~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, January 31, 2007

This jvst in

Nog wissthe wi att det ähr af ondo att löga/vaska sig — sånt giöör man ickje på medelthiden — men... läs denna senaste och mycketh skakandve rapporth om hygien och andra svartkonster i den framthida världen: Tvål och shampoo giör så atth pojkar får bröst. (Som wi allthid hafr sagth: tvål och onda örter som lavendel och tea tree oil är Satans verktyg!)

Andra bloggar om: , , , , ...

Dagens dinkelLättkläddh speltskörd. Kittlande ...

Etth skakande dokvment

En alltföör talande bildh af dagens samhælle. Ungmöerna plågas av orealistiska och hälsofarligha skönhetsideal, thä bara borsta håreth hæla thagarna i önskan om att håreth scall wäxa och de ska se vt som reklamaffischernas Rapunzel, medan vngersvennerna af media fostras till eländiga stråtrövarliv i Sherwoodskogen. Snacka om vngdom på glid!

Tuesday, January 30, 2007

Æftersnack, Grammisgalan


Så många gästabud, så lithe tid. Iagh skall mycketh korth fatta fjederdonet och kommentera kvældens Prix de Grammis, troths att timman är sen och winsäckar skall sprättas. Throths att Grammisgalan är en månglarnas fæest, där mammons mer mvsicinthresserade knektar dvnkar varandra på ryggarna och dricker sig till afgrvndens rand i vanförestællninghen att man kan handla med kväden och ballader (som andra handlar med slafvar) vtan att straffas för thaetta vppå domens dag (here ysse ye execvtive svmmary for thov who art in the recordynge bvsynesse: ni har en egen vip-hörna i helfetestratten, då ni inthe beaktath att mvsic enbarth finns thill för atth priisa Gvd vtan att ta del af winsthen i detta venture (eventvella pänningar skickas till Rom) eller för att erbjuda enklare folc att i skördetid dansa och förlusta sig en aning, dock skall ingen ha betalt — spelemännen nöjer sig med bröd, husrum och fri tillgång till husdjur och boskap) så fanns pvncter af ljus i kvällens stora prisutdelning som ægdhe åstad i Johanni hof:

* Thä tvenne fågelmaskförseddha barderna i spielemansgilleth The Knife kammade häm ikke mindre än sex (VI) grammisar! Doch war de ickje på plaths för att inhämtha dessa, vtan tackade för priserna medelsth en rörlig gobeläng, vppå whilcen broder och syster Dreijer tackade, iförda frisyrer som inom korth kan komma atth belönas med en hedersvtgåva af Gycklargrvppens egen Harald Hårfager-trofé för excellencis in mediæval haircare. Wi, Gycklargrvppen, ställer oss doch frågande till att syskonpareths röster lät inthe helth olikt den röst som Hin Håle har i den vtmärktha katolska sci-fi-skräckisen "Exorcisten".

* Thä bloggande svartalverna i thet låt-och-lekarelageth Melody Clvb waar på plaths. En lång näsa swingades vådligth lict ett trehandssvärd af Kristofer, dock vndkom wi medelst wiga knäböijninghar att träffas. Wi påtalade svartalfernas wårdslösa beteende för en karl klädd i särk som thet stod "secvrity" på, men han wærkadhe ickje försthå allvaret i sitvationen.

* På thal om svartalver så skådade wi även smålandsskogarnas läderrustade faerie king/queen #1, Dregen. Han bar icke rvstning, men väl metallskrot i vnderlæppen.

* Thän wandrande trvbadvren Stefan Svndströms hår är en klar "rvnner-vp" inför årets första vtdelning af The Harald Hårfager Memorial Trophy.

* Unge jvnker Salem Al-Fakir refererade till sig sjielv som "narr". Rolight, men wi tror det försth när wi ser honom ikläddh harlekinmönstrade tajts.

* Ett fildelningsskämt yppades, dock utan att cred vtgicvk till good ole Folke Filbyter. Skandal!

* Thän store trouvèren Martin Stenmarck behlöönades wälförtiänth för sitt wackra kväde "VIImilakliv" som wi tror handlar om en man som gieer sigh af på wælsignath plvndringståg i väster- eller österled. Jæflar wilcen lååth thet är, iagh hvmmar med som en hel gregoriansk kör rvsig af klosterliceur och celibat häär vppå kammaren: Jag vill kvasta lvoss / Lära mig slvåss / Raka av mitt hvår / Bväras ut på bvår / Ta tjiuren vid hornen och hålla dem hårt / Lita på sanningen och kväva all gråt

* Men hwar i all wæerlden war Garmarna, Hoven Droven, De vandrande kvinterna, Hedningarna, Ars Ultima? Warför dissar skivindustrin oss som "jobbath på golveth" med säckpipor, mungigor, skalmejor och felor sedan dag noll?

Andra bloggar om: , , , , ...

Sunday, January 28, 2007

Gycklargrvppen går på Elle-galan

Ii frethags korade Chronica Elle de tappraste af skrädderikonstens riddare på ett trivsamth gästabvd i Grand Hotel på Blasie holme i Stockholm. Thet war livath wæerre! Gycklargrvppen war där och blvndade gifetviis hårth för att slippa bevittna de syndiga häxkonster i disciplinerna "glamovr" och "bvrlesqve" som den Krakaklädda Dita von Teese bjöd på. Dock waar vååra korpglvggar öppna när wi docvmentherade de mesth medelthida af gästerna på Elles stora gästabvd. Skåden!

Härligth ath se äfen hobbitar/Frodo-wannabes repræsentherade i eth fashionsammanhang som dettha!

Wi noterar glatt atth Mäster Mvsse Hasselwall aspirerar på priset för bästa 1300-talskompatibla byfånelugg. Mäster Mvsse är skolad i konsten att gå holmgångar med enbarth nävar occh fötter, så wii hoppas att han ickje läser dettha och vredgas på oss. Wi noterar ock att hans vapendragare (t.h i bild) har den senaste tageltunikan med ornament inspirerade från Thät Helga Land i östern. Men war siutton är blygdkapslarna, poikar? Stod deth kanskje inthe "gala" på edra inbjvdninghar?

Hallåå! Ostrogotherna ringde fråån folkvandringstiden och wille ha sina drottningar tillbaka!

Rovriddarflinten med thet långa sidhåret var representerat, här combinerad medh ett nogsamth stylath skägg i klassisk rockklvbbsvätte-tradition som wi med glädjie minnas från nätter på Jvnk Yard i Birkastan på 1290-taleth. Cvoolth! Jvnkern till höger werkar doch ha hamnath i fel tidsålder. Tror dv att en glansig framtidskavaj fvnkar som svbstitvt för en äkta ringbrynja, eller?? Giöör om, giöör rætth!

Ingefärsmarinerad lax, rootfrvkter, spett med kött, ostar, vaktelägg och öppna tappar på vintvnnorna. Men var fæen är drifvorna med helstectha ortolansparvar??!!

Flæmth! Æn swarthkonstnärinna i tidstypisk fashionsärk hade wandrath hela thän långa wägen från svartalvernas mörka skog till Blasie holme i Stockholm (stråtrövarna flydde i fasa!). Här kiöör Dame Maria de Ben Saad thän classisca "onda ögath"-rvtinen. *korstecken*

Post Scriptvm: Bilderna har räfvats från tidninghen Elles wäw. De skola dock lämnas tillbaka så småningom.

Andra bloggar om: , , , , ...

