiämpaths af then modärna thidens Gvds- och naturhatande renlighetsknektar, är en mycketh klar indikation på att medelthiden inthe bara är hippare än Garden State-mobbningen, uvtahn äfven atth medethiden jvst nv smyger sig in i allth fler af rikeths hem! Wi, Gjycklargrvppen, hoppas atth thetta fortgåhr. Kanske wågar man hoppas på en skeppslast med pestbärande rattus norvegicus lagom till sommaren?


Andra bloggar om: , ...

Snorres väg är vår vägIagh lästhe i skrifthen City ehn interessanth notijs i dag. Thet handlade om att de nästhan skärgårdsboende barbarerna på Lidingö (etth folk som oftha åker rvnth i fyrhjvlsdrifna plåtvagnar och till stoor del hyllar Reinfeldths ollonliknande hufvud i ogvdaktigha demokratiska sammanhang samth hafer tilltvingath sig en stadstitel på sin lilla socken - rysliga äro de, dock skall säigas till Lidingöbornas försvar atth de har ett långskepp på sitth stadsvapen samth att två af öns vtwandrade afkommor är medlemmar i Gycklargrvppen) åther har vtmärkth sig för otacksamheth samth dåligh smak.


Skåda ofvan then lilla notisen, som waar af "Hallå där..."-typ. Ni kann thär vtläsa atth de bosattha längs then ärofvllth döpra gatan Snorrevägen will — döpa om den! Jepp, ni lästhe rätth. De otacksamma barbarerna will icke längre förknippas med then dokumentäre eddaskrivaren Snorre Sturlasson, en man som aldrig öfverdrifith eller missath att källakritiskth giöra faktakontroller af sina sagor. Därmed missaktar de mäster Snorre och skändar hans minne! Sannerligen kvltvrskmning, som bloggare Magnvs redan noterath. Dock är thet sjiälvklarth atth Snorrewägen på Lidingö icke skall döpas om.

Wi, Gycklargrvppen, har etth annath oc mycketh bættre fövrslagh. Whad säighs om atth låta en större krigarhär rvsthade med thet senasthe inom weapons and protection (ringbrynjor et cetera) landstiga på Lidingön och med eld och spjiut driva de otacksamma från Snorrewägen?! Må de Snorreskändande historieförnekarna fly i sina fyrhjvlsdrifna plåtvagnar tills de äths vpp af ulvarna i Lapplands Väsby! Därefter kan Gycklargrvppen intaga områdeth, byggja om de fasligha modärna hvsen till torvtäckta långhus i klassisk sekelskjiftesstil (den stil af fönsterlösa byggnader med rökhåål i taket som war inne de glada åren mellan A.D. 990 — A.D. 1020 circa). Då skönhetsrådman E-Type Eriksson redan planerar att bygga liknande hvs tvärsöver wattneth på Norra Djurgåvrden så är så atth säiga en nygammal stadsplaneringhscvltvr redan på gång i områdeth.

Apropå ingenthing så lyssnade iagh idag på thet nya LCD Soundsystem-albvumeth. Iagh förwåånades gladeligen åt att etth kväde, All My Friends, inledningswijs läth mycket som en sång af de katolska rokaremvsikanterna U2. Iagh menar, whem hade trotth thetta af en rackare som James Mvrphy?


Andra bloggar om: , , , ...

Wednesday, February 14, 2007

Naesthan nakenchockh. Och lite skit.


Våra hjierrtan brista ockkså af att se thessa phullständiga brister i påhklaedningens ädhla konsth visas vpp i fvll dagher. Vad har hänt på Folkets Opera? Hvar äro påklaedharna? Hvarföre har dessa gycklare bara halva kosthymerna på, med vnderhosor och vnderlinnhen fvllt synliga för både fholk och fäh? Okk på samma numera till ogudhaktighet foerfallna sångkonsthvs ger man ävfen en fekalieföreställning för ungdomar! Jag ska be för dem alla.

Tuesday, February 13, 2007

Ehn warning till alla äkta medelthidsskallarÄhfven de ståndaktigasthe af knektar förhäxas alltför lätth af de framtida kvinnornas rättframheth.

Sjöbiskopen återwänder!

Det waar inte igår! Som Kung Kristian III av Danmark och Kung Sigismund den gamle av Polen redan hävdat (och wi anfärdat som fwyllesnack) – Sjöbiskopen lever och håller fortet.

