~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 30, 2006

Dagens dinkel

Godh afvton soetnoesar i hosor!
Det aer Hilde som talar. Straight from the binge. Såhaer i elfte timmen.
Ni vet väl att dinkel äfven naestha år kommer att vara det bästa sädeskornet. Så tacka och boka och tahg haer emot mina nyåhrstips, som äro ett recijepth i tvenne stegh:

1. Inför morgondagen, beställ ett stort antal rejähla tunnor dinkelöl:
2. Fixha några lijka rejähla ungersvenner som sählskiap.
Kanske Dinkel-Ralph, Dinkel-Jean Paul eller Dinkel-Christoph.
Eller vilka lurhkar som helst, bara de är leckra och har stor aptit på lifvet:
Ja. Såh var det klart. Setth i gång. Goth slut ockk goth nytt åhr.

PS. Vill man va fijn i kanten kan man alltid bjuda på kaffe i bingen efteråt.

Friday, December 29, 2006

Åhrets hetaste adresser

Se, yttherligare en af åhrets hwiktigaste listor, som hwanligt presentierad af Gycklargrvppen, eran stierna på himmelen, eran fackla ii mörkeret, erat indexfinger ii lvften, kort sagt, thät enda trendorakhel ni behöfva.
Sohm ni sekhert kenna tijll brvkar diverse pvblikatijoner dhå ock dhå förtelia hvrv mångha pfenningar thät kosta att införskaffa sigh ett framgångsrikt boende, gherna med prefixet "rekord" i öfverskriften. Områdhen som lefva blott på sina frisyrer, som Östrah Malmen hwar ister är popvlärt, Södrah Malmen där syndasvart ferg är thät dominerande, samt Westra Malmen som kräfva blond hästsvans, hava lenghe legat på listor öfver popvlära tillhåll.
Nv är thät dock dags att styra bort från thätta ogvdaktigt ytlijga fenomen och isthellet se till wadh som eghentljigen hava betydelse. Thät hwill sega, thät äro dags att premijera de områdhen hwar man omsorghsfvllt hwalt hwilka som skola äras med en egen gata. Hvar man tenkth till både en ock tvenne gånger och samlat hederliga kvngar, helgon och adhelsmen för att hylla dem, där deras anhängare kan ta vt tvll, kräfva folket på skatter ock hindra stråtrövare på bestaste sett.Hier följa så, åhrets hetaste adresser topp V:

V) Olof Skötkonungs gata
Son af Segersäll, denne Olof, hwars fremsta förtjehnst hworo att han lät sigh kristnas ock förblevo trogen Herren Gvd. Resten af hans misslyckanden (nehrmanden till Tveskägg, förlvst af jarlar till norsen Haraldsson, afsatt från tronen) lemnar hwi derhen. Thät är stort att glömma ock förlåtha.

IV) Botvidsgatan
Thän helighe Botvid hwar för fromhet, hwilket hwi gillar, men blev bragt om lifvet med sin egen yxa, hwilket hwar klantigt. När man skvlle omplacera hanses reliker sprang en källa med det klaraste ljufliga hwatten fram hwar man stellde honom ned.

III) Sigurd Rings gata
Sigurd Ring beseghrade Harald Hildetand (har ni hört ett så töntigt tijeijnamn) i slaget hwid Bråvalla, drabbades af olyckliger kaerlekh och styrde sedermera stolt ett brinnande skepp till hafvs. Såsom aghera en riddare!

II) Ivar Vidfamnes gata
Ivar Vidfamne hwar en konvng af Svitjod att minnas ock ära, omskaldad av Snorre. Lade under sig omradhen borth öfver haven enda till Britannia, enhligt hwissa med någhot tfvivelaktiga metoder då han senare läxades vpp för grymhet, svekfvllhet ock makthvnger. Hwi låtsas dock inte om thätta.

I) Erik Segersälls väg
Oh, Erik Segersäll, thänne gvdomlige karl som heroiskt bestred Styrbjörn Starke, morskt betwingade danernas Tveskägg, hwilligt togo sig en eller tvenne rådhiga hvstrvr ock dvktigt afvlade fram en tronföljare, innan han togs af sotdöden på kvngsgården i Vppsala. Erik Segersäll äro en förebhild för alla riddare ock en hwåt dröm för alla iungfrur.


Thän modärna skriftsamlijgnen Diego proklamerade rähdan för ett åhr sedan Stockholmias nyia hotspot, men glömde pihnsamt nog fremsta anledhningen till thätta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ...

Fvor those abovt to medeltidsrock, we salvte thee!

Dagens kväde är framförth aw deth italienska medeltidsrockargillet Ataraxia och heter Le ore rosa di Mazenderan.

Playmate of the year: Maria MagdalenaNamn: Maria Magdalena
Hemstad: Magdala. Enligt Josefus hvar det en betydande stad mved 230 fviskebåtar.
Yrke: Det äldvsta - eller som vi hellre uttrycker det "glad ocvh pvigg".
Meriter: Enligt Luk 8:2 har Jesus drivit ut sju demoner ur henne.


Andra bloggar om: , , , ...

Fjärrsynsbotgiööring

Gott folk! Efter Gycklargrvppens dokvmenterade beswiikelse över jvlhelgens dramasatsning "Snapphanar" verkar rikets rvndkastning vara snabba med botgöringen! Långt efter solens nedgång, men i god tid innan midnatt sändes på kanal I ett konsertgille med Trio Mediaeval. Trenne jvngfrvr framförde i Härkebergas romanska kyrka lovsånger från Britannia. Ni hörde rätt! Skönt kvinnofolk med sångens gåva i thänna av Albertus Pictor prydda boning. Taffel och gamman, mina vänner!

Men inte nog med det, ni har väl inte missat inkiöpet av then fänomenala serien Klosterliv?! Fyra kvinnor (vars jvngfrvlighet i allra högsta grad kan ifrågasättas) ska spendera 40 dagar i ett nvnnekloister och leva som nvnnorna själva - i fattigdom, lydnad och i kyskhet. Må dessa kvinnor bli förebilder för thän modärna kvinnans potäntial till bot och bättring, och en nagel i Thän Swenska Kiyrkans protestantiska öga!