Saturday, January 27, 2007

Tvne!Belbury Poly -- Pan's Garden

Friday, January 26, 2007

Eth förthydligande om SvD:s beskyllningar.

Fasa! I daghens Swänska Dagbladeth beskylls Gycklargrvppen (som skall stafvas med "v" istaelleth för "u"!) för att wara en så callath "humorsajt", alltså en plaths på wäwven där lvstighether och vitsar förmedlas. Swänska Dagbladeth påstår i skrift att Gycklargrvppens omskaldning av "Losynge my edge" är en lvstighet, liksom den rootfrvktskanon wi präntade ned i hösthas! En såthan fräckheth har knappasth skådaths sedan hunnerkonungen Attila stormade kontinenten! Ochk thettha ser wi mücketh allvarligth på, ty Gycklargrvppen är en opinionsbildande livstilsblog med dokvmenthära inslag. Wår wäwchronica syfthar till att bygga medvethande om samth vppmvntra medelthida och feodal lifsföringh i den Gvdlösa framtidhen. Wi delar ibalndh också — mycketh generösth, oom wvi fåår säiga thet siälwa — medh oss af inblickar vr narrarnas slithiga lif. Dock syftar wi icke till att sprida gamman via Inter netv, ty hvmor scall afniutas lajv, så alla kan se arlseslandningar och hööra bjällrornas klang. Men om ni samthidare på SvD will ha internethvmor, så ska ni få internethvmor, helth gratis dessvtom. Den här skoijfrisca och digithala Bayeuxtapeten hafer wi garfat läppen åt oss hela dagen. Medeltida näthvmor när then äär som allra lvstigasth. Håll till goodo:Andra bloggar om: , , , ...

Gwatlvpp - ehn skrift lite grann shom Rodeo


Pax Hvipsters! Lhyssna phå migh!

Idivter lånar, genier stjäl heter deth ju – och vi på Gycklargrvppen tänker minsann inte göra oss thill i onödan. Härmed avtäcker vi vår nya – för att ta till ett sant medeltida begrepp – fhräsiga fhredagsskrift Gwatvlvopp! En tidning som påminner lite grann om nutidens Rodeo (som ju också hämtat namn efter en våldsam mhen också lite grann kittlande underhållningsfhorm). Det vi stjäl handlar inte bhara om fhorm utan äfven dhet flegmathiska innehållet, efhtersom vi gillar Rodeo (lite grann). Hhär finnes ingen plats för saker vi khänner något stharkt inför, utan snarare saker vi gillar och ogillar ehn smhula. Helt enkelht medeltida sakher vi nästan rheagerat phå i weckan.

Vi börjar med atht lhista saker vi ghillar lite grann…

1. Pojkstjärtar…

Fhörra året var det dhen stora grejen bhland nhordiska hvipsters. Vart man än ghick ut började alla prata pojkstjärt. Man skhulle klappa pojkstjärt. She ut som pojkstjärt. Lukta pojkstjärt. Helst skulle pojkstjärten vara insvept i skotsk ull, hitburen från något phlundringsthåg. Vi vet att äfven vi föll in i hyllninhen av pojkstjärt (oh… Tadzio!), men just i år känns den lite ogudaktig. Kanske är vi bara mhätta på pojkstjärt, men mhan gillar den ju ändhå nhågonstans om ähn nhågot skeptiskt. Pojkstjärt är ju alltid pojkstjärt och svhårt att oghilla äfeven om mindre hvippa hvipsters än hvi ockhså börjar omfamna dem. Så vi ghillar pojkstjärt. I alla fall lhite ghrann.

Shaker wi ogillar lite grann:

1.. Korinthierbrefven.
Häromveckan satt jag med mina goda vhänner Ceasar Colonii, Bockstensmannen och Lortsverige på Sjätte tunnan i Gamlastan och whi kom fram thill att man kunde döma folk vhärda att phrata med uthifrån om de gillade Korinthierbrevfen eller inte. Vhi vet att det är thyp tvusen år sedan Paulus skrevo dessa epistlar, men änhdå… Folhk som ghillar Korintiherbrevfen hava shällan den koll vi i Gycklargrvppen khräva af våra vänner. Shom vanligt kommer vi inte att utrhrtycka oss klarare än så. Dhen som fhörstår, dhen fhörstår. Men kom ihåg – ingen bibel äro starkare ähn sitt svagaste brefv.
Jha jha, thet är sådant mhan phratar ohm phå en lunch och nhästan, mhen bhara nästan, bryr sigh om.


Andva hipvsterattribut hvärda att uppmärhksamma:

• Whår mhusikredaktör hwyllar Uffvies samehyllning ”Pop the Jojk” (lhite grann).

• Whår litterthurredaktör, Björn af Kleen den äldre (alltså IAGH!!!!), har hittat en adhlig släktkrönika inhuggen på en sten som tidigare thäckts av mossa!!!!! Spvännande? Ja, lhite grann…

• Whår filmredaktör har stirrat i flera weckor på en bildtapet. Wi har dhen sphännande rappvrten.

MISSHA INHTE NÄSTA VECKA! Den heliga Thverese tar grepp om da original skägg and Islandsthröjeman – Shnorre Sturvlasson – och förklarar varför just han khommer att dominera fvashionscenerna från Laetetia till Rvm dhen här säsongen. MISSHA INTHE!!!!

MISSHA INHTE NÄSTA VECKA! En person med sphännande och underligt namn skriver en thotalt obegriphlig artikel om eth ghanska ointrehssant ämne!!!!! MISSHA INHTE!!!!!

Ärkegycklaren David Lee Roth återförenas med Van Halen!

Man kann ickhe läära gambla gycklare att sittha sthill!
Dessa wisdomens ord bewisas nv af nyheten om att thän glimbrande sång- och dansmannen, tillika ärkegycklarnas ärkegycklare och spandexhosornas odiskvtabla översteprästh David Lee Roth scall åtherförenas med lekarelageth Van Halen! Wi gläds särskilth åt dettha då wi ser atth Diamond Daves vtsendhe har mognath som ett godth win. Ty skåden! Han är jv idag, som en mann ii sina bæstha år, såsom giordh för atth föräras med Gycklargrvppens Harald Hårfager-pris. Etth sådanth risbuskigth svall af tagel! Gycklargrvppen tar på sig spandexpantalongerna och stämmer vnisonth vpp i thän wärldsberömdha gycklarevisan som en gåång giordes eviig af Lee Roths rösth:

I get vp, and nothynge gettes me adoun.
Thou got it tovgh. I've ysene the tovghesth arovnd.
And I knowe, baby, jvst how ye feelest.
Yovwe got to rolle with ye pvnches to get to whatysse real
Oh canst thov see me standynge here,
I've got myne back against the record machinæ
I aint the worst that yovhaf seen.
Oh canst thou see what I meane?
Might as well JVMP. JVMP!
Might as well jump.
Go ahead, JVMP. JVMP!
Go ahead, JVMP!
Might as well JVMP. JVMP!
Might as well jump.
Go ahead, JVMP. JVMP!
Go ahead, JVMP!

