~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, April 28, 2007

Skeppsbron brihnner!

Gycklargrvppen satte morgonmiödet i halsen när hwi läste dagens bvlletiner. Några terrorijster vppges hafva satt eldh på hwikingaskieppet inhwid Skeppsbron! Ock som om icke thätta vore illa nog så lågo skieppet dessvtom orohweckande nära hans maiesthet konvngens residens!

Hwi kan icke tillåtha thänna typ af nvtidsfientliga mörkerkrafter ränna fritt i hwår stad. Därför kräfva hwi att Säpo, MUST och andra vnderrätthelseorganijsationer skiyndsamt tar tag i frågan, finner den skiyldighe terrorijsten samt spänner upp thänne på ett wagnshiul framför slottet, alternatift skickar honom thill förhörsfacilithäter på fremmande mark.

Änlight vppgift hwara thät ännv icke vteslvtet att terrorbranden är en del af en större protestaktijon mot skiönhetsrådets E-type. Gycklargrvppen hafva icke kvnnat nå honom för en kommentar.

Friday, April 27, 2007

1300-talets svar på Village People

Hett i sommar: thän förtrollade älvaskogsfrippan

Fantasyfrissorna winner terrain! Calle Lvndell, kiänd från wanscharåldersspelemanslaget Bvsty och waxnasareboden Pet Sovnds wijsar sommarens hetasthe älvaskogsbarr. Flickebarnet han håller i heter Hanna. Bilden äär stråtröfvad från Popmorsa.

Wednesday, April 25, 2007

Minneswäärda ögnablikk vr Stockholms klvbbhistoria, pt. I

Klvbbfixaren me∂ thät sant medelthida namnet Lång-Kalle klvrar på hvr mann fåår fyr på glowsticken på thät förstha Indierave, hösthen 1305. Thä andra på bilden tros waara klvbbfixaren med vikinganamnet Sverrir och klvbbfixaren med fantasynamnet Teet.

Nävstha wäcka: hertig Erik och herthig Waldemar evfterfästhar på tv mann hand ii etth trångth kiällarvtrymme på Nyköpingshvs thän 11 december åår 1317, medan kvng Birger Mgnusson reminiscar Håtunaleken.

Andra bloggar om: , , , , ...

Tuesday, April 24, 2007

Wi tager fajten!

Gycklargrvppens vtsända försätter en försäljare af icke handpräntade skrifter i blockad.

Andra bloggar om: , , ...

Sexy-Ugly del III: Ondskans axelvaddar

Monday, April 23, 2007

Kort vpdate från Gycklargrvppen

Hallå. Thät äär Bockstensmannen här. Eder strvthaettha i torven. Eder gvdfrvkthiga myrmarkswandrare i pantalonger. Eder rödhårigha 1300-talsfashionista som dog med snabelskorna på men saedan fick en egen glasmonter på Warbergs mvsevm där han vppwijsa thä hetaste inom sömnadskonsth för tvsentals skolelever och andra nördar wart åår och som lefvde efther devisen "the Bockstensmosse is my catwalk".

* Thä saenasthe dagarna haver iagh och mijna wänner warith allthföör vptaghna föör at blogga om ditt et datt. Iagh hafver ätit wårprimörer. Gvlbetor, tijll aexempel. Och sparris (asparagvs) från gvtarnas öö i Mare Balticvm. Ojoj. Ojojoj. De spääda rotskodtten, som en gång fördtes thill wår karga nord af kvnniga klosterträdgårdsmästhare, är närande oc besittha wälgiörande krafther som får migh att kiänna mig i form att i timtal crvisa rvnt i torvmossar nattetid, klädd i brokor, hosor och lvstiger hufva, nynnandes på Blind Gvardian-låtar, i jact på silfverpänningar, kiäärlek och en ond dansk att hämnas pålarna i mijn arma bröstkorgh. Thän wälsmakande asparagus iagh åt badade i ett avkok på ramslök, wijlken förmodlighen är thän mest medelthida af wååra kryddwäxter. Ramslöök, aeller kajp, som thän också kallas af de godmodiga, pärk- och varpaspelande gvtar som odla thän lijkt dä odla sparris, besitta ock mäktiga krafter som får en att bara wilja draga ned thill Wisby på härjningståg och brandskatta heela skijten igen, Waldermar Atterdag-modvs! Give it vp for Ramslööken, kiära laesare.