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Kung Blogge Eklvnd af Bloggwärldsbloggens stora bloggenkät

Kvng Blogge, son aw den rikskända kanslihvshögerns främste grovarbetare Klas Eklvnd (känd för den häxlikt flytande riksdalern), ropar vt i bloggosfärens mörker efter swar. Och eftersom wi, Gycklargrvppen, inte will att Kvng Blogge skall känna sig ensam och därför skriwa ännv en roman så wäljer wi, Gycklargrvppen, att swara. Här följer så Gycklargrvppens swar på den bloggenkät som Sigge initierat i dagarna.

1. Hur länge har du bloggat?
Sedan slaget wiidh Gestilren, A.D. 1210.

2. Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut, en månad innan du själv började blogga?
De sågo vt såsom medlemmar vr den innersta kretsen aw KTH:s mjöddrickareförening Valhall, dessa assemblerkvnniga män som kan dricka en flaska öl med både mvn och stiärt. Eller så trodde wi att de såg vth som Fredrik Virtanen på den tiden då han ännv icke vpptäckt Montignac-bantningen. Wi trodde också att wissa kvinnliga modebloggare war ett slags warelser som bestod aw bål, armar och ben, men ei hvwvd, eftersom de ofta awbildade sig siälwa vtan jvst hvwvd.

3. Vilken var den första blogg du förälskade dig i?
Den i själen medeltida windrickarbloggen Stockholm Cru.

4. Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du såhär i efterhand läser dem?
Di känns som sanningsenliga wittnesmål om hvr allt war bättre förr. Wi är stolta öwer dem. Särskilt för wår remix awh LCD Souvndsystems gästabudsstomper "Losing my edge".
Ährligen thalat så besitter wåra, Gycklargrvppens, första bloggposter en en tyngd som endast kan öwerträffas aw Njals saga, Beowvlf och det aw Heliga Birgitta postade och frankerade vppenbarelsebrev som outade Kvng Magnvs Smek Eriksson som ghay.

5. Hur många bloggar återvänder du till regelbundet, som läsare?
Noll, då wi fortfarande söker efter en wetting medeltida matblogg som predikar dinkelwetets evangelium på ett lika slagkraftigt sätt som hvur Kinky Afro predikar om vikten aw stora rvmpor samt syrad fisk.

6. Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar och hur många är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar, politiska bloggar)?
Deth wet wi inte riktigt.

7. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker om.
Ah, deth mååste blijwa den ständigt koleriske och aw skiägg stvbbige persern Ali Esbati, en man som står för en massa politiska och pöbelbaserade ogvdakthigheter som gör att wi sanna gyckelfeodalister ständigth måste sowa med sängfacklan tänd. Men Esbati giöör deth på ett så frejdigt och lvstfyllth sätth att wi icke kan slvta läsa. Thet är likt ett gift, kanske deth gift ni i framtiden kallar för Crack, som motsvarades i vår tid aw innedrogen saffran. Den lvst med wilken den stridslystne jvnker Esbati slaktar nyliberaler, förortsmoderater och så kallade neo-cons (som i wåra högst ärkekonservativa ögon icke är det minsta bakåtsträvande, då de förespråkar oreglerad handel som icke styrs av tysk-baltiska förbvndeth aw hansestäder!!!) är så smittande och elegant att han, trots sina samhällsfarliga och kätterska åsikter till trots, för ewijgtjh kommer att finnas i wår ringbrynjeliknande länklista. (Ali, om dv läser deth här, kan dv fixa en kran som kan förse oss på Gycklargrvppen med saffran, sidentyger och sumak från närmre orienten?)


8. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker om.
Geoffrey Chaucer.

9. Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?
När de inte jonglerar med facklor och jagar protestanterna ner i sjön så ger de oss sitt bifall.

10. Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?
Jäpp.

11. Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?
Wi outar ständigt wårt innersta gienom Gycklargrvppens blogg. Bland annath vppwisar wi offentlight wad wi så atth säiga "går igång på".


12. Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.
Wi bloggar sällan om wad wi har på oss för dagen.

13. I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?
Narcissism lönar sig inte i längden.


14. Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa hennes/hans blogg?
Wi har till exempel lärt oss att många clowner är aktiva inom bloggareskrået, och wij haver lärth oss att dessa människor är jvst clowner genom deras bloggar.

15. Har du träffat folk IRL (in real life) efter att ha fått kontakt med dem via bloggen?
Sådana tönthar är wij icke.

16. Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?
Japp. Betänk exemplet med den ständigth vtskrattade norrköpingspilten Erik Svansbo, som så ofta åker på däng i kommentarsfältet och vtskrattas aw den bloggläsande allmänheten. Men för den stora massan lär bloggandeth wara en tämlighen harmlös form aw icke-erotisk mastvrbation med ord.


17. Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har du hanterat detta?

Än så länge har de framtidha mänskorna wisath sig sällsamth vsla på att flagellera oss med skriwna ord.

18. Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras bloggar?
Nej.

19. Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?
Swårt att blogga med gåspenna.

20. Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att ditt bloggande har förändrats då?
Wilken fråga! Wi har inte förändrat oss de senaste 800 åren, så warför skvlle wi göra deth nv?

21. Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest påverkar varandra?
Deth har talats mycketh om hvr pöbeln wunnith ett storth inflytande öwer såwääl statsskick och medier, det kallas wisst för demokrati. Deth är något mycketh skadligth, en vtweckling i wilken, bloggarna har en wiss del, och den måste stoppas. Gärna med religiös repression samt bepansrat kavalleri.

22. Avslutningsvis 1: Kan du sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för dig?

Många skamliga förslag.

23. Avslutningsvis 2: Kan du sammanfatta kort vad bloggläsandet har betytt för dig?
Många skamliga förslag.

Andra bloggar om: , , , , ...