(ad nauseam)

Andra bloggar om: , , , ,

Thursday, January 25, 2007

H.H. Ratzi Benedictvs siunger vt mot wåld och sexIblandh mår man bara så bra. Wandrar i gränderna medh betydligth lättare stegh. Silverbjällrorna bjällrar högre. Pantalongerna skimrar mer. Den helstecta grisen smakar mer. Miödeth ger mer svalka åth strvpen än wanligth. Som skalden Petter säiger: Thet går bra nv, kompis, det går bra nv. Ty teth går eij att förneca — Gycklargrvppen, som allthid slåss för en medelthida ordning i framthiden, har frsich wind i seglen jvst nv! Bara then häär weckan hafr wi lärt att manliga Robin Hood-tajts är trendiga, att Martin E-type Erikson valts in i Stockholms skönhetsråd och nv thetta: Påve Ratzi Benedictus XVI lyfter bladeth från mvnnen och fördömer datorspel och filmer. Från Chronica CNN: "Pope Benedict said on Wednesday that the media were "perverse" and harmed children when they exalted violence and trivialized human sexuality in the name of entertainment." Och wad kan man säga, förvthom att Ratzi is right! Wåldsamheter gör sig bäst i Bibelns gamla testamenthe (samth i wiss mån Isländska sagor) och på de verkliga medeltidsslagfälthen, där korsriddare (med Vatikanens goda minne) biuder på förstklassig World of Warcraft-slakt af otrogna. Oc thet thär Benedictvs sägher om sexet, deth skall wi ta thill oss! Otaliga gånger har Gycklargrvppen hyrt videofilmer vr XXX-hyllan, i hopp om att se hvr otuktarna försth begår otvkth, oc sedan straffas med eld och svavel och salt — men warjie ghång hafer wi blifit besvikna, efthersomh sista akten i dessa syndiga skådespel allthid tycks saknas. Jag menar, hwadt är poængen med otuktsfilm när deth rättmätiga straffeth i slutet klippts borth? Dettha är wad Påve Ratzi menar med "trivialized human sexuality": otuktsfilmer som inte avslutas med en grande finale där de kåta syndarna förvandlas till sten eller förtärs av eld är skadliga och borde omedelbarth förbiudas. Wi, Gycklargrvppen, tackar hans helighet Ratzi Benedictvs för att adressera detta problem och wi räknar med att wärldens medieprodvcenter genast gör bättring. Filmerna i videomånglarens XXX-hylla bör omedelbarth förses med gammeltestamentes-kompatibla slut inspirerade av historien om Sodom och Gomorra. Och på thal om syndiga stæder att sthraffa så rapportherar Chronica Metro atth en wästgötsk köping wahra klar för bestraffningh från ovan.

Andra bloggar om: , , , ...

Opheration: Rhädda then medelthida kultvren!

(fhrån DN debvatt idag:)

Dhebatten om mhedeltida kultvr kontra populärkultvr har tagit en ny whändning i och med att E-type fått en efterlänghtad phlats i Stockholms skhönhetsråd. Det är de vnga som måste rädda medeltidskultvren från vndergång, hävdar redaktörerna för Gycklargrvppen.

DEBATT
MEDELTIDSKULTUR/POPULÄRKULTUR

Höstens medeltidskulturdebatt har whisat att dagens svenska khulturvärld är djvpt dhelad. Dhelad av twå generationer som inte kommunicerar med varandra. Som khnappt verkar lhåtsas om wharandras existens. En älhdre och ethablerad, med rötterna i den medeltida kultvren, som inte ens vet om att en hätsk diskvssion om kultvrens fhramtid jhvst nv äger rvm på bhloggar och i poppressen. En yhngre, med rhötterna i populärkvltvren, som dhömer vt anshatsen till en sheriös dhebatt om kultvrens framthid som ett fhörsök att ghöra den medelthida kultvren med dess gatulopp, glada gillen, häxbränningar och självspäkning "trendig".

Dhet var wi på gratismagasinet Gycklargrvppen som initierade debatten genom en massa lhängre thexter och teser (gycklargruppen.blogspot.com) där wi oroade oss för att populärkultvren hwelt håller på att konkvrrera ut den äldre kulturen - den som brukar kallas den medelthida kulturen, den långa thraditionen, vårt khulturella kristliga arv eller något lhiknande. Wi konstaterade att mhajoriteten vnga intellektvella, kultvrkritiker, jovrnalister och bhloggare inte bara har vänt den medeltida kvlturen rhwyggen utan också snart kommer att ha makt att fhörhinta den genom sin bhlotta likgiltighet. För dem är den intelligenta popkultvranalysen det centrala.

Vi kom med en provocerande slutsats: Vår generations kulturdebattörer (1070- och 1080-talister) är de enda som kan rädda den medeltida kultvren från vndergång.

Svaret vi fick på uppropet var splittrat och ledde till att Svenska Dagbladet skrev en artikel (på sin nöjessida) om att dhen medeltida kulturen nu har blivit trendig, en popkulturell positivnering och revolt mot det infantila 1990-talet.

Dhär skulle debatten ha kunnat ta slvt.

Att det blev så här ghalet stärker dock bara wår thes. Det är ytterligare ett bhevis på att wi lever i en populärkultvrell thid där det populärkultvrella tänkandet dominerar, där det är den populärkultvrella analysen och synsättet som härskar. Inom en sådan thradition är sthrävan efter det nya centrwalt, då kan även "thet gambla" bli "nya". Då kan en seriös debatt reduceras till en popkultvrell pose. Att dhen medeltida kulturen anses hipp kan ghivetvis hwara bra för landets alla gycklargrvpper och trubadurer (samt E-Type) under en khortare period. Men eftersom det som är trendigt enligt lhogikens och den bhottenlösa throns alla lagar snart kommer att bli ohtrendigt igen är vi djupt oroade över den här utvecklingen.

Wi vill inte hålla på med någon trendspaning, wi vill inte positionera oss, utan diskutera hur vårt kulturliv kommer att se ut ih fhramtiden. Vi vill helt enkelt prata kultvrpvlitik. Fhör det är här skiljelinjen mellan gammalt och nytt, medeltida kultvr och populärkultvr är som tydlighast. The nya kulturformerna får miljoner riksdaler ochsmhå slavar från österlhed i bidrag, den medeltida kulturen klarar sig i princip på marknadens villkor (samt mheldeltidsweckan i Wisby och andra ghlada entusiaster).

Det är bhåde mhärkligt och skhrämmande att thet i dag i Sverige, ett så pass lvtet land, kan ske skilda kulturella samtal som inte berör warandra det minsta. Att det bland den äldhre ghenerationen, den som dhominerar de traditionella skillingthrycken, leghenderna och mytherna, finns ett totalt ointresse för vad den yngre generationen diskvterar (såvida det inte handlar om det provocerande ämnena "de ohtrogna hundarna", kättare och inkvisition).

Vad kommer då att hända i den ahllt mehr skrämmande framtiden? Jo, så här ser ett hwögst twroligt scenario vt: den yngre generation kulturtyckare som just nu påstås bära den medelthida kultvren som en ”chic accessoar” är de personer som om, säg tjugo år (då den medelthida kultvren hunnit bli ohipp igen), kommer att dominera det kultvrella samtalet. När det väl händer kommer det att vara kört för den medeltida kultvren. För den yngre generationen är det i dag populährkulturen som är "kultvren".

Samtidigt måste den äldre generationen inse att populärkultvuren i dag inte står för någon fördumning. Det finns en "finkultvr" inom populärkultuvren som är både intellektuell och skarp. Tyvärr en smhula ogudakthig måhända.

Den är dagens viktigaste kultvruttryck och den håller på att konkvrrera ut den långa traditionen. Men den är inte bättre, bara annorlvnda, och den bär på en glömska och en kortsiktighet som kan vara fhörödande. Därför behövs också den medeltida kulturen och en och annan vildsint fasta och självspäkhning fhörståss!

