~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, October 03, 2006

Vr Gycklargrvppens annaler

"Vr Gycklargrvppens annaler", tänkte iagh skrifwa haer, men hejdade mig.
Om Gycklargrvppen existerar endast etth åår, om än etth händelserijkt och frvktbarth sådant, skall då wåra årsskrifter omnämnas i pluralis?
Eller skall wi skriwa "Vr Gycklargrvppens annal"?
Hmmm.

Ivst thetta får migh att erinra hvr iagh en gång tråkades aw skiwmästaren Tom Pyl, då han bad mig: "Bockstensmannen, kan dv säga Vranvs?" (Vranvs är en himlakropp som med största säkerhet inte finnes, och finnes den så cirklar den inte kring solen, vtan kringh Terra Firma, allth annat wore wahnsinn). Jag vpplyste mäster Pyl om att "wisst kan jagh säga Vranvs!" - warpå han hånskrattade mig rakt vpp i ansiktet och trivmfatoriskt vtbrast "Dv sa anvs! Hahahaha!".

Hvr som helst så kan iagh likwäl skriwa så här: Deth har nv gått ett helt år sedan wi första gången loggade in på Blogspot och trädde in i Blogos Spheris. Skall wi sammanfatta wåra giärningar på wäwen så kan wi göra det med att glatt och med miödskvm rvnt brödnäbbarna skråla "Wii wann!".

Ty är det ikke så att Gycklargrvppen har giorth skillnad i denna bistra framtid wi lewer i?
Jo, jvst så är deth.
Det medeltida liwsstilsidealet winner jv ny mark för warje postning wi giör. Wi gör någoth storth och wiktigth för alla de fyra stånden (ständerna) och wärlden de lewer i.

Wi, Gycklargrvppen, och inga andra, tipsade oom hvr man skyddar sig mot den frvktade fiäderfäpästen - och den kom aldrig!
Wi, Gycklargrvppen, prisade Circvlvs (wisserligen tillsammans med många andra) och nog kom det mvntra låt- och lekarlaget till Hvltsfredsmarken!
Och wi, Gycklargrvppen, har delat vt så många Harald Hårfager Memorial Trophies for excellence in Mediaeval Haircare vnder året att wi ej lengre kan hålle dem i räkning, och dettha kan enbart vttolkas som att den medeltida hårwården är thet sista skriket bland folk i farten. Tack ware oss!
Wi har bliwit prisade i Radio, omnämnda aw Virtanen, vppmärksammade av frihandelsnarrar med tillgång till sataniska Gvtenbergsmachinaer, wi har tagit på oss att sammanställa Den stora rotfrvktskanon och wi har wijkt vt then Helga Birgitta.
Rvllan kan göras ännv längre.

Men tiden är knapp, kaggar med bvrgvndiskt win skall tömmas, skiwor med tysk medeltidsmetal skall spelas på öronbedöwande nivåå och warpa ska spelas tills timmen är alltför sen. För att skänka denna dag den gyldene kanth som den rimligtwis måste ha, biuder wi på en riktig bit sötsak för ögonen. Skåda sångerskan och dansevsen Kate Bvsh! Haer är hon iklädd en rvstning som torde wara inspirerad aw den Mercianske krigardrottningen Aethelflaed.För att bilden ikke skall vppmvntra till ogvdaktiga tankarm biver wi ock på en riktig stänkare vr Hildegard aw Bingens mäktiga 11 000 jvngfrver-suite.Andra bloggar om: , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home