Wednesday, December 27, 2006

Skrämmande skånsk science fiction i riksfjärrsynen


Delar aw Gycklaregrvppen haver sammankommith widh traditionellt annandagsgille i Svndbyberg, då wi tillsammans drvcko jul för tredhje daghen i rad. Kryddath wiijn, okryddath wiijn, öler, mjöd, swagdricka, den starkare swagdrickan känd som rappakalja (jo då, så heter den i Tavastland), klosterliceur, örtdekokt från orienten, bordsvatten, vigvatten och — för att skoja till deth lijte extra — även en skvaett vatten från Colonia Agrippina i Rhendalen, så callath Kölnisches Wasser, som smakade starkt och gav mvnnarna wåra en angeniääm doft. Wi åto så ock öwerblifna rovor och gryn och wi skojade till deth med att ta en extra jultvagning i det badvatten som sparats från årets wanlightwis enda bad, jultvagningen. Därmed har delar aw Gycklargrvppen tvagats sig tvenne gånger i år. Detta kan doch wijsa sig wanskligth, då wetskapen har nått äwen oss att moderna människor, som tvagar sig och lögar håret whar dagh har betüdligth lägre motståndskraft än starka medeltidingar som tvagar sig en gång om året, ware sigh deth behööwves eller ej. Därför bad wii också intensivth för att vnder året behålla hälsan, wårth vådliga hvgskott till trots.

Sedan slog wi på fjärrsynsskrineth och beskådade den aw riketh och medborgarna bekostade riksfjärrsynen, närmare bestämth sååg wi på den stora dramasatsningen "Snapphanar" som spelaths in i de widsträcckta skogarna Litauen, typ nånstans i närheten aw Livland, på andra sidan Mare Balticvm.

Skådespeleth om de så callathe "Snapphanarna" wäckte en djiup förstämning och vppröördheth bland oss, Gycklargrvppens wanligthwis så ystra medlemmar.

Deth wisade sig nämlilgen wara den wärsta sortens science fiction-smörja som vtspelade sig i gränstrakterna mellan Giotha och Scania, i en framtidh där gayigth klädda svear, gotar, scanier och danskar kämpade om herrawäldeth med löjliga och orealistisca gnistsprakande dunderklubbor av trä och stål som spred död och förstörelse med hjälp aw rökpuffar och projektiler aw bly! En sådan dyster bild aw framtidens krigföring! Wad är deth egentligen för fel med spikklvbbor, swärd, yxor, stawar och spjiuth? Dock ska på pluskontot sättas att flera aw de tappra skåningarna i berättelsen faktiskt nyttjade armborst, wilketh är ett mekaniskth vapen soom fvngerar vtan trolldom eller mystiska pulver från de opiumstinna länderna bortom Sidenvägen.

Att sedan en kvinna ("Svartstina", hon tyccks wara en goth och wi kan inte vteslvta att hon lyssnar på emo-kväden och skär sig i armarna) deltog i striderna är föörsthås också en fvllkomlight befängd tanke, men den kan wi facticth lewa medh. Delar aw Gycklargrvppen är jv trots allt ändå wänner aw så calladh Dragonlance-konst, en genre i modärnt måleri med motiv af typen "barmstark mö i raffig och minimal rvstning aw plåt poserar med drake, svärd et dylikth".

Men en fvllkomlight orimlig grej i SVT:s rörliga Snapphane-gobeläng, som är så wahnsinnight wärldsfrånwänd att den inte skvlle platsa ens ii de vildaste och mest fantasyfyllda science fiction-sammanhanghf, är att Terra Scania, deth will säigha Skåne, lyder vnder svenskt, dvs svea-götiskt styre! Jag menar, kvack! Deth är jv faktiskt fvllkomlight barockt, om deth nv hade fvnniths en pompös period kalladh barocken att referera till. Ett stort enat Sverige, ett svenskt rike, är måhända en möjlig idé som skvlle kvnna implementheras aw en man aw exempelwis Birger Magnussons snitt någon gång i framtiden — men att dettha rike sedan skvlle kvnna vtsträcka sig till att äwen rymma gåsstrypar- och ålarökarlandet Skåne, en bit platt mark fvll aw flegmatiska jordbrvkare aw danskvänligth men annars djvupth xenofobiskt sinnelag samth en handfvll provinsiala gycklare aw Peps Persson eller Wilmer X-snitth, ja deth är så otroligth att deth blir larwight. Skärpning, SVT! Fortsätter denna sci-fi-smörja att strömma vt vr våra fönsterlådor så kommer wi, Gycklargrvppen, inte att betala awgiften nästa gång när Radiotjänsts fogdar knackar på vår slottsport!

Vpdate: Den aw oss tidigare vppmärksammande kyrkoordnaren Per Westberg aw Söödertöhrn, som wi misstänker tillhöra en sekt som absolut inte lyder vnder thän helga romersk-katolska kyrkan, har äwen han fvnnith en rad orimligheter i fjärrsynsdramat Snapphanar som han förtiänsthfvllth bloggar om här och här.

Andra bloggar om: , , , ...

Monday, December 25, 2006

Sir James Brown, anförare af thän helga Funken, har stvpat

Ii åreths stilla jvlefridh kommo etth bvd att jvlefridhen nv tas till nästa niveau, en betydlight tystare och stillare niveau, och dettha föör atth Sir James Brownv, sedan mer än femtio år anförare aw thän hälga Fvnken, har stvpat i nya wärlden, där han ock wärkade oförtröttligt för sprida grooveths evangelivm. Dödsorsaken har ännv icke förtäljiths. Gycklargrvppen kommer alltid atth högtidlighhålla broder Brown och hans rythmvs som på ett oöfwertraeffath sätt satt fot och pelvis i rörelser på milliontalhs mänskor och oknytt i hela den kända wärlden. Waad broder Brown giorde war att återskapa lite aw den vppslvppenhet och deth wälgörande rvs som präglade carnevalerna efter fastan i det medeltida Evropa, samth inympa en icke oansenligh gnvtta aw den oförblommerade rythmvs från Africa - Fvnken - i den samma. Fvnken, den rythmvs som är aw Gvd giwen för alla mänskor att fröijdas ii, som i jordeliweth anfördes aw Brown och hans otaliga adepter. James Brown har äwen besjungith påveämbetet i wisan "Papa's got a brand new bag", wilketh tydligth wisar att Brown redan innan Ratzinger Benedictus flashade sina Pradaloafers insåg att den heliga stolen är väskornas och accessoarernas naturliga epicentrum på jorden, ett modeths heliga tron där en ny väska sänder signaler om evig och allsmäktig stil inom herrmodet.

Gycklargrvppen ämnar nv att spela ett hetsigth men sorgset staccato på wåra silwertrvmpäter och högtidlight sjivnga Sir James Browns aw wisdom författade kväde "It's a man's world".

Vpdate: Häärmedh youvsendar wi äwen den profetiska rejvarhitten "James Brown ysse Dead" med L.A. Style från A.D. 1991.

...

Bloggarkonung Jinge af Söödertörn bloggar om sitt midwinterblot

Gasp! Deth är nästan så att wåra ögon trillar vr näähr wi läser deth, men... Bloggarkonyng Jinge af Södertörn har vtfört okristhliga jivlhandlingar, såsom att vtföra ett midwinterblot där wälsmakande och närande mat har förspillths! Om dettha berättar han gladelighen siälw i en blotbloggpost å sin blogge. Han wärkar inte ens skiämmas!:

Förr om åren hände det att jag släpade med mig mina barn och deras kamrater och blotade men än så länge är mina barnbarn för små. I praktiken tar jag ofta med mig sill, brännvin och en eller annan köttbit och binder upp i träd eller buskar. I år blev det ett par skivor rökt lax och ett kokt ägg.
Jag kan konstatera att fåglar uppenbarligen tillgodogjort sig laxen men ägget hänger fortfarande kvar i sitt snöre. Vad folk tänker när de ser ett ägg inlindat i tape och uppknutet i ett träd tillsammans med ett par skivor rökt lax undrar jag förstås…


Förskräckligth och kätterskt! Jinge, dv behöwer ikke vndra särskilth länge till. Gycklargrvppen har vnderrättath Stockholms stift och de lokala inkvisitorer som kan vppbådas vnder Jiulhälghen för atth, så att säiga, take care of the busynesse.

Andra bloggar om: , , , , , , ...

Sunday, December 24, 2006

God Iul

Som sedhen krefva hava Gycklargrvppen iulfastat sädhan deciembre XIII, ock äro nv rätt så hvngriga efter att blott fått mättha oss med lvtad fisk. Inga blodhiga stekar, inga grillade hwildsvin, nei, inte minsta McFeast har passerath hwåra thörstande strupar på nästhan tvenne hwäckor. Hwårat adliga hvll hava minskat med förskräckelsehweckande hastigheth - bara ett par dhagar till och hwi hade kvnnat misstagas för simpla arbethare!
Nv är dock iul-aftonen entheligen hier ock hwi kan, efther den ahrliga kroppstwagningen, åtherhwinna hwår rättmätiga pondvs mädh risgrynsgröth, päpparkakor, iulsvin, blodkorw, taffel, revbensspjehll, sylta, rotfrvkter, khöttpatéer, sill, hwetebrödh, egg, mjödh, brennhwin, sång ock gamman. Hwia fjerrsynen skola hwi kneböjande späkha oss med iuleris medhan hwi följa hvrv Åhbo stads aktningshwerde borghmestare utlyhser iulefridh öfver hwåra riken. Sedhan kan hwi med renat samwete åter hwältra oss i iulens gvdagihwna fröider ii ett gille som senth ska glömmas.
Sehnare vnder afthonen, ii thät hwi kan kalla Grand Finale, skola thän store skalden Bing från Nya Hwerlden vppbringa sin röst ii thän tradithionella hwisan "White Christmas" mähdan far i hvset ikledher sig ett falskt skäggh och snvbblar in i högen af gåfvobrev.
Sisten på fötter hwinner.
God iul.

Saturday, December 23, 2006

Dåliga och goda nyjheter: Bono dvbbas till riddare, svartkonstnären Harry Potter avlivasWi tager di dåliga nyjheterna först:
I framtiden har standardvärdet för ridderlighet sänkts ytterligaer några snäpp sedan deth blijwit kvngjiorth att Bono, anföörare av deth vtskrattade lekarelageth U2 (V II), skall dvbbas till riddare på S:t Sylvesters afton. Nog misstänkthe wi att framtidens riddarwäsende war på wääg vt i rännstenen redan då den narcotiskt påverkade Gycklarkvartetten The Beatles adlades till riddare aw deth Brittiska imperiet redan på 1960-taleth, men de hade ändå ridderliga pottfrisyrer som inte skvlle skämts för sig på en slottsbankett i 1200-taleths gryning. The Beatles hade äwen en fvnkig trvmmis, Sir Ringo, som besatt djivp talang för allehanda gycklarkonster. Men Bono af U2, som lyckligtvis aldrig kommer att tilltalas Sir Bono, då han är aw synnerligen låg och irländsk byfyllobörd (dock aw den sanna katolska tron, deth skall tilläggas) och därmed aldrig kan bli en äkta brittisk riddare, är en rökmvsikmvsikant som på allvar hävdar att det rika Evropa skall efterskänka(!) skulder som fattiga stater i Africa har. Ett högst omedeltida sätt att se på saker — skvlder skall driwas in, med fogdar och brandskattning om deth inte kan ske på fredlig wääg.

Och så de goda nyheterna:
Myjcket talar för att den trolldomsmissbrvkande swartkonstnären Harry Potter kommer att awliwas aw hans egen skapare, J.K. Rowling, i nästa bok. Wi säger som Gert Fylking: Äntligen! Framtidens barn löper nv betydligth mindre risk att förföras aw satans swarta magii, då dessa böcker proppade med flygande kwastar och allehanda sorcery nv kommer falla i glömska. Deth war på tiden. Nv wäntar wi bara på bålet som skall antändas vnder J.K. Rowlings klövprydda fötter.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

Friday, December 22, 2006

Gycklargrvppens årschronica hits mainstream media!


Blås i silfvertrvmpäterna, krvmhornen och skalmejorna, ty idag, bara tvenne dagar innan det är dags att dricka jul, så kryper Gycklargrvppen vpp vr thän vnderjordiska svbkvltvrälla motståndsfickan för att intaga Svensk dagspress likt en hord aw ystra hvnner på röwarstråt!

Jäpp, Gycklargrvppen slår till i mainstream massmediae, närmare bestämt i den rojalistiskt sinnade Chronica Swänska Daghbladeth, där wi, Gycklargrvppen, har författat en årschronica öwer wad som egenthligen hände under Härrans år MMVI (2006). Ett smakprow:

~~ Åhrets klubb ~~
På klvbben Nacht på Spy Bvar dansar så kallath fashionsmåfolk nätterna igenom. De är vppklädda såsom deth wore ett cyberdiscons karnewalståg i 1300-taleths Venedig. Bakom skiwspelarna står den lede Kornél Kovacs ock sprider diäwvlens dunka-dunka-mvusik och hedonism under takkronorna. Ryktet säger att fashionsmåfolket på Nacht i sjelwa verket är små, små svartalver som länsat en paljettbutik (den popv­lära beskrifvningen av Nachtknattarna såsom ”flatlöss med nagellack” äro således felaktig). Är det förresthen inte höög tid atth röka ut oknyttet från Spy Bar ­
ocvh återinstallera helbrägdagöraren Rvnar Sögaard som konvng öwer Spyan? Rvnar war jv trots allt kristlig.


Gycklargrvppen går ödmjvkt neder på knä och tackar Swänska Dagbladeth för förtroendeth. Wi är äwen tacksamma för att wi, Gycklargrvppen, har betalaths med mången skönt skinande silwerpenning från härskar Schibstedts skattkista. Läs hela årschronican häer.

Post Scriptvm: Wi will äwen påpeka att thän rätta stawningen för Gycklargrvppen är just G-Y-C-K-L-A-R-G-R-V-P-P-E-N. Thätta för att inte sammanblanda oss med wissa ickebloggande Gycklarsällskap.

Andra bloggar om: , , , ...

Resvméreporter iklär sig ringbrynja, samspråkar med Jan Guillou


Månglarbladet Resvmé, anförd aw den danskättade hvwvdfotingen Viggo Cavling, en tidnings som wanlightwis belönar företrädare för deth mystiska folket marknadscheferna, har jv vnder året storsatsat på wäw-fjärrsyn, alltså video på webben. Det tycks oss som de har satsat stort; vinjetter och mvsic tycks ha köpts till billig pfenning från ett glatt och amatöristiskt sinnat källarföretag och redigeringen tycks obestridligen wara vtförd aw, eller åtminstone inspirerad av, närfjärrsynscanalen Öppna Kanalen. Och ett aw årets absolvta gvldkorn på Resvmé-tv som wi omöijlightwis kan vndanhålla er äkta lajvarskallar där vte är följande reportage från westgiothametropolen Skara, där salig Resvméreporter får bära ringbrynja, se domkyrkan från insidan samt tala med skriwaren Jan Guillou i egen fvrstlig person. Det hela handlar giwetwis om den kommande Arn-filmen som rimligtwis bör bli minst lika bra som de tidigare medeltidsrullemästerwerken Siunde Inseglet och Tre Solar. Wi är givetvis gröna aw avund.

Se det rafflande reportaget här.

Andra bloggar om: , , , , , , ...

Thursday, December 21, 2006

Detaillerna giöör mannen


Inspireradh aw gratisbvlletinen Rodeo, frisering-av-scrotum-bloggar såsom Manolo och alla dessa bloggar med sjiälwportrait fast mer huwudeth bortskvreth vr bild där vnga jungfrur waar dagh redowijsar hur de kläder sigh, så taencte även wi på Gycklargrvppen ge oss in i modeths wärld.

Deth har jv inte vndgått någon atth i år så skall man klä sigh gammeldags. Wi ser deth exempelwis i Stockholmsnatten, på wärdshvset Riche och liknande localer, där vnga kvltvrriddare såsom Björn af Kleen den yngre korstågar för det herrmode som rådde för 50 år sedan. Wi applåderar den lovvärda ambitionen. Junker Kleen och hans hird aw vnga och hvngriga vteleijon haar tagith några små, men tydliga steg åt rätt håll. Ty nu är det ändast 650 år aw herrmode som återsthår tills de når fram till de stilistiska triuvmfer från 1300-talet soom wi, Gycklargrvppen, sportar war dagh.

Och här kommer nv etth tips om ni will snabba på er modemässiga resa till vår överlägset stilfvlla tid — med rätt accessoarer kan man komma långt (och även förbi köen till Sjätte Tunnan i thän Gambla Stadhen!), ty thet äär detaillerna ("detaljerna" på framtida plattswänska) giöör mannen!

På målningen här inwid ser ni några gooda exempel på wad wi pratar om. En liten pälsbräm på tunikan wärmer gott i snålblåsten och adderar mången poäng till den softa looken som en avslappnad herreman på hiorthjakt som wij allthid förespråcar. Päls är alltid att föredra framför de avskywärda ejderdunsfyllda särkar som bärs aw så många framtida filvrer och får dem att se lijka vppblåsta som en florentinsk handelsidkares blygdkapsel. Wijdare så är en eller flera penningpvngar av getskinn ett måste. Pvngar som bärs utanpå särken eller tunikan signalerar tydligth börd och rikedom, factiscth på ett mer sofisitkerat sätt än stora gvldkedjor eller wederwärdiga tidsmätarmachinaer aw skrytsamt snitt som de oljehåriga coh decadentha vnga adelsmännen på Stvreplan wisar vpp lika stolt som en blottare förewisar sitt ådriga kön. Men pricken öwer i, eller kräklan på biskopsstaven, är ändå falkenerarhandsken och tillhörande tvenne tränade jaktfalkar att bära på hööger hand, ty ingeth imponerar som jaktfåglar på stadens vngmöer. Wi har noterat att bokskrivare Per Hagman wid ett flertal tillfällen har påtalat nödwändigheten att falkenera för de svenska läsarna, men alltföör få tycks ha anammat hans wisdomar. Wi hoppas att Världens mest modegiriga och ängsliga stad Stockholm nu gör bättring och genast skyndar till Beyond Beyond Retro för att införskaffa nödwändigt medeltida accessoarer.

Andra bloggar om: , , , ...

Queere Eye for the Medieval Man(Wi rövade denna gobeläng från en annan blogg)

Andra bloggar om: , , , , ...

Wednesday, December 20, 2006

News Flash: Två hårdföra munkgäng i våldsam fight om grekiskt kloster

Från Chronica Aexpressen:
En grupp rebelliska munkar har övertagit det tusenåriga klostret Esphigmenou på Athos nära grekiska staden Thessaloniki. Det accepteras inte av traktens ortodoxa munkar - som i dag försökte ta sig in på klosterområdet. Ett våldsamt slagsmål utbröt, enligt AP. Rebellmunkarna attackerade besökarna med kofötter och brandsläckare och krossade även en dörr i sin framfart. Sju munkar skadades - varav två i huvudet - och fick föras till sjukhus.

Gycklargrvppen är någoth föörwånadh, för licsom, wi menar, wem kunde ana att sådana Broder Tuck-takter fortfarande lever i hjärtat och nävarna hos framtidens klosterbröder? Skärmytslingar mellan religiösa sällskap är en god medeltida sedvänja — vi påminner om katolikernas utrökning av katharerna i Albi på 1200-talet och det Evropeiska spelet med påvar och motpåvar under Kejsar Barbarossas tid — som alltid vitaliserar det andliga livet. Dessvtom noterar wi med glädje att de hedniska Shaolinmunkarnas våldsmonopol nu tycks ha brutits!

Fvll story

Andra bloggar om: , , , ...

Tuesday, December 19, 2006

Er tids rädsla för profetiska visioner

Jahapp, nv har det hänt igen.

En kritiker, alltså en skrivare som berättar för folket vad som är bra och vad som är dåligt inom kulturen och varför det dåliga är dåligth och det bra är bra, har klandrats i stränga ordalag och tvingats lämna sitt arbete. Anledningen för klandret i det actvella fallet med Hälsingborgs Dagblads litteraturrecensent Kristian Lundberg är att han sågat en deckare av Britt-Marie Mattson som ännu inte är skriven eller utgiven, men kan komma att ges vt i framtiden.

Detta fall klingar olyckligt likt det från i höstas när fjärrsynskritikern Kerstin Hallert i Aftonbladeth kritiserade fesljumma frågor i ett ännu inte sänt fjärrsynsprogram på SVT. För detta tvingades Hallert löpa gatlopp och lämna sitt lönsamma värv som fjärrsynskritiker på Aftonbladet. Detta trots att det visade sig att Hallert hade helt rätt. Fesljumma frågor ställdes i programmet som Hallert kritiserade på förhand (genom så callad pre-emptive reviewing).

För oss på Gycklargrvppen är det tydligt att både Lundberg och Hallert är offer för er framtida människors skräck för profetiska visioner.

Ty war thet inte så att det visade sig efter sändning att Hallert siade alldeles rätt om de fesljumma frågorna till politiker i SVT:s fjärrsynsprogram om riksdagsvalet? Spelar det då någon roll om Hallert upplyst publiken om detta innan eller efter sändning, när hon ändå hade rätt?

Och är det inte så att den deckare som Britt-Marie Mattsson kanske kommer skriva mycket väl kan ha en förutsägbar intrig (säkerligen något om en person som blir mördad och en annan person som försöker avslöja mördaren, nu chansar vi alltså, men nåt åt det hållet) samt rymma schematiserade personteckningar? Och om det är så, och Lundberg alltså har rätt, skall han klandras för det innan det visar sig att han factiscth hade rätt?

För oss på Gycklargrvppen är det glasklart att en kritiker som med profetiska visioner kan berätta om framtidens kultur inte skall klandras, utan hyllas. Lundberg och Hallert skall inte göra pudlar eller drivas från sina viktiga arbeten! De bör istället kanoniseras till fjärrsyns- respektive litteraturpublikens skyddshelgon. De gör rätt som delar med sig av sina profetiska visioner om den nära framtidens kulturella alster. De har en av Gud given gåva som pöbeln och de lägre stående skibenterna i landet inte skall klandra, utan taga lärdom aw.

Låt oss göra ett kort tankeexperiment: om evangelieskrivaren Johannes skulle råka dyka upp i framtidens värld, t ex i början av det tjuguförsta århundradet, och publicera en artikel med profetiska och fullkomligt sanningsenliga visioner om framtiden, där en mäktig kamp mellan gott och ont kommer att stå, med allt vad det innebär av vilddjur, Guds lamm, himlafenomen, änglar och allmän storslagenhet — betyder det, med rådande medieklimat i det tjuguförsta århundradeth, att han skulle tvingas lämna sitt jobb och be om ursäkt?

Det skulle i så fall vara groteskt och direkt ogudaktigt, närmast kätterskt på ett föregripande vis! Det tjuguförsta århundradets småaktiga människor och mediekonsumenter samt det ylande drevet av blodtörstiga kulturjournalister och bloggare som inte innehar den profetiska gåva som Hallert och Lundberg har, dessa måste tystas. Det är av högsta vikt att de som aw Gud får visioner om framtiden får den cred de förtjänar, och det är aw högsta wikt att ni, tjuguförsta århundradets folk, gör upp med er tids rädsla för profetiska visioner!

Andra bloggar om: , , , , , , , ...

... och så några heta ungmöer från medeltiden

Monday, December 18, 2006

Gycklargrvppens läsarundersökning

I wår iver att tillfredställa er läsares aldrig sinande törst efter gudsfruktiga och sedelärande blogposter har vi, Gycklargrvppen, vtfört en läsarvndersökning. Detta skedde med hjälp av ett statistikverktyg som visserligen inte ser ut som en abacus, men på något sätt fungerar likt en, fast med bokstäver och IP-nummer och sånt. Här är ett axplock av vad ni, snvskhvmrar, tycks efterfråga när ni söker er hit till Gycklargrvppen:

ikea feodal

joe labero leksand

köttets lusta torrent

bilder på trollpackor

wiss jonglör

christer fuglesang erotik

rörost


... och slutligen, den något pikanta och science fiction-artade söksträngen:

centerpartiet erotik


-

Etth läsarbref

Det kom eth bref från en trogen läsare till oss, Gycklargrvppen:

From: Daniel
Datvm: XV. December, MMVI A.D.
Svbject: Samthijda porno graphijske bijlder


Guds frid, gycklare.

Bifogar en så kallad "länk" till syndfvlla samt blygdkapselsprängande
eroticvm på den förkastlige wäfven:

http://www.companie-of-st-george.ch/gallery_1.phtml

Beskåden och njvt, era syndiga missdådare.

/Daniel

Warning för billiga Bockstensmanskopior!

Ur Chronica Sydsvänska Dagbladeth:

Klädd i en helt autentisk replika av den legendariske Bockstensmannens klädedräkt behöver Eve Nilsson inte frukta vädergudarna.
– Det regnade hela helgen för fyra år sedan. Men vi som hade ”di gamle” kläderna klarade oss torrskodda.
Han nyper uppskattande med tumme och pekfinger i det tjocka ullklädet i sin dräkt. Därunder bär han en lättare långskjorta av lin. Skorna är av läder och handgjorda. Kniven handgjord efter originalet. Staven detsamma. ”Bockstensdräkten” har hustru Carina sytt efter originalets förlaga under långa vinterkvällar.
– Den här dräkten klarar regnet mycket bättre än det där moderna möget du har på dej, säger han och gör en gest mot Sydsvenskans reporters vita seglarjacka av 2000-talssnitt.


Efterapningen är then högsta form aw smicker, säges deth jv.

Och iagh anthar att iagh bordde wara smickrad öwer atth en skåning jvst nv glider rvnt och reppar min hood, ja, till och med låtsas wara iagh. Men iagh känner vreden stiga när jag nås aw wetscapen att skåningen Eve Nilsson, på en medeltidsdag i Lund, står och skryter om sina billiga kopior aw mina hosor och min hoodie, som om wore äkta. Fattas bara att Eve också gör Bockstensmossens gang sign! Så, bäste Eve Nilsson, om dv laeser deth här, tag notis!

Thet är, för att tala clarsprååk, någonthing som på et högst irriterande saett retar min galla och får blodeth att nå kolerikerns kokande nivåer när framtida ömfotingar som dv bajtar min stil rak aw. Deth är någoth iagh tar som en kyrkklocksren diss! Att brösta sig i yllemantel som vppenbarligen är direkt kopierad från min kräfwer också att man så att säga håller sig till Lex Keeping it Real. Är dv, Eve Nils son, man nog att lewa den sant medelthida liwstilen, med allt wad den innebär aw fiberrik nävgröt, pvngen fylld aw tvnga silfvwerpfenningar, hejdlöst swartmäklande aw avlatsbrev, träpålar genom brösteth samt ändlös ghay cruising på Hallands torvmossar? Eller kommer dv att ynka efter en kopp kaffe och en varm dusch när en dag aw härjningar och gvdfrvktigth själwspäkande går mot sitt slvt? Nå?

Andra bloggar om: , , , ...

Kvinnor kan...


... spela cittra!

Sunday, December 17, 2006

Vi såg...

... sömmerskan och designern Gudrun Sjödén sporta en fräsig och harlekinmönstrad särk! Very Gycklargrvppen!

Ny månglargalleria planeras i Hornstull - en täxt om småfolksfördriwningen i Stockholm

Wänner, deth skymmer öwer Stockholm ock jagh ämnar tillåtha mig siälw att skriwa fritt medan roworna sjiuder i grytan öwer den öppna elden i mitt encla kiök.

Jag fick nyligen weta att deth i Stockholm finns planer på att vppföra ännv en så callath galleria, ett slags månglarnas inglasade inomhvscentrvm/tempel i stadsdelen Hornstull.

Denna planerade marknad i glashusform lär enlight vppgift likna det ökända månglartemplet Västermalmsgallerian på Kvngsholmen.

Och detta är, som nii alla försthår, ingen god nyheth.

När Wästermalmsgallerian byggdes likt ett Mammons överdriweth vpplysta tempel på Kvngsholmen så ledde detta till att wår tids oknytth och småfolk — containerpvnkarna, knarktomtarna, de egendomslösa wandrarna som sova vnder bar himmel — fördrevs. Dettha trots att detta småfolk sedan årtionden warit lika mycket en del aw Kvngsholmens fauna som exempelwis skalden Mauro Scocco.

Det är måhaenda fel atth idealisera knarktomtarna, de egendomslösa wandrarna och containerpvnkarna, ty dessa lewer hårda och slitsamma liw, ägnar sig åt tiggeri eller till och med stråtröweri.

Men det är en saakh att tycka illa om gatans måsfolk och oknytt, och en wida annan sak att wilja vtrota eller förflytta dem helt!

Västermalmsgallerian ledde till ett småfolkeths exodus från Fridhemsplan, och nog kan man misstänka att detta var planerat, ty småfolkeths platz inthogs av intimrakade nybyggare med blont hvwvdhår i fame factory-rvfs eller hästsvans, ett folkslag som skjutsar sina telningar i trehjvliga små wagnar och som dricker en med kaffebönor smaksatt wälling vr papyrusmuggar! Detta Västermalmsgallerians folk är anhängare av Frederic Reinfeldts nya arbetarparti, de rakar sina pvngar och de har ingeth annat mål för sin existens vtöwer att pensionsspara på slugaste wis, "jobba mot kund" för någon consvltfirmas raekning, samt att dricka rekordstoora mängder wälling smaksatt med kaffebönor, wilketh giörs i vitmålade och luftiga bostadsrätter, ett slags kiöpta miniförläningar innanför en fastighets väggar. Dessa människor är kanske de minst medeltida aw mänskor som världshistorien har sett, ty de skattar högre att bo i närheten aw ett med halogenlyktor vpplyst månglarnas inomhustempel byggt aw glas, än att bo nära stadens småfolk och oknytt som också har rätt till gator, hörn och prång i stadens rvm, ware sig de bär papyrvsmvggar med wälling eller ej.

Och nv kommer alltså troligen samma sak att snart hända i Hornstvll, en stadsdel som genom tiderna har warit känt som det stadslewande småfolceth och oknyttets starkaste fästen. Att vtomhusmarknaden Street etablerades i Hornstvll war factiscth ganska bra, det är trots allt en marknadsplats som vtmärks aw kontanta betalningsmedel samt närwaro aw gycklarlika element och ecologiscth odlade rotfrvkter. Men att låta en inomhvsmarknad med otaliga stånd för caffe latte etablera sig i samma område, en marcnad som kommer att inkräkta på det öppna gaturummeth, kanske till och med stänga wissa gränder för fri passage efter mörkreths inbrott och dessvtom tillse så att lätt beväpnade knektar från så callathe waktbolag avhyser knarktomtar och annath, det är inget mindre än ett frontalangrepp på det medeltida gatvmyller där adel, präster, borgare, bönder delar rännsten med arbetande ståndslösa, knarktomtar, containerpvnkare samt egendomslösa wandrare!

Gycklare, wänner, kamrather — tiden kan mycket snart komma då det är dags att förstärka våra snabelskor med järn och sätta taggar på bjällrorna. Västermalmifieringen aw Stockholm kan och måste stoppas!

Andra bloggar om: , , ...