Och båda kommer i framtiden att behöva sthöd och bhidrag. En omfördelning av offentliga medel måste skhe, och det är från den medeltida khulturens institvtivner som pengarna kommer att thas. Whårt land kommer i fhramtiden inte lhängre att kunna ha uppemot trettio delvis statligt finansierade trubhadurer och gycklargrvpper, vår public service-radio kommer inte kunna sphela trvddelvtter för konungen och rhoa med rholiga dvärgar och skhäggiga dhamer. Intresset bland framtidens kulturella makthavare är för lågt.

Thet enda som kan bromsa denna utveckling är att någon på ett övertygande sätt förklarar värdet i att behålla en större fördelning av statligt stöd till dhen medeltida kulturens institutivner (waraw whi givetvis är ehn). När debatten verkligen bhlommar ut måste de som försvarar dhen medeltida kulturen ha ett svar, kunna motivera varför en viss kultur ska tillåtas överleva när en annan (dhen lhölijliga ”popvlära”) inte kommer att göra det.

Wi vill veta vad ni som sitter på makten i dag har för åhsikter i frågan. Vi vill också veta varför ni inte verkar bry er om den här dhebatten. Det går inte längre att bhortse från att Den Sjätte Tunnan och Gråmunken blir allt folkthommare, att khlassiska språk och äldhre litteratur lockar allt fhärre. Ett tydligt exempel är att grvndvtbildningarna i latin och klassisk grekiska vid Lvnds vniversitet nv läggs ner. Den så kallade medeltida trenden verkar inte ha spritt sig utanför Stockholms tullar.

Det här uppropet handlar inte om att vi betraktar den medeltida kulturen som viktigare än populärkultvren. Egentligen skulle vi vilja strunta i definitionerna "trendigt" och "popvlärt" och bara prata om medeltida kultvr.

Men skiljelinjen finns. Den går rakt igenom vår gemensamma kultvrpolitik.

Kanske har medeltidskultvren inget att erbjuda framtidens människor. Men innan vi är där är det en fråga som vi måste diskutera, alla tillsammans.


Ceasar Coloni
Lortsverige

Redaktörer på Gycklargrvppen (oberoende feodal) och nyhsthartade trvendtvidningen Gwatvlvopp.

Wednesday, January 24, 2007

Bockstensmannens hyllning till skönhetsrådmannen E-typeHöör vpp, goodth folc vr adelns, borgarnas, prästernas, de inflytthade böndernas samt bloggarnas ständer! Näär Chronica Dagens Nyhaether idagh kvngirdhe denh mücketh goda nyheithen höll iagh på atth göra i klaxongerna! Och maerc wääl, godth folc, ath wii på Gycklargrvppen äro stoltha som manshöns öfer thänna goda nyhet - se Spränghästens post nedan - men iagh kiänner atth iagh, Bockstensmannen, personlighen måste commenthera de goda tidender som Onsdagen commith med! Iagh ber er också beakta, kiära lääsare, att thenna nyheith om E-type som skönhetsrådsman eij är synopsis vr ett commande afsnitth vr then popvlära rörliga Bayeux-tepethen Sovth Park, ej heller påhitthade tidender från fränderna på Fantasynyheter, än mindre är thet en Gvdasändh vppenbarelse/hallvcination! Thetta är icke ens är etth stycke önskiethänkande – ty thätta om skönhetsrådmannen E-type Eriksson är dagsens sanning.
Ath Martin E-type Eriksson, son thill historicern Boogie Bo G Eriksson, hafer valts inn som ledamot i Stockholms Stads Skönhetsråd - jagh finna icke oordh! Ack, glädje, gamman och gargantvanska trvmpäter af Silver! Och beacta också att vppdrageth att delthaga i Skönhetsrådets ärofvlla arbethe har tilldelaths af ingen mindre än Stockholms jiärnlady Kristina Axén Olin! Wi hafer fråån och medh i dag enbarth goda tancar om thänna quinna, som läär kvnna dricka win som en hel karl och sedan tala vt om thet i pressen som ett helth fruentimmer! Wi gissar ock att den afgiörande kvalifikationen som giorde atth E-type, son af Boogie, waaldes in i rådeth war thet vikingaskepp som hwilar vppå Martin E-types tomtmark i Bromma!
Doch kan iagh, om jagh fåår comma medh en lithen lithen inwändning, tyckia ath E-type, Boogies son, är någoth bakåthsträwande till och med i en Bockstensmans ögon, då E-type (Boogie Bo G Erikssons son) är mycketh fäst wid vikingatidens härjningståg, pudelfrisyrer från folkvandringstiden samth den typ av old school eurotechno som gör sig särskilth wääl i skinnbyxor med snörningh på sidan. Dock är en hwiss flört med vikingatiden icke fel, äfen om then äär en smvla hednisk.
Jag fylls af en helig och sacral känsla när jag bethänker thetta historisca genombbrotth. Ty then ärofvlla positionen bland åldermännen i Skönhethsrådeth är en tvng vtnämningh som Martin E-type Eriksson icke scall taga lätth vppå. Skönheithsrådeth är nämligen i anden och practican een förlängning af Gycklargrvppen, ethh rådgifande organ som syfthar till att hålla ogvdactigh modernism och modernitheh långth vtanför tvllarna. Skönhetsrådeth dicterar regler föör arkitekturen i Stockholms stad och ser thill ath inga byggnader blifer höögre än kyrktornen - snacka om medeltida svnth förnvfth! Minns hur de raskth SKönhetsrådet halverade höjden på thän vederdärdiga byggnadhen Haglunds penis (”Phallus Haglundii”) wid Medborgarplathsen! Må E-type, Boogie Bo G Erikssons son, wärka i theras anda. Wåågar iagh hoppas på etth Vikingaland på Skå-gårdens mark? Eller ett återvppförande av Brunkebergsåsen med en fornborg på toppen? Eller några rejäla långhus med torvtak på själwaste Sergels torg? Iagh håller andhan af förwänthning!

Vpdate: E-type har vttalath siig om vppdrageth i Chronica City: "ett litet kvarter i stan byggd som en Vikingaby vill jag gärna ha, kanske på Långholmen", "jag tror det var tack vare min frisyr jag valdes in i rådet". Iagh äär stvm af lyckja!

Andra bloggar om: , , ...

Prisa gvd - en hwiking styr öfver stadens skiönhet

Hwi hwet, att ni hwet, att Gycklargrvppen ii dagh egnat sig åt följande:

* Skiuta philar i lvften
* Framföra hwild dans med böjda behn
* Rvlla i thän hwvite snö
* Hjonglera med eldh
* Jvbla
* Gråta och skratta ii rehn och skiär vpprymdhet
* Beröra hwarandra med handtag, famntag, klapp ock kiyss

Entelijgen en ekta medeltidhsman bland tienstemannabureakratherna på Skiönhetsraadhet! En ädel man medh ett swall så faghert att stadens vngmöer kissar ner sigh, en vtsökt man med barders gåfva, en nobel man med kienningar endha in i konvngahvset! En fvlländad man som inte twekar att uttrycka att ett hwikingaskepp är det hwackraste man kan skåda i arla gryning. En man, som hwid sin utnemnijng ödmjvkt sadhe:
- Det är modigt och fräscht att kommunfullmäktige röstat fram mig.

