~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, September 10, 2007

Hwi lægger ned ett slag

Hej. Nv tager Gycklargrvppen en lidthen sabbath. Wi hafver för tillfælleth ickje orken att fortsättha kampen för medelthida ideal i thät XXI. åhrhvndrade. Kanskje kommer wi thillbaka. Thills thæss får I hållen thill godo med en mand som skrjfa oc kjiämpa för medievala wärderingar med samma lvst oc kåthet som Gycklargrvppen vnder thæss glansdagar: Mäster Söderbavm.