~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, October 29, 2006

Ringbrynjor för fred och könsumgänge

Läsare, war beredda på att göra korstecknet och be om syndernas förlåtelse i samma takt som era modem skyfflar fram datan bakom iconerna som laddas på denna sida (se nedan, men giör thet mellan fingrarna!).

Det här är kanske den diärwaste posthning iagh giorth vnder mina år på denna otvktens, kätteriets och syndernas marknad som Wäwen vtgör.

Men iagh känner en skyldigheth att vpplysa alla Gycklargrvppens läsare om de sjvka och perwerterade och direct samhällsfarliga idéer som frodas på Inter net.

Så, här nedan följer skakande bildbevis på wad framtidens människor har tänkt vt och framställt. Någoth så widrigth och kränkande som ringbrynjor som inte är tänkta för strid, utan för att wisa upp naken hvd och egga vpp folk sexuellt.

Ja, ni läser rätt — RINGBRYNJOR FÖR FRED OCH KÖNSUMGÄNGE!

Detta måste stoppas! Drag inte ringbrynjan i smvtsen! Låt den inte wandra samma syndiga wärld som de stackars stupstockar som flyttats från kyrkbackar till sedeslösa S/M-dungeons! Låt inte det copvlerande och fredsälskande syndarnas kollektiv få ta ringbrynjorna från oss som vppskattar en rejäl drabbning mellan riddarhärar.
Här kommer bilderna.Andra bloggar om: ,

Medeltiden vinner terrain, pt. XXVIIIMedieval Warfare Blog. Äntligen!

Läste precis ett recept på märgben med direkt medeltida kvaliteter och blev hungrig.

Salto Sobrius berättar att det nu grävs upp lite bättre tider i Sigtuna!

En skriwelse om medeltida vnderkläder.

En talesman för "arbetarrörelsens" (från början ett slags stånd som inte riktigt kvalar in i det riktiga ståndssamhället om jag förstått det rätt) egen smygfeodala samhällsordning uppmärksammar en bonderepresentant från riksdagen med hyfsat medeltida stövlar.

Wikipedia har en medeltidsportal.

Och apropå ingenting så finns äwen jagh på MySpace nu. Här.

Friday, October 27, 2006

Cvute Ovfverload


Äfven vi faller till föga inför djurens välvillighet infvör korståg.

Wednesday, October 25, 2006

Jag har sett på tv, men jag har aldrig sett på Kanal Lokal

Men jag kanske borde börja titta på Kanal Lokal? Trots allt har de en del medeltida inslag, som trvbadvrer i stvdion som skaldar om veckans händelser, en spåkvinna och någon som vpplyser de sjv dödssynderna. Här nedan finns några meningar från Kanal Lokals tablå. Håll med om att man blir nyfiken. Och nyfikenheten, har Viggo sagt, är själva drivmedlet för hela existensen.

Film-Micke vår filmrecensent pratar film.

Bröderna Grvshagen spelar Vkvlele och sjunger om veckan som gått.

Porrbutikstest med Maria Bjaring.

Spå-Anki.

Welat i förorten.

Veckans Öde.

Sven von Essen berättar om sina minnen från 80-talet.

Christopher O´Regans Stockholmsskatter.

Louise Hallin berättar om de sju dödssynderna.

Veckans Klädpoker.

Dianas Stigar Jakt & Jägarliv. Ett program av jägare - för jägare! På ett realistiskt och spännande sätt skildras jakten efter våra vanligaste svenska viltarter under olika årstider.

Det waar bättre förr

Glasgow's diet was healthier in 1405

Tuesday, October 24, 2006

Hemligheten bakom wåra sexiga huvudbonader


Gycklarhuvan från Sophies Atelje

Monday, October 23, 2006

My Tommy Hilfiger hoodieThouv see me drivinge down ye street
I looke so fvckin goode
Smokynge weed and doing dirt
In my Tommy Hilfiger hoodie
We're gonna keep talkynge bvll-dvng abovt thouv
Cause nobody be frontynge me and my crew

Söta sneaks


Känner mig trött men otroligt glad efter en fantastiskt rolig helg. Vi har kört en massa droska, spelat kubb (jag var skitdålig), bett fromma böner, partajat, efterfestat (förlåt, förlåt kära grannar och Gud), gått i kyrkan, piskat våra ryggar blodiga, brunchsvullat Risige Ruriks rovtallrik på Sjätte tunnan, legat i sängen och babblat och mosat och eh, haft det underbart helt enkelt.