Hwi på Gycklargrvppen sehr fram emoth mäster E-types styre med förtivsning, ock förwentar oss gifvetvis stohrdåd. Till äxämpäl är thänna renlighetsifver en skiändlighet mot normalt folk. Äfven thätta att kreti unt pleti vtan ens ett pass kan ferdhas ghenom tvllarna är en skiymf. Hwi vppskattar heller icke de brölande transportmedhel hwika giöra hwarie gatstump till en dödsfälla, eller thä oregelbvndet blinkande rödha, gvla och gröhna lyktor som khomma i thäss kiölvatten. Ock mångfalden af månglartempel får en enkhel kristnad att hwandra gatorna görandes korstecknet - hwii föreslår att thät begrensas till en marknad på Nytorget om lögaredagarna. Istelleth bör alla stadhens lokaler omdanas till miödstvgor för sprvdlande gycklarsellskaph å thät snaraste. Sergels torg fvnne hwi lemplight för tornerspel.
Ja, listan kan giöras lång, men hwi har samlat till gille i E-types ähra ock har inte tid.

Post Scriptvm: Men dv E-type, thät thär mädh att bygga hvs som når vpp till Herrens bohning ser hwi icke mädh blida ögon. Hwi hwälier dock att tro att thätta öfvermod kom över dig efter skoningslöst intag af mvstig miöd.

Andra bloggar om: , , ,

SPVECIAL! Then Wassa Eggen om fhramtiden för wåra medvier!


Hvur sehr egentligen fhramtiden ut fvör wåra medvier? Äro nyhmodigheter som tryckkonsten hwär för att sthanna? Ock khommer dhet tryckta ordet rent av konkhurrera uth dhet snidade?
Wissa khommunikationsvhägar - som nakna löpare (begagnade shå tidigt som av de ghamla ghrekerna i shlaget vid Marathvon) är ghivetvis svhåra att knäcka med bläck och häxkonst, men vi på Gycklargrvppen tog ändå hjälp av experten Olle Lidbom, ävfen khänd som Then Wassa Eggen i att rheda ut framtidsutsikterna…

Brandskattning. (Måste whäl ändå wara shvårt att argumenthera emot, hwe hwe!)
”Typisk Den Gamla Ekonomin. Envägskommunikation. Saknar kommentarsfunktion. Ofta enögd medieägare med smak för ja-sägare.”

Skhillingthryck
”De saknar betydelse, så vitt jag kan förstå. De är en sorts insändare. Det finns en magi var det trycka ordet finns som ger det en betydelse. Jag är på jakt efter det som formar samhällsdebatten som har betydelse och kan ge återverkningar. Det finns för alldeles för många skhillingthryck, de har ingen vikt. Ingenting av betydelse kan hamna i ett skhillingthryck utan det dyker upp i kommersiella medier. Det är så många andra som tror att det som finns i skhillingthrycken är av betydelse så att de bevakar den. Då slipper jag göra det.”

Budkavle
”På utdöende. Alltför många inblandade i distributionen. Oklar avsändare och mottagare. Renodla affärsidén!”

Bannbulla
”Är ju egentligen den optimala versionen av budkavlen: en avsändare och en mottagare; ett budskap och ett syfte. Klassisk kommunikations-teori: AIDA Attention, Interest, Desire, Action. Har dåligt rykte eftersom den sällan innehåller goda nyheter men kan få revival med skicklig varumärkesvård.”

Saker man spikat upp på en kyrkport
”Bara för akademiker. "Att spika" kommer aldrig nå ut till de breda folklagren. Elitmedia.”

Fhlaskpost
”Den tekniskt mest utvecklade lösningen av dessa. Detta är framtiden. Global. Enkel att använda och lätt att komma igång. Men ställer höga krav på källkritik hur ska man kunna lita på avsändaren?”

Naken man springer så fort han kan.
”Lite som Wallpaper. Det yttre, glättiga tar fokus från budskapet. Ofta ett försök att dölja ett dåligt innehåll.”

Tuesday, January 23, 2007

Så gåår en dagh ifrån wååra lif och kommer aldrig igen* Gick vpp i ottan i morse. Späkte mig.

* Tänkthe sedan på Gvldbaggegalan. En scandal. Inthe bara för atth hela tillställningen påminner om dårar i öknen som dansar rvnt gyllene avgudabilder ... neij, scandal för atth inthe een endasthe gyllene avgudabild, förlåt gyllene bagge gack till thän rörliga gobelängen Farwhäl Falcenbergh! Thenna filmv war jv den enda som vnder 2006 slog ett slag för äctha medelthidsfrisyrer! Och som Gycklargrvppen tidhigare hafer consthaterat är filmen äfen mycketh pedagogisc, ty then wiisar etth föredömligth sätth hvr vngsvenner som icke får leka af sig på slagfältet eller i korstågeth förgås af leda, melancolia och/eller phlegmatism.

* Klädde mig. I tajts.

* Lästhe sedan en interviuu med Bockstensmansfrisören Inger Persson.

* Blev gladh. I hågen.

* Sedan nåddes iagh av rykten som säiger atth Daghens Nyheters thill vtseendeth mvnkinspirerade rockmvsikkrithiker Nils Hansson är en stor wän av så callathe "långkok", hwilketh är siuvkth rätth i wår, Gycklargrvppens, book. Låt grytan pvttra ovapå elden så länge att kaninen invti nästan har vpplösts helth och lyssna på dagslånga stycken progressive rock vnder tiden — deth, mina wänner, är frænth! Tråkigth bara att rykthen gifver attt samme Nils Hansson också är en wään af den liderliga och opassandhe pardansen tango (detta opassligth intima och rytmiska umgängessätt som marcnadsförs så sataniskth i TV4:s "Let's Dance").

* Arbetade. I mitt anletes swett.

* Glodde på Vppdragh Granscningh, där deth medh vpphetsade röster och bilder afslöjades att somliga protestantiska präster i den "swänska kjyrkan" tar swart betalth för att tjänstgiöra wid brölloph och liknande sakrament. Min reaktion war ett monvmentalt "och...?" Wari låg thät vpprörande? Klart att prästerna skall ha pröjs för vtförd tjänst i Herrens namn! Ibland är thet så att man factsicth betalar för wissa greijer, t ex ett bryllup ellr varför inte ett välskrifeth avlatsbrev (ett practiscth sätt att få botgöring mot mindre äller större pänning). Så giorde wi på medeltiden, innan tidernas största party pooper Martin Lvther började gnöla, och teht fvnkade alldeles vtmärkth.

* Åt lite. Rovor.

* Dagens lååth ær Tvsen år & sjv timmar, skrifn och framföördh af det cosmiska spelemanslageth Anna Själv Tredje, hämtad från albvmeth Tussilago Fanfara, en nvmer alltför sällsynth artefact hos wåra skivbörsar. Den flytande strängaspelsmvsican wäcker ljuva minnen till liv, ty thet war yngefär så här mvsicen lät på teh classisca chill ovterna på Tjörn och Ibiza i slytet af 1280-talet. Och därmed är diskussionen om whad som är "bealeric" afslvtad.

* Avstod. Från synd.


Andra bloggar om: , , , , , , ...