* I haelgen hafr nästhan hela Gycklargrvppen iklätt sig framthidskläder och warith på så kallath wansch-faest (minns ni vttrycket "wansch"? Warför anwänds icke thet längre?). Thätta hände i lögardags, då skriften Sex fijrade sitth X. nvmmer och nedläggning. Wij wälkomna nedläggningen och hoppas på atth skrifthen kan återvppstå i någoth med Gvdstrogen stil, giärna vnder namnet "Covrtly love" äller warföör icke "Kyskhet". Giästabvdeth war trefligth, dock staeller wi på Gycklargrvppen oss vndrande thill att förre gyckleriministern Leif Pagrotsky dök vpp som en liten man i en liten låda, samth att en 1390-talsretroinriktad stockholmsk "svpergrvpp" med medlemmar från Caesar's Palace, Fireside och Bvsty spelade ölhävarrock i tre kvarts timme. Bvsty förresthen, Calle Lvndells gambla band, war de icke i ropet exakt thän tijd då vttrycket wansch war i brvk i allmogens mvnnar?

* Lögardagens natt ledde sedavn wijdare thill ett vnderjordiskth inferno på hemligh plats där Djiäwvlen vppenbarligen war bvsy bakom mixarbrädet. I en kiällare fylld med tjock rök och trolldomsartade gröna strålar af ljvs dansade wvxna män och kwinnor spastiskt thill hedniskth ljudande dvnka-dvnka och alla tjoade de och swängde märkliga glödande gröna tingestar i lvfthen. Om apokalypsens fyra ryttare hade giorth entré i kiällaren så skvlle ingen ha märkth thaetta! Thät tycktes mig som atth wi fvnnith en förgåård thill helfvetet, åtminstone näär thän helfwetiska och betvingande rytmen i mvsiken bar fram kryptiska bvdskap som "E-vap-o-rate", "Acieeeed" och "Do yov wanna fvnk". Huvva!

* På taal om gångna tijder: ibland glömmer man atth Electric Boys släppthe ett albvm med namnet "Groovus Maximus". Glöm aldrijg det. Skifvan stinker fortfarande.

* Broder Lortsverige har alltså på riktigth skådat påven, förra haelgen i thän eviga staden wijd Tibern! Påå rijktight! Han sade atth det waar en mäktigh kiänsla. Dock kvnde han icke förtälja ifall hans helighet Benedictus XVI bar röda loafers. Icke ens Gycklargrvppens insvurna medlemmar är så djärva att de wågar störta fram och lyfta på påvens gvldbroderade kåpa.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

Saturday, April 21, 2007

Partyhättan på

Skådade ikvaell thät första afsnitth af André Wickström och Henrik Schyfferts hvmorserie "Sverige dansar och ler" på fjärrsynskanalen Femman. Thät handlade om ämneth "atth festa med motstånd". Någoth som wi på medelthiden haver stor erfarenhet af. Tänk bara på thän årliga fastan, själfspäkningen, digerdöden, inkvisitionen et cetera. Därmedh icke sagt att fasta, digerdöd, självspäkning samt inkvisitionen skvlle wara någoth dåligt. Twärt om. Alla thässa saker fick oss atth anstränga oss lite extra, och gjiorde oss bättre på atth faestha än wad som warit möjligth vnder andra tidsåldrar. Bland annat vppfann wi partyhättan (se bild ovan). Iag tror atth Henrik Schyffert skvlle kvnna lära sig mycketh af oss.

Schyssta pvppor...

... neij, wi commentherar icke häär en barmstark mö som passerar förbi, vtan näär wi tala om pvppor så tala wij tala högth og ljvdligth om de handsyddha skor et stöwlar som wi likt återfallssyndare frestas af på handelsgillet.se. Skåden! remkiängor, stöflar, vristsnörskor!