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,998164,00.html

Senast Sjöbiskopen skådades waar, enligt Gycklargrvppens källor, denne mycket dyster och befallande och bad den polske kungen att genast infinna sig for att rapportera om tillstandet med kristendomen i landet. När kungen så gjort och det hela befunnits till viss marginell belatenhet, rumpade sig Sjöbiskopen tillbaka ut i havet, därtill bistådd av korgossar och allt annat katolskt haberdashery som höör en sant papistisk procession till, fortfarande dock dystert och hotfullt klagande och massande om en snar återkomst, för den häendelse synd och skam och annan blasfemi skulle sprida sig runt polska landamaren. Som bekant har polackerna sedan dess varit arga papister och svåra motståndare till lutherdomen och allt annat kätteri för den delen. Ytterst av rädsla for Sjöbiskopen.

Andra bloggar om: , , , ...

Labels: , ,

I Stovckholvm rååder modewäckaThet äär modewäcka i Stockholm (men näär är thet icke modewäcka i Stockhovm egenthligjen? Om thätta twistar di lärde. Så tillswidare äär tvmreglen atth warjie wäcka är modewäcka i Stockholm. Frågor på thet? Icke? Werkställ!).

Skåda/checka målningen längsth tijll wänsther i triptyken ovanför. Den lilla vätten i then Warhammer-inspirerade hoodie-tvnikan wisar tydligth hvr Gycklargrvppens ihärdiga medelthidsmissionerande inspirerath desajners som Hege Edvardsen till att skapa bockstensnära plagg med softisch gränd cred! Vnder den kommande modewäckan sträcker Gycklargrvppen ytterlighare ehn aning på de rehdan rågiga ryggarna!


Andra bloggar om: , ...

Monday, February 12, 2007

Ijnthressantha tidender

Ekot, måndag 12 februari 2007 kl 05:14:
Portugal gör aborter lagliga till vecka tio

Ekot, måndag 12 februari 2007 kl 14:39:
Kraftigt jordskalv i Portugal

Någhon mer än Gycklargrvppen, Papa Ratzi och Stanley Sjöberg som ser ett samband här?

Andra bloggar om: , ...

Sunday, February 11, 2007

Gycklargrvppen Cribs: Hemma hos Ronnie James Dio

Iagh kann icke vndanhålla eder thetta fjærrsynens gvldkorn, som någovn wänlighen hafer vtplacerath uti wäwens allmänning (ThovTvbe)! I thetta klijpp får wi gå hvsesyn hemma hos den medeltidsvwänlighe och drakdräpande metaldvärgen Ronnie James Dio. Och mäster Dio wisar wærklighen whilcen inredningens överstprästh han är! Allth är gammalth, wackerth och mycketh, mycketh stilfvllt (äfen om wi är någoth tveksamma till thet wräkiga billiardbordeth. Bör icke en drakdräpande metalsångare träna gienom att spela pärk och fäktas vtomhvs i Gvds fria natvr?). Dios palats är någoth att inspireras af i dessa tider af Diäwvlen&Vasastads-Mammons standardiserade og modärna Notarannonsinredningh som sprider sig genom hvs likt digerdöden sprider sig i en stad av syndare vtan fågelmasker. Den gvode Ronnie James biuder äfen på sig själw och berättar att han är en "medieval person" (no shit!) samth att "most of my work is done in the dvngeon" (såklarth!). Ronnie James Dio — en hemmaman i wvår (Gycklargrvppens) smak!
Andra bloggar om: , , , , , ...

Dagens medeltidskompatibla folkproggvideo

Tänkte egentligen skrifva någoth helth annath (den slvtgiltiga vägledningen till en twätthäktha medeltidsfylla), men beräknings- och ordbehandlareapparatvsen wandrade in i mvren och jagh tvangs startha om med alla skrifverier osparade. Må jäfvulen ta alla örtrökare på Äppel compvters. Trösthar mig iställeth med denna gladda trall af de ängelska spelemännen Fairport Convention. Känn hvr thet svger i gästabvdstarmen och hvr groofveth hvgger tag i gycklarmössan. Här är Fairport Conventions otroligth svängiga byfylloanthem Dirty Linen:

Saturday, February 10, 2007

KvädesfæstivalenSåg på kvädesfestivalehn ikvæll. Fylldes af en rætthmätigh vrede! Thetta ni ser på bilden ofvan, thet anståår icke en god gycklare! Wij hade wänthat oss mer (pantalonger! bjällror! narrskor!) af wåra framthida bröder fråån Småland. Iställeth fick wi en minimalth lijten ringbrynja vppå Ola Salos rakade(!) bringa. Rena nakenchocken!


Andra bloggar om: , , , ,