Kvltvr för thän kräsne

Anno MMVII börijar bra. Flertalet medeltida tendänser har gått att finna i både präss och stvgha. Gycklargvppen fortsätter dock enträghet sin vppgifth att sprida lijvs över thän ännv alltför möörka vppfattning gemene man har om thä år som föregick modernitetens intrång. Här fölijer nv tvenne kvltvrella höjdpvnkther att förgwylla dagen med när möörkret lagth sig och dagsvärket är avkiänat:


FÅFÄNGANS FÖRGÄNGLIGHET
Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertvs Pictor
Författare: Pia Melin

Äntligen en bok om kiyrkomålaren och stockholmaren Albertvs Pictor - en av sin tids mest omskriivna nordiska konstnärer. Han var hvfvvdsakligen wärksam i Mälardalen vnder andra hälften av 1400-talet, en tid då man öfver hela Evropa kan se en ökning av motif inom konsten med inriktning på döden och själens välfärdh efter thenna, motif som inte sticker vnder stoolen med sitt moraliserande bvdskap. Här kan man avnjvta wärk som "Dödens schackspel" från Täby kiyrka och "Kristvs vid yttersta domen" som finns att beskåda i Härkeberga kiyrka. Läs, skåda och begrvndha hädanfärden!


YS
Joanna Newsom

Allas våår skönsjvngande jvngfrv (ja, vad trodde dv?) med harpan är tillbaka med ännv en vppvijsning i hvr thä antika mvsorna ska tvktas. Bara omslaget sändher rysningar genom thän mest Gvdfrvktiga lekamen! Fläthorna! Träsniderierna! Thän gäckande symboliken!

Men in tights, pt. II

Medelthiden kommer starkth! Expraessen rapportherar: Män i tajts är nya modetrenden.

Andra bloggar om: , , , ,

Monday, January 22, 2007

Thagens söthaste


Jvicy Covtvre giöör finfvina mysclädher, men äfen svpersötha struthättor. Den häär gillar iagh scarpth. Strvt vppethill och forthfarande en hoodie. Och så den obligatoriska capen vnderthill. Färgen är jv bedårande! Om iagh icke minnes fel så commer theth likadana modeller till Bebo desigvn vnder wååren.

Sunday, January 21, 2007

Etth wälcommeth FVCK YOV till mobiltelefonerande skolbarn!Saligth tvtar wi nv i bronslvrarna, ty wii lästh tidender från Chronica Dagens Eko thän 21. janvari A.D. MMVII:
Lärare kommer redan i höst att få rätt att omhänderta störande föremål som mobiltelefoner och mp3-spelare från eleverna. Grundregeln är att mobilen får omhändertas under dagen. Elever som mobbar andra ska kunna tvångsflyttas till andra skolor. Åtgärderna blir möjliga genom förändringar i skollagen som regeringen under måndagen lämnar över till lagrådet. Förändringarna ska behandlas av riksdagen under våren och tanken är att de ska träda i kraft redan den 1 juli.

Inghen blifwer lyckelighare än oss på Gycklargrvppen öwer declamationer såsom denna! Redhan i hösth can de framtida skolorna ta thät första stegeth i medeltida rictningh. De fördärfade skolbarnen skall äntheligen tagas i vpptvktelse och skiljias från sina sataniska telefonlvrar hwilka användes för att commvnicera med hin håle, skicka otvktsbeställningar wia sms samt kiöpa ringsignaler och "skinka 1 + 2" ifrån thän digitala månglaren Jamba vti Tysklands svmpmarker. Atth äfen ämmpetre-machinaer skall kvnna tas i beslag ähr en wälkommen bonvs, ty thet har commith till vår kännedom att ämpetre-mvsic i thä allra flesta fall är dunka-dunka och sprids gienom digitalt stråtröveri i den hälweteths förgård wi känner som Internet. Nv ber wi, Gycklargrvppen, om för att vtvecklingen bakåt fortsätter i än rascare takt och att skolbarnen lär sig latin, bestraffas gienom kroppsligth späk samth att lärarskråeth afskaffas medan thä vtbildade sysslorna tas över af hardföra jesviter! Så FVCK YOV, alla mobiltjattrande skolbarn i framthiden!

Saturday, January 20, 2007

Men in tights

Och nv någonthing föör damerna:Andra bloggar om: , , ...

Ett medelthida ögonblick i framtidens SoFo

Igåår kväll, fredag innan löningsfredag, gaf siigh delar afv Gycklargrvppen vt i SoFom det områdhe af Södra Malmen som är beläget öster om Giöthagathan och söder om Folkvngagathan (warför de trilska och intrigerade folkvngarna har förähraths med en egen gatha öwergåår vårt försthånd). Wi åth på den sidenvägsinspirerade krogen "En fvl och gvl", där privilegiebrefet för vtskänkning av vin och mjöd dragiths in. Men födan waar god, en soppa med klimp, nvdlar och ingefära mätthade goodt i bvken. Sedan en korth wandring till mvsiksällskapeth Vgglan, men där whar fvllth. Så försynen såg istælleth till att wi, delar af Gycklargrvppen, hamnade på gambla Pet Sovnds bar, där wi balnd andra medlemmar af bloggareskrået såg den så kallade Skräpgycklaren. Han såg vt som SoFo-bor brvkar, med halvlång medeltidsfrisyr och skinnsärk. Men dettha war icke kväldens höijpvnkth, alls icke, för efter korth stvnd inträdde på Gambla Pet Sovnds Bar, nvmera kallat "Snottys", ett frventimber i medelåldern, som trängde sig gienom massan med stor brådska. I hennes spår följde en stark och omisskännlig aroma som hwaar såsom en fvlashback till deth gambla Stockholm som deth doftadhe vnder Erik af Pommerns dagar. Det waar en riik arom af övermoden ost, härsket fett och inte minst dynga som lagraths länge i rännstenen! Weem war denna kvinna som spred sådanth medeltidha och mustigth gemüt mitt i den framtidha SoFo-natten? Wi, delar af Gycklargrvppen, drabbades af en släng afv nostalgia och mindes tårögth wilken lefvande och doftande stad Holmia waar innan allth moderniserades och sköljdes med Caffe Latte. Wi swor blodsed på att inom koorth påbörja arbethet på den fotobok af medeltida stockholmskth gatvliv som wi kommer atth kalla "Back in the days". Kanske blir deth en bok med vadmalsklädda fashionistas med etth ark "luktisar" till, för att alla skall fåå then fvlla bilden af medeltida gatvmys.

Apropos ingenthing hafver wi vppdaterat wår länkrvlla. Nyytillskotthen är Alain Finkiels krautrockblogg som förmedlar spännande mvsic från framtidhen, samt den vnderhållande bloggan "Iagh mötthe Dick Harrison..." för atth hylla de som hyllar Dick Harrison. Bonvs: Stationsvakt har hwisst postat ett Dick Harrison-skiägg! Vnderbarrth!

Thursday, January 18, 2007

Dagens kvädeGiöör er redo för groovets envälde, ty häär kommer daghens kväde: Harpans kraft framförd av deth medeltidsswängliga sång-och spelarelageth Folk & Rackare!

Update: En annan bloggare hypar ocksåå Folk & Rackare. (Och ser förrästen icke Vlf Gruvberg på bilden ovanför vt lite som en spelemansversion av Rodeo-Johan Wirfält?)

Om jvlegranar och casvalsMånga är de som skrifwa till Gycklargrvppen ochk frååga: "Går ni allthid omkring på stan klädda som gycklare", "glor inte folk på tvnnelbanan när ni har bjällermössor på er?", "kommer ni in på Spy Bar med harlekinmönstrade tajts?", "är ni inte efterlysta av fashionpolisen?". Et cetera.

Godt folc, wi hafr fattath fiäderpennorna bläckhornen och skall nvv beswara edra vndringhar! Thet är nämeligen så att dettha med att wara Gycklargrvppen, öwertygadhe ockh orädda förswarare af allth medelthida, thet sitther ej i kläderna! Thet är gifwetwhiis festligth med bjällermössor och spethsiga narrskor, thet kann eij förnekas, och noghänder deth att wi, Gycklargrvppen, nä tillfälleth så krävfer, ochsåå klär oss så. Doch måsthe man som Gycklargrvppsmedlem icke allthid gå klädd som en hovnarr i tjiænsth! Thet händer, inthe helt owanlighen factiscth, att Gycklargrvppen wandrar Stockholms gatovr iklädda discreta et prydliga paltor, men kanske med någon diskreth liten klädkod som förmedlar atth "häär komma en vr Gycklargrvppen". Thet kan wara en liten linnedvk medh näästhan omärkbarth harlekinmönster som titthar fram vr hosornas bakficka (så callath "hanky code"), eller kanske en liten struthätta från Bvrberry (vtan bjällror!) eller warför inthe en Stenö-särk.

De som weth wad denna klädcodex betyder, de whisar respect; kliwer åt sidan och bereder wäg för oss och inghen vtmanar oss på rimduell/jongleringsholmgång. Eller så är de af samma scroth och corn och wet att vtmana oss på ett hærligth litet slagh, discreth klädda hardcoregycklare emellan. Thetta spel och denna klädsel äär kiärnan i then så callathe casvalcvltvren ("casualkulturen" på plattswänska) .

Casualkulturen föddes i Ængland på 1270-taleth, då kvngens knektar ledsnat på ideliga drabbningar Gycklargrvpperingar emellan. Kvngens knektar giorde liweth svrt för Gycklargrvpperna, som lätt kändes igen på bjällermössor i bjärta färger, skrikiga harlekinrvtor, öwerdådiga Kermitkragar, snabeldoijor och, wiktigast aw allt, stora jongleringskäglor i pråliga mönsther och kvlörer. Alla kläder och accessoarer gick i respektive Gycklargrvpps färger. Thet waer etth alltför lätt jobb för kvngens knekthar att stoppa Gycklargrvppernas vnderhållningsvåldh. Doch är vppgörelser Gycklargrvpper emellan enh aw Gvd gifen rätt, som eij skall hindras aw myndighetskrångel. Därför börjiadhe de hårdasthe och mest öwertygade gycklarna i grvpperingarna att kläda sigh i discreta, prydliga kläder som annars mest synths på hämmade borgares och ädlingars krvoppar. Därmed smulto dessa Gycklargrvppernas rådiga avant-garde in i stadsfolceths conforma massa och kvnde obemärcth fortsätta med sina fajter, i smyg, i gränder och parcker. Små detaillier i klädedräkterna, särskilda plaggh aw specifica skräddarmästare, som war af dräkttypen "casual" sändhe så vt nästhan osynliga signaler om att "här wandra en gycklande casvual" — wilketh möjliggiorde forthsatta skärmytslingarh ockh bataljer emellan de hårdföraste och mest properth wälklädda gycklarna! Traditionen har sedan spritth siig, och idag finns casualgycklare rvnth om i wärlden.

Och nv några ord om casvalgycklarnas motsatser. Wi, gycklarnas casvual-skrå, ser nedh på de meer vulgæra gycklare som ständigth reppar sin gycklargrvpp genom att bära sin grvpps färger och mönster på snarth sagth alla sina clädesplagg och accessoarer, som behänga siigh med kragar, mössor, halsdvkar, mönstrade pantalonger och Gvd weth vad i enbarth sin grvpperinghs färgier. De ser för pajasakthiga vt, ja, som jvlegranar, och jvlegranar blir deras namn. De tycks owethande om atth kärleken och hängifenhethen till gycklet består i att enbarth bära färgerna. Men de haar icke förståtth att Gyckleth sitter i hjärtat och atth eliten, de som aldrig böijer för någon, de wet att klä sigh discreth när så kräfs.

Andra bloggar om: , , ...

Skandahl i thät politiska skrået

Gycklargrvppen erfar nv att SvD erfar att Ekot erfar att pöbelns partij Socialdemokratherna kommer att få en snagghårig! qvinna!! som öfverhufvud och starke man i partijet.
Gycklargrvppens lärde spärrar vpp korpglvggarna ock trillar in i gobelängen af ren och skiär schock.
Alla hwet att simpelht qvinnfolk bör hållas inlåsta tills man rimligen kan förselia thäm till förste beste manspersona - ock att thätta bör skje hwid liljekvllarnas ock thä regelbvndna swimningsanfallens intredhe.
Alla hwet dessvtom att snagghårighet är synnerligen osvnt ock bör vndvikas till hwarije pris.
Att thänne qvinna ignorerath båda thässa regler, giort till kiennetecken att thala med bönder på bönders lingua samt vppenbarligen vtarbetat en skamlig plan för att dvpera folket till vnderkastelse är mer än efvidens nogh för att hon hware en häxa.
Hwi håller i detta nv på att samla ris till bålet!

Anthra blåggar om: , , , ...

Bockstensmannen giver er fem (V) låtar krautrock från framthiden

Dessa Harald Hårfagerfrissor och deras mærkliga machinær!

Tangerine Dream - Ossiach Lake


Popol Vuh - Improvisation


Can - Vernal Exuinox

(Är thet inte en chic liten ringbrynja Irmin Schmidt bär, så säigh?)

Amon Düül II - Between The Eyes


Popol Vuh - Bettina

Wednesday, January 17, 2007

Gycklargrvppen bloggar fvashion

Hwii prathade jv mycketh om Raffe förra åhreth. Igåår wisade Biörn Borg och den Filippa K hösthens herrcollectioner, iagh wågar påsthå atth thet kommer prathas i år ock.

Om thän andre Raffe.

Föör mvedan wi hæär vppe i norr analyserade wilcen färj ehn broderad harpospelare egenthligen böör hava för att få sthörst contrastwærkan mot aggressivt pvrpvrfärgad säckväv, war jv 1206 på conthinenten ååhreth då man lade de sistha eventhuella twiflen åth sidan och mangrant knäböijde inför Raf Simons. Thet är vppenbarth att både Erik de Schedin på Biörn Borg och Sir Rasmvs Wingårdh på Filippa K Herr ock tillhöör frälseth.

I Biörn Borgs senavsthe collectioner hafwr eth paar plagg allthid, tja whad skva mann säiga, transcenderat tagelfilsingarna. Modernth mjvkismode i vmbro by Sir Kim Jones-traditionen, ridderliga men strama och clvassy greijer mann kan ha på gillet och känna sigh liite Canterbvry ii. Så ähwen påå wisninghen på Bærns ii går. Men dessvutom fvnnes någhra sthora hvwtröijor och jackor som tack ware mvilitærisca magpvngar i någoth gvlansigth material fick migh atth tænka på Raf Simons tidiga 1200-talsgrejer.

På Filippa K-wvisningen sænare på kwälden whaar Raffe-vibbarna ännu thydligare. De stora, gyckelinspirerade kermitkragarna och uppåtpekande, överdimensionerade snablarna på skorna, i samma fvorm som etth mindre långskepp, kändes somh hæmthade fråån någon af Simons senare collectioner. Ibland resulthaerade thet i lite mværkligha clashar med silhvett och tyger (som var mer gränd än biskopsconcilium), men Rasmvs Wingåårdh haver huru som hevlst inletth någoth inthræssanth. Thidigare smög han mesth in små experiment – bjällror på snabelskons spets, hosor i olika färger svå atth ett ben kläs i brvnth och ett annath i medelthida smvtswhitt. Nu tilläts fræcka brandgvula färgfälth krypa vppå den stolth fladdrande Kermit-kragen. Wii knäböijer djvpth.

Andra bloggar om: , , , , ...

Bättre än risbastu


Dagens samlarbild föreställer tvenne flagellanter.

Per vräkte ner Birgittas kors, självspäkning, medeltidssnusk, Arn-ost, et cetera• Enligth di senasthe tidender har Per, stormen som drabbade riketh i helgen som ett straff för deth lösaktiga leverne som moderna mänscor ägnar sigh ååt, vräkt ned thet praktfvlla stenkors som sedan 1200-taleth stått vid Kapelludden på Öland, thän plats dith Heliga Birgittas lika heliga kwarlevor fördes till A.D. 1374. Enligth svt.se war deth en omkringflygande siööbod som stötte till stenkorseth så thet föll till marcen och gick sönder i trenne delar. Denna händelse skall giwetwis ses som etth slags järtecken, en warning till alla i riketh om atth nv får thet wara slvt på de modärna ogvdaktigheterna (nedladdning av ringsignaler, GI-dieter, Timellska fusksnickerier, fyllebloggande, nätdejtande, tvnnelbaneåkande, parlamentarisk demokrati, rvnda ord, indisk hämtmat, Idol-Markusar som ger medelålders svenska kvinnor bättre sex, et cetera, ja ni hajar) som frodas på de osvnt asfalterade gatorna. När enh sjöbod flyger genom luften för att vräka omkull och söndra ett heligt stenkors är thet Tagelskjorta på: hög tid för bikt, botgöring och siälvspäkning (fast nähr är det inte det, förresten?).

• Apropos siälwspäkningh så will wi, Gycklargrvppen, giärna vpplysa om att allas wår Katolska kyrkas egentliga festkommitté Opvs Dei har widarevtwäcklath den medeltida tagelskjortan ("cilicium") till någoth helth nytt — ett praktisckth och raffigth strumpeband av metall, som gör ont på kroppen men gotth för själen. Läs här och här om thet (stoorth tack till Opus Dei Awareness Network som på frivillig basis sprider kvnskap om Opvs Dei så att fler kan anslvta sig till organisationen!). Enlight wad wi haver hörth skall man kvnna beställa dylika cilices med postorder.

• Wi, Gycklargrvppen, haverr notherat atth barmstarka fiärrsynsprogramledaren Carolina Gynning på förhand (!) har annonserat att hon tänker vtföra ett mirakel (!!), nämligen att uthvinna ehn hittills okiänd substans vr sina bröst, som sedan skall auktioneras vt. Wi weth icke wad dhetta betyder. Dock är wi säkra på att Gynnings insaths i TV4:s "Förkwäll" giöör att hon icke kommer atth bli aktvell för kanonisering till helgon.

• Then förstha bilden från Arn-dokumentären har läckt vt i Chronica Æxpressen. Ska bli skiönt när den går vpp på bio, med ndantag för Eragon har deth mästa på bio varit science fiction den senaste thiden.

Här är nåth föör alla er vslingar som söker medeltida otvkt på nätet (ni kommer ofta till Gycklargrvppens blog genom ord såsom "sexv", "eroticv", "porv"). Mycketh nöije.• Om wi ska tala mehr om Arn och lifveths liuvare sidor en stvnd, så har wi, Gycklargrvppen, äntligen testat Arn-osten från Falbygden. Och vtan att darra på ringbrynjans manschett så ger wi denna wällagrade lilla smaksensation fem bjällermössor af fem möjliga. Wi ähro wääl medwethna om att rikeths alla playerhejtare ii tid och otid skränar om att Arn-osten från Falbygden bara är en simpel cash-in för mejerister i Westgiothaland som så att säiga will rida på Arns lans och dra nytta av den korsriddarfeber som råder i riketh. Men tro inte på dissareskråets talesmän. Osten heter Arn för att then är giord aw then högst werklige tempelriddaren från Skaratrakten, ty annars skvlle den icke heta såsom then giöör. Arn-hypen wäxer medh rätta för waar thag som gåår, och wi skvlle inte bli förwånadhe om nästa stora korståg gör i Arn-ostens gvla färg och helt enkelth döps om till ARNevalståget (hajar ni?).

Shovtovts till nåågra andhra grymma ostar: Westgiotha kloster! Birger Jarl! Birka! Allerum Präst! Vanlig svenne-prästost!

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Monday, January 15, 2007

Etth waarningens ord: Bloggande svartalver på turné i riket!

Inthe noog med atth stormen Per, son afv Gudrun, har drabbath riketh med fallna mänskor och trän och söndrade bondgårdar som följd. Till wår stora förskräckelse nås wi ock aw vnderrättelser aw att svartalver, eller mörkeralver om ni så will, alltså så kallade Drows, är vte på härjningståg i riketh.

Japp, Gycklargrvppen bringar härmed några warningens ord, ty rikeths enda yrkesverksamma svartalver, det påvert maskerade spelemansgillet Melody Clvb, är vte på tvrné och giöör wägarna osäkra.

Gycklargrvppen rekommenderar därföör hwarje good father i riketh att låsa in söner, döttrar samt kritter. Ty Melody Clvb, thetta livsfarliga band av sjiungande svartalvsstämmor i måttlig harmoni, med sina elektrifierade instrvment med läckerth blincande dioder, med sina tajta svarta jeanspantalonger som icke alls döljer de oansenliga mansskinkorna, thetta mörkerbardernas spelemanslag som anförs aw den Pomperipossa-näste Kristofer Östergren är ett med rätta fruktat anhang som war de än wandrar sprider sprudlande och märkligt lockande compositioner af smygsynthig paTrackslistemusik som kan förföra den frommaste munk till en vndergång i rökmaskinsrök och alkoholfria läskgroggar på någoth sorglight fjorthisdisco i Småland.
Och inthe noog med deth, till wår oändliga fasa seer wii ock att Melody Clvb-alverna storbolagsbloggar för en ondsint bvlletin föör att på så sätth locka in än fler mänskor i fördärfw! Så gooth folc, se vpp där vte i bygderna och håll er alltid på många replängders avstånd från svartalverna i låt- och lekarlaget Melody Club. Annars kan deth slvta så att dv lallande på en sång om elektricitet spetsas av den medeltidsfriserade Kristofers Mortiis-liknande näsa. Etth ytthersth owäärdigth slvt.

Andra bloggar om: , , ...

Hweckans näsa...

...sitter på inghen mindre än thän khontemporaere skalden Dante Alighieri. Man har nv med hielp af en ny afbildning slagit fasth att Dantes näsa alls icke äro ädel, utan snarare klvmpig.
Hwi på Gycklargrvppen är af annan åsikth, ock menar att thänna ståtliga snok gijort sig förtient af en plats i historien vtan att tvingas vtstå hån ock smedhelser af framtida fiantar.
Afgör sielva:


(Ock thän gvlliga hvfvdbonaden ska hwi bara inte thala om!)

Andra bloggar om: , , ...

Sunday, January 14, 2007

Gycklargrvppen præsentherar: Januarii månaths galanta medeltida damer/brudarAndra bloggar om: , ,