Saturday, December 16, 2006

Stvreplan.se


Andra bloggar om: , ,

Friday, December 15, 2006

Whoa, check ovt le bardSå skhåda den vnge hotte barden i sin slokhatt med den stilfvllt pråhliga fiederskruden.
Den som endock finge hwara den thindrande iungfru i gröhnt.
(Som syhnes voro äfven den ärefvördige biskopen af South Park på plats, iförd en spexarmitra hwerdig en gycklare.)

Thursday, December 14, 2006

Fvck Al Gores milieu-film, det här är beviset på wärldens förestående vndergång

Nyhet vr Chronica Expressen: En man som färdas i plåtkärra som förs fram på magiskt sätt vtan att dras aw häst, oxe eller slawar kör på en tvekönad hjort med sju ben - och äter upp den.

Mina wänner, det war kvl att lära känna er, men nu måste jag går och invänta att apokalypsens fyra ryttare kommer och hälsar på.

Wednesday, December 13, 2006

Göteborg!

Slvtsprvtat i Båstad

Nyheter från Båstad:
Vnder racketspelswäckan i Båstadt flödar det importerade movsserande wineth. Mångtaliga gånger sprvtas dyrbara droppar ut i öwer gästgiverierna. Men nya regler fattade aw deth aw Gvds försyn tillsatta Folchälsoinstitvtet förbivder så callath champagnesprvtning, som vtöver atth wara ett slöseri på penningar äwen är en snvskig symbolhandling som företrädeswis vtförs aw vnga
fläskkotlettfriserade adelsmän som förförths aw Diäwvlen.
- Siälw kommer iagh atth tappa een half million riksthaler i intäcther på thetta och troor atth thet bliiwer swårt für migh att fåå thet atth gå rvnt framööwer. Bedröwligt! beklagar sig krögaren Peter Vaerst till Chronica Helsingborgs Dagblad.

Varje sommar vallfärdar vngt adelsfolk samt deras pager et omkringswärmade medlemmar aw deth ofta blondhåriga och abrmstarka wannabefolceth till racketspelswaeckan i Båstad. På stadtens wärdshvs faestas thet med eftertryckh, såsom fastan jvst vpphört fast thetta är mitth i sommarens skördetiid. Ett popvlärt inslag är att kiöpa een jvmboflaska sprvdlande win från champagnedistriktet i Gallia, wars innehåll sedavn sprvtas vt ööwer omgifningen. Företeelhsen har fått etth eget namn, "stekning".

Men nu är det slvtsprvtat på krogarna efter thet att deth aw Gvds försyn tillsatta Folkhälsoinstitvtet giorth en ny tolkning av rvsmedelslagen. Enligt den vpphör blandh annath särweringen av stora spritflaskor, öltunnor, drickuvagnar och jätteflaskor från Champagne, skrifwer Hälsingborgs Dagblad.

De nya föreskrifterna får Peter Vaerst, krögare på ett aw de popvläraste wärdshvseth, att rasa.
- Iagh kan förståå att thet stikker i ögonen när ynglingar vr adelsstådneth står och sprvtar extremt dyrbara flaskor på warandra. Men wadh folc glömmer är jv att thet mästa av de 17.000 riksthaler man betalar går till fogden. Alltså tillbaka till ståndssamhället igen. Då kan man noog fördra att flaskorna töms på thet här sättet, säger Peter Vaerst.

Enligth Peter Vaerst komma de nya reglerna leda till etth kraftigt penningaborthfall. Han befarar också att många festsvgna stockholmare kommer att stanna hemma innanför sin stadsmvr när de får höra om de nya reglerna.

Kommunens alkoholhandlaeggare Per Martin Boklund wälkomnar dock de nya reglerna.
- Båstad skall inthe wara förknippath med fylleri och de senaste åhrens vtwäckling will wii stävja, säger han och fortsätter:
- Men sedan handlar thet jv också oom ordningen på etablissemanget. Att sprvta vt en flaska stående på ett bord tycker jag inte är ordning!

Om ett wärdshvs inte ser tillh att the nya reglerna efterföljs kan alkohollprivilegiebrevet dras in.
Och då kan änteligen ordningen återställas och de vnga adelsmännen kvnna återgå till mer lämpliga sysslor, såsom tornerspel och sinsemellan dueller med swärd et dyl. Att riket slår ner på decadenta tendenser såsom winsprvtning applåderas liwligth aw Gycklargrvppen, som wisserligen vppskattar vpptåg, men då aw mer jordnära öl-i-bepansrad-burk-på-rockfestival-typ.

Andra bloggar om: , , ,

Tuesday, December 12, 2006

Hets mot gycklargrvpp

Whiggo Kavel, son af bortbyting, dv är nv öwerst på Gycklargrvppens shitlist.
Thät kan dv tacka följande mening i frahn deciembre V i din diarryah - hwilken nvligen kommo till hwår kännedom - för:
"Folk som har sitt efternamn att tacka för sin förmögenhet är ofta lika korkade som gycklare."
Hwi awser icke att taga denna förolemphning stillatigande ock håller as we speaketh på att thelja en stegel att resa högt öfver Sthureplans reklamqvarter.


Se, hvr han giör djefvulstecknet!

Labels: , , ,

Biskop i blåhswäder

Ett skremmande whittnesmål, om det äro sanningh, når oss från Engerland via bullhetinen Observer.
Ärefvördige biskop Butler af South Park riskerar sitt ämbete sedan han enligt uppgift full som en ahlika bruthit sig sjelf in i ett åkdon, kastat barnleksaker härse och tvärse, tappat sitt heligha kors och sitt kalenderpergament samt därpå trillath ned i rahnnstenen. Mitt under spektaklet skall denne Broder Tucks ättling äfven, när några rediga riddhare försökt inkvirehra hwem han vare, hava förklarat "Iagh är biskopen af South Park. Dhetta äro whad iagh giör", innan han förswann i natthen.
Hwi på Gycklargrvppen tager förghivet att ärefvördige biskop Butler blifvit missthagen för annan, af dryckjom okontrollerbar persona; att han alls icke hwar "full som en ahlika" utan under gudhomlig åverkan; eller åtminsthone att han hwar felciterad, för detta är sannerlighen inte hwad biskopar "giör".
I afton ber hwi extra för hwår broder.

Koreografi

Monday, December 11, 2006

Porr för oss, kanske för er, pt. II
Andra bloggar om: , ,