Remkiängan äär ein af wåår thids (och äfen vikingatidens) popvläraste skomodeller. Thän är en bekfväm och practisc sko som passar i de flesta sammanhang, säärskielth då de plattfotade sammanhangen men äfen i sammanhang såsom korståg thill Åbotrakten, bortröfande af fagra möer, drakdräpande, gästabvd med förgiftande af stormän, kvad-dans på Färöarna, tvångsbeskattning af bondebyar, stegling, näverlvrsspelande, folkrockande med säckpipa, et cetera. Thän häär modellen af remkiängan brvkades framföör allth vnder 1100- och 1200-talen, men även under 1300-talet och senare, wilketh innebär att thän är in fashion etth tag thill.

Ein höögre varianth afv remkiängan äär remstöfvelen, äfen thän ein popvlär modell under medelthiden. Thänna sko kan fås medh både högre och lägre skaft och vaalfridt antal remmar, som ock kan användas att späka sig medh vnder perioder af gvdfrvktig botgöring. Ein variant äär atth iställeth föör remmar hava ein knväppning med knotknappar framthill (knäppstöfel). Remkiängan brvkades från 1100-talet och framååt, mvedan knäppstöfelen dyker vppå catwalken vnder 1300-thalet, då fashion waar någoth helth annath, någoth mycketh stijlfvllare ään atth blint lyda Sofi Fahrmans dekret.

Jäfla hjondojor, men ibland will man bara glida omkring i skiöna sneakers och känna sig fri atth gyckla rvnt som en stolle.

Sunday, April 15, 2007

Millennieths bok!

Wi som sitter hemma i stvgorna och späkher borth wåår awund kan tröstha oss med att Benedictvs XVI snart kommer att ta plaths i allas wååra sovrvm. Imorgon släpper Hans Helighet nämlighen sin kommande bästsälijare till boklådorna! Gjissa om Gycklargrvppen har föörhandsbokath warsina exemplar via wävboklådan! Thenna codex bär namnet Jesus från Nasaret och är en gedighen genomgång av Guds sons lif och lefverne. Kan thet bli mycket bättre?

En recension tjänns öfverflödigh: Wi ger boken fem crucifix av fem möjliga!

Andra bloggar om: , ...

Dagens SMS...


... thät pep i mobijlen och iagh skådade i thät lilla fönsther ett SMS från broder Lortsverige som jvst nv befinner sigh på helga mark i Vatikanen föör att fijra Benedictus XVI:s åttioårsdag:


Gycklargrvppens vtsände skådar påven i thätta nv!
Från: Lortsverige
Sänt: 10:15:34
2007-04-15

Trehvndra-rvllan


Kiära læsare, iag fvnderar på att vppsöka de livsfegas tempel och se thännna omthalade svärd- och sandalerrvllen 300, som handhlar om raska krigarhärar från Sparta et Persia (Persien lirar tydligen i nvmerærth öferlæge, så callath "power play") som drabbar våldsamt samman med spjut och blanka vapen i gargantvanska nummer och således giver örnen bvlimi. Doch haver thät kommith thill min kiännedom atth poikarna fajtas praktiskth tageth nakna och rvllan därför skall betraktas som ett pornografiskth werk! Ska thet waara på thät sættet? Atth man idagh icke skall kvnna se en lärorik fältslagsfilm vtan att behöfa få sig en massa hednisk nakenhet och porr i ögonen? Iagh antar att iagh får vppsöka en biograf föör atth skåda nya Will Ferrellfilmen iställeth. Han skyler åtminstone sina ben med tights, som en riktig medetidskarl.

Saturday, April 14, 2007

Hwäl talat

Gycklargrvppen säger WORDE!

Friday, April 13, 2007

Medeltidsrocken!

Salem Al Fakir bjvssar påå etth stycke lajvarfvnk:


Estnisk tomtefvsion från back in the days (A.D. 1975) — Mess lirar Valged hommikud:


Och så lijte fråån wåra favorither, Gentle Giant:


Höll på atht glömma thänna pärla:

Thursday, April 12, 2007

Laesning: Swänska borgar och stormannagårdar


Svenska borgar och stormannagårdar. En historisk resegvide.
Av Fredric Bedoire

Mijn dagswerkesnarcomani äär så swåår atht iag blifer bottenlösth melankolisk om iag twingas på ledighet vtan ein arbetesbörda. Sedavn ehn tijd thillbaka laemnar iag icke Södermalm vtan thän praktiska stigfinnareskrijften Swänska borgar och stormannagårdar. Thätta är konceptvell tvrism ij 1300-thaleth, sjaelfva antitesen till drönarmässiga ränsel- och näfverkontswandringar där måleth äär haengmatthan. Medh Swänska borgar och stormannagårdar, som innefatthar karta till och ein historisc beskrifning öfer 250 slott och stormansgårdar i Swea och Giöta land, kan man ha ledig tid och jobba ij ljvwlig symbios. Ena beneth i bibliotheket och thät andra på wandringsleden.
Så fort iag får en lögardag öfver skall iag pilgrimswandra på gränsen mellan Södermannaland och Östgiötharnas land och spana efter de slott medh tinnar och torn där fagra prinsessor dagarna i ända borstha sina långa hårmanar allt medan tappra knektar vräker kokande beck öfver de krigarhärar som storma bålwerk och bröstwärn samthidigt som slottsfogden slentriantorterar skattesmitande bönder i kiällarhålorna medh ena handen och räkna silverpänningar med den andra, simvltant med att en tapper riddare i Nynningenfrissa rider vt för att dräpa drakar och troll och simpla utsvultna trälar i fvla och lappade klädtrasor bärgiar åkerns skörd åt sina mästare. För mijg, som djivpt intresserar mig i frälsets liv och lifsstil samt äfven af de andra som intressera sig föör frälsets lif och lifsstil, är thätta wåårens mesth omistliga skrifth. Iag hoppas wi snart ses i en grönskande allé.

Jonas de Thaente: Thät är bara attv börjia blogga

Så wandrade ein helth vng man vpp ifrån conciliet och förthäljide att thet hvade kommith påbvd om att iag skvlle blogga.- Blogg? sade iag halft spydigt, waar thet icke then däär näthajpen som intraeffadte någonsthans emellan Lvnarstorm och YovTvbeth?- Jaepp, genmaelthe han. Og chronicaskrifarleidningehn hafer svttit ij möte sedan A.D. 1293 och haver nv förkvnnath att pvblicistikens fraemthid wijlar i famnen på digitala raettshafveristher och jovrnalistiska wannabéer. Thät äär bara attv börjia blogga.

Han waar ein tvredjie generationens nätslyngel. Förstha generationen svtto isoleradve vti minvsgrader i saellskap med calculusmachinaer stora såsom vtedass. Andra generationen woro haeckers, vtopister et Bill Gaetes. Thänna tredjie generation beståår utav folck som peka med hela handen och icke mvmlar.Jag hafer fordom bloggat , jv: i samband meth Bokrvlle- och Biblioteksmaessan. Thät waar etht vtmärketh sätth att komma vndan sådanth sovm faktagranskning et stilistica. Mediet äär bvdskapet, kvad Marshall McLuhan, och graderathe de olika mvedierna enligth ein sorts sexighets-skala däär fjiärrsyn waar sexigasth. Nvmera äär bloggen ännv sexigare, och hafer blifvith praessens motswaarigheth till Thän dvmma blondinen. Strvnt samma whad bloggen pratar för dvmheter - thät äär jv en blogg, med c-kupa (vppå bröstharnesketh, gifetwijs). Framtiden.Ij bakgrvnden sjvnga Leonard Cohen: "I have seen the fvtvre, brother: it ysse msrder"Okaej, iagh bloggar. Då.Sade iag och vngersvennen pekade medh hela handen och sade: gott!

Jonas de Thaente är Gycklargrvppens nya bloggare med specialområdena handskrifven litteratvr, flegmatiskt pliktbloggande, fostrande härjningstågsspel såsom World of Warcraft samt Medieval II: Total War. Hans framtijda afkomma Jonas Thente (efternamnet pöbelanpassat föör thät XXI. århvndradeth) bloggar för Dagens Nyigheter. Thän framtijda bloggaren Jonas Thente hyllar sin förfader gienom atth vppå bylajnbilden bära en vadmalsgråå bockstensmannahoodie.


Andra bloggar om: , , , ...

Wednesday, April 11, 2007

Thät wåras föör de ohippa kättarna


Gårdagen og förrgåårdaghen gick i etth sömnigth töcken. Atth brvyta fasthan med påskens bärg af rökth lamm, dinkelgröth og ägg gjiorde at wi, Gycklargrvppen, icke orkath blogga. Därