~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, October 09, 2006

Medeltiden giöör come-back på westcoasten.

Framtidjdens mänskor slår sijgh åfta för brösthet för de märkewärdiga ting som de vppfvnnith. Ni weet, de anser på fvllaste allwar att rvndradio och telefoni och avtomatiserade domedagsbasvner monterade på hvstak är bättre än wårdkasar som tändas när dystra tider stvnda. Framtidjdarna skrüter ock giärna om sin boktryckarkonsth, trots att såådan enbart leder till skadliga saker som pronografi och tryckfriheth (twå saker som dochlät motwerkas aw att religiösa ledare tar sitt answar och vtfärdar bannbvllor och så kallade fatwor).

Och i framtijdens samhälle skryter man mycket öwer det electriska ljvset, som anses wara något aw en liwsnödwädighet trots att det är mindre müsigth än fackelssken. Dock är elektriciteten en bräcklig illvsion av modernitet och civilisation. I samma ögonblick som strömmen bryts och mörkret lägger sig öwer en hel landsframstjärt, så tar medeltiden, med allt wad deth innebär aw spontana härjningsståg och vppslvppen plvndring, öwer.


Andra bloggar om: , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home