Min kompis Caesar köpte ett par supersöta kängor i söndags. En merovingsk modell som är utrustad med små pärlor både i remmar med logga som hänger ner i fram samt i bak över hälen. Makalöst stiligt, får nog överväga ett par som komplement till mina rutiga pantalonger.

///Lortsverige

Thursday, October 19, 2006

"Renässansens John Lennon"

Thet är kanske att nedwärdera skalden John Dowlands elizabethanska lutsånger när man jämföör them medh den oborstade rökmvsicern John Lennon.
Men i wår karga framtidh handlar mücket om att eröwra öron till det som kallas early music, det will säga den sanna mvsicen, then som vtwecklades på medeltiden och renässansen. Och förhoppningswis winns många framtidha öron nv, när tantra-sexvalitetens och regnskogsräddarrockens störste har spelat in ett helt albvm med John Dowlands kväden. Songs from the Labyrinth, heter det. Ock thet låter giwetwis vtsöökt när Sting tillsammans med lvtenisten Edim Karamazov släpper loss det elizabethanska groovet.
Iagh säger soom Swänska Daghblathets skiwrecensionspoetissa Sofia Nyblom: "klockklang och fågelsång länkar samman sångerna med trubadurens vädjande brev till drottningens säkerhetschef, och tecknar Dowlands levnadslopp som intimt hörspel. Kanske vi får se filmen Dowland in love - som skulle kunna handla om lutenistens hundår hos danske kung Kristian IV i väntan på nåd hos drottningen".

Äntligen någon som säger hur det var


"Utan Birger Jarl hade Stockholm varit en håla".

Wednesday, October 18, 2006

Emberiza hortulana

Thet däär meth fågelskådartechno fick det att vätskas i min mvn. För något som smakar fågel, som är fågel, thet äer någoth som werklighen är gotth. Och en aw de godasthe aaf flÿgande delikatesser är ortolansparven, som ätes i södra Evropa.
Ortolansparven - Emberiza hortulana - kann bli nästhan en halv fot lång lång (om mann raeknar inn stiärten). Den wäger wanligtwis 17-28 gram. Uppå hvwvdeth, halsen och brösthet är den askgrå med olivgrön anstrüchninge, på bvken brvnrööd samt vppå ryggen gråaktigt rödbrun med mörka streck.
Sången liknar gvlsparvens, men är mera awrvndad, ren och djivp.
Ortolansparwens kött anses wara en delicatess och den jaga i stoor vtsträckning under sin winterflyttning. Den giör sigh bäst rosthad i wedeldad vgn och när man äther den så tar man tagh i de små benen och för in hela fågelkroppenh i mvnnen och så att seiga biter aw. Benen är så små ock spröda att man inte behöwer spotta demh vt. För största möijligha nivtning bör man ha en dvk öwer hvwvdeth när man äter ortolansparw, så atth inga aromer vndflyr vt i aethern.

Tysk träsnidartechno med Dominik Eulberg

Låt oss hylla den tyska fågelskådartechnospecialisten Dominik Eulberg!
Inte bara för att hans musik och mixarbrädeskonster är så vackra, utan också för att:


1) han bor i en skog2) han har släppt en skiva med handsnidat omslag av trä, och3) han brygger (bränner?) en örtlikör i skönt tysk medeltida klosteranda. Smakar lite som att lapa upp Jägermeister från ett kalkstensgolv.

Om ni höör nåt i lvften som svrrar så är det bara regeringens huvuden som rvllarSedan rikeths nye rikskanslerflintis och hans drotsar tillträdde wid makten har Gycklargrvppen inte haft en lvgn stvnd.
Thet är jv knappast en hemlighet att Gycklargrvppen icke erkänner landeths regering - som för war dagh framtyder allt tydligare som etth gäng morallösa kanaljer som anser sig ha raett att betala in skatte- och licenspeningar när thet passar deras egna ideologiska nycker alltmedan de samthidigth anklagar almoseförsörjda sjukskriwna för att fvska!

Att den nytillträdda regeringen dessvtom är en demokrathiskt tillsatt vnion som består aw twå liberala sällskap, ett bondeförbvnd som knappst skvlle kwala in i det äkta bondeståndeth om thet wore A.D. 1206 och dessvtom — som knipplök på laksen — etth parti som till största del består aw extremprotestanther från de så kätterska frikiyrkorna giöör inte saken bättre. Demokrati har testats förr, i Antiken, och deth war ett enda långth togaparty aw den mest dekadenta sorten. (För sakens skvll ska här skriwas att Gycklargrvppen erkänner ei heller dagens konvng, då han också är protestant och avtomobilåkare och företrädare för deth lika kätterska frimvrarsällskapeth, en hemlig orden som anwänder sig aw fåniga handslag och hedniska riter).

Om den nya regeringens första twå fiascoweckor wid makten säger wi, Gycklargrvppen, så här: De hiärthliga skratten har ekat i wåra walw i takt med att ministrar löpt gatlopp.
Flabbfesten började på allwar när deth vppdagades att köpenskapsminister Maria Borelivs anwänt sig aw ett icke föraktligt antal hvshållsträlar i hennes slott som är belägeth vtanför stadsmvrarna, i Divrsholm. Thet är givetwis inget fel med att ha hvshållsträlar. Men wisst är det lite lvstight när man betalar dem, som Borelivs aw någon anledning hade giorth? Men lite efteråt, kom mycketh grawerande vppgifter fram - Borelivs hade försökt att slippa vndan skatt! Stort no-no om ni frågar oss medeltidswänner. Borelivs hade försökt sig på så kallad skatteplanering, hon lät ett förethag på den fogdelösa ön Jersey stå som ägare för hennes sommarnöjesborg i Falsterbo. Men sådanth låter sigh inte giöras ostraffat! Kiöpenskapsministern fick först utstå bestraffningh från därowan i form aw en vrinwägsinfection, och sedan drews hon från sitth arbete i spott och spe från den vpprethade menigheten. Och det war nog thet bästa för riket. Borelivs har jv tidigare driwit affärsrörelser som warit vngefär lika lönsamma som alkemi på nybörjarniwå.

Twå dagar senare, när den Tolkienläsande riksskattemästaren Anders Borg (en rvnner-vp i kommande Harald Hårfager Memorial Trophy) skvlle öwerlämna den nådiga lvntan (i år presenterad som jvst en lunta, tack och low, och inte som ett förhatligt USB-minne, riksskattemästare Borg är nog inte helt igenom ondskefvll trots allt) så war thet dags för nästa hvwvd att rvlla - kvltvrministern Cecilia Stegö-Chilò störtades från sin post.

Äwen hon hade betalat sina hvshållsträlar med swarta pengar (warför betalar de här mänskorna sina livegna? Poängen med trälar är wäl att de ska wara gratis?). Och inget är wäl egenthligen fel med deth. Men wärre war att hon dessvtom vndanlåtit att betala fiärrsynslicensen - i XVI år! Ett skändligt brott, i synnerheth för någon som har answar för pvblic service-media. Om folketh inthe inbetalar sin licens, så kan inte Vtbildningsradion prodvcera informatiwa och wiktiga program om vllkardning och historisk matlagning! Vndantagh göres giwetwis för frälset, men wad wi wet är inte Stegö det minsta adlig, och ej heller ställer hon vpp en krigarhär som jv är willkoret för att wara skattebefriad. Nåwäl, enligt wad Gycklagrvppen erfar så war ett banehvgg mot Public Services alla vllkardningsprogram och medeltida matlagningskvrser exakt wad Stegö-Chilò eftersträwade. Deth är nämmeligen så, att Stegö-Chicatilò, trots sin fromma vppenbarelse, som ju faktiskt inte hade skämts för sig på ett mvstigt nvnnekonvent i 1100-talets Flandern, är medlem aw det livsskygga ordenssällskapet Timbro. Och Timbro, denna sekt där sjalbehängda kwinnor och frisyrgelemissbrvkande män smider planer för att störta wärlden i ett tillstånd aw den fria maknadens anarki, är en så kallad tankesmedja som på fvllaste allwar menar att kvltvr skall bedriwas som wilken tjänstehandel som helst och inte, som brvkligt är, finansieras genom allmäna medel som vtdelas aw en regenth eller dess regering eller förwalthande werk! Hade Timbro fått styra öwer medeltiden så hade inga wackra fresker målats, inga stora werk författats och Vatikanen hade wäl warit en liten konkvrrensvtsatt och snål kiosk som twingaths sälja pornografi för att öwerelewa. I Timbros ögon är god kvltvr sådan som går med winst — exempelwis Steven Seagal — och dålig kvltvr sådan som kostar pengar — exempelwis Kölnerdomens uppförande och bevarande genom seklerna. Men alla wet wi innerst inne att det är twärtom: jv mer det swidit i hela folkets penningpvngar, desto högre wärde har en kvltvrell yttring - så enkelt är det. Så beware oss för skattesänkningar och marknadsmässighet och skål för att Stegö kastade in trasan!

Jvst nv wäntar wi på att folkwandringsministern skall sättas i stvpstocken. Folkwandringsministern har jv tydligen stannath hemma från jobbet på grvnd aw en förkylning — fvsk! — samt också skolkat från fjärrsynslicensen i tio år aw ideologiska skäl — fvsk/högmod! — och sådant finns det ingen plats för i ett gott medeltida samhälle. Alla ska med. Ingen ska smita vndan rikstelevisionens eller riksskattemästarens fogdar! Och skvlle det eka tomt i regeringskansliet så kan wi, Gycklargrvppen, mycket wäl tänka oss att börja extraknäcka lite som de där fvskministrarna som wissa i regeringen efterlyste förra året. Wi har ett par rätt bra och historiskt beprövade idéer för hur man skärper moralen i samhället.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

Absentis everricvlvm

Tuesday, October 17, 2006

Gvattis Anders Bvorg till Harald Hårfager-pviset!Så här såg det ut häromkvällen på Sjätte tunnan, när Moderaterna firade sin finaste valseger det här årtvusendet tillsammans med Gycklargvippen.
Och nej, det handlade inte om att de nu får regera Svea rike.
Vissa saker är så mycket större.

För att hylla den första medeltida budgeten i mannaminne delade Gycklargrvppen nämligen ut Harald Hårfager-priset till Moderaternas Anders Borg, mannen som kom bärande på papiren häromdagen. Vi bugar ödmjukt inför denna uppenbarelse. Hela hans stråtrövarlook, med ovårdad tofs och trollring i örat, går utmärkt ihop med partiets politik, där man tar tillbaka de skatter som tillfallit det lata folket under år av slapphänt och ogudaktigt modärnt styre. Tacka vet vi den nya tiden, när stormännen får - och får behålla – vad Gud anbefallit dem.
Men än är inte ordningen återställd, när en handelsminister tvingas avgå på grund av att hon utövar feodalism enligt en gammal fin tradition. Galenskaper, säger vi!
Anders Borgs person utstrålar att de kommande fyra åren verkligen handlar om en brandskattning eller i vart fall ett enkelt plundringskrig mot trälarna och bönderna.
Anders Borg tar det tillbaka!

Monday, October 09, 2006

Medeltiden giöör come-back på westcoasten.

Framtidjdens mänskor slår sijgh åfta för brösthet för de märkewärdiga ting som de vppfvnnith. Ni weet, de anser på fvllaste allwar att rvndradio och telefoni och avtomatiserade domedagsbasvner monterade på hvstak är bättre än wårdkasar som tändas när dystra tider stvnda. Framtidjdarna skrüter ock giärna om sin boktryckarkonsth, trots att såådan enbart leder till skadliga saker som pronografi och tryckfriheth (twå saker som dochlät motwerkas aw att religiösa ledare tar sitt answar och vtfärdar bannbvllor och så kallade fatwor).

Och i framtijdens samhälle skryter man mycket öwer det electriska ljvset, som anses wara något aw en liwsnödwädighet trots att det är mindre müsigth än fackelssken. Dock är elektriciteten en bräcklig illvsion av modernitet och civilisation. I samma ögonblick som strömmen bryts och mörkret lägger sig öwer en hel landsframstjärt, så tar medeltiden, med allt wad deth innebär aw spontana härjningsståg och vppslvppen plvndring, öwer.


Andra bloggar om: , , , , ...

Ännv en målning

Dagens målning


Om ni misstrodde det, så presenterar jag wittnesmål härowan, mannen längst till wänster: mvsic byggs werkligen aw glädje.

Tuesday, October 03, 2006

Vr Gycklargrvppens annaler

"Vr Gycklargrvppens annaler", tänkte iagh skrifwa haer, men hejdade mig.
Om Gycklargrvppen existerar endast etth åår, om än etth händelserijkt och frvktbarth sådant, skall då wåra årsskrifter omnämnas i pluralis?
Eller skall wi skriwa "Vr Gycklargrvppens annal"?
Hmmm.

Ivst thetta får migh att erinra hvr iagh en gång tråkades aw skiwmästaren Tom Pyl, då han bad mig: "Bockstensmannen, kan dv säga Vranvs?" (Vranvs är en himlakropp som med största säkerhet inte finnes, och finnes den så cirklar den inte kring solen, vtan kringh Terra Firma, allth annat wore wahnsinn). Jag vpplyste mäster Pyl om att "wisst kan jagh säga Vranvs!" - warpå han hånskrattade mig rakt vpp i ansiktet och trivmfatoriskt vtbrast "Dv sa anvs! Hahahaha!".

Hvr som helst så kan iagh likwäl skriwa så här: Deth har nv gått ett helt år sedan wi första gången loggade in på Blogspot och trädde in i Blogos Spheris. Skall wi sammanfatta wåra giärningar på wäwen så kan wi göra det med att glatt och med miödskvm rvnt brödnäbbarna skråla "Wii wann!".

Ty är det ikke så att Gycklargrvppen har giorth skillnad i denna bistra framtid wi lewer i?
Jo, jvst så är deth.
Det medeltida liwsstilsidealet winner jv ny mark för warje postning wi giör. Wi gör någoth storth och wiktigth för alla de fyra stånden (ständerna) och wärlden de lewer i.

Wi, Gycklargrvppen, och inga andra, tipsade oom hvr man skyddar sig mot den frvktade fiäderfäpästen - och den kom aldrig!
Wi, Gycklargrvppen, prisade Circvlvs (wisserligen tillsammans med många andra) och nog kom det mvntra låt- och lekarlaget till Hvltsfredsmarken!
Och wi, Gycklargrvppen, har delat vt så många Harald Hårfager Memorial Trophies for excellence in Mediaeval Haircare vnder året att wi ej lengre kan hålle dem i räkning, och dettha kan enbart vttolkas som att den medeltida hårwården är thet sista skriket bland folk i farten. Tack ware oss!
Wi har bliwit prisade i Radio, omnämnda aw Virtanen, vppmärksammade av frihandelsnarrar med tillgång till sataniska Gvtenbergsmachinaer, wi har tagit på oss att sammanställa Den stora rotfrvktskanon och wi har wijkt vt then Helga Birgitta.
Rvllan kan göras ännv längre.

Men tiden är knapp, kaggar med bvrgvndiskt win skall tömmas, skiwor med tysk medeltidsmetal skall spelas på öronbedöwande nivåå och warpa ska spelas tills timmen är alltför sen. För att skänka denna dag den gyldene kanth som den rimligtwis måste ha, biuder wi på en riktig bit sötsak för ögonen. Skåda sångerskan och dansevsen Kate Bvsh! Haer är hon iklädd en rvstning som torde wara inspirerad aw den Mercianske krigardrottningen Aethelflaed.För att bilden ikke skall vppmvntra till ogvdaktiga tankarm biver wi ock på en riktig stänkare vr Hildegard aw Bingens mäktiga 11 000 jvngfrver-suite.Andra bloggar om: , , , , , ...

Monday, October 02, 2006

Avch der Pöbel liebte das Bier

Ett lithet lästips så här i Oktoberfesttider: svrfa till den officiella Oktoberfestsajten och läs - på platttyska, giwetwis - om ölets framfart vnder den rätta tiden. Rubrikerna är som ljuwaste skalmejamvsic i mina öron. Eller wad säger ni? Bier war immer erlaubt - Mehr Geschmack durch Hopfen - Durch den Hopfen kam das Reinheitsgebot - Bier wurde schnell zum Exportschlager - Avch der Pöbel liebte das Bier

Gycklargrvppen ett år!

Det har nv förlpt ett helt år sedan Gycklargrvppen inträdde ii bloggareskrået med fvlla privilegier att skriwa, vppdatera et pvblicera texter å Wäwen. Caesar Colonii och Broder Lortsverige inledde Gycklargrvppens skriwarmvnksgärning med att warna för posörer i förkrympta lädersärkar i en remixad öwersättning aw minneskwädet Losing my Edge aw LCD Soundsystem:
Jag var där när Guido av Arrezzo startade sitt första gille / Jag sa till honom, gör inte så där, du kommer aldrig tjäna en örtjuga / Jag var den första som spelade gregorianskt för korsriddarna / Jag spelade det i Canterbury / Alla tyckte jag åkallade Hin Håle / Jag var där i båset med Birger Jarl på Håtunaleken 1306 / Jag var där på Nyköpings soundclash, AD 1317 / Jag vaknade upp naken på Palestinas stränder efter tredje korståget / Jag tappar min egg / till fagrare folk med bättre idéer / Och de är faktiskt riktigt trefliga

Wårt första år i Kvng Blogges rike har warit som ett långwarigt och mycket berikande korståg och skall giwetwis firas med ett stort gästabvd, åtföljt aw en rejäl brandskattning aw huwudstaden – inbjvdningskorten skickas skickas med kvrir till wåra wänner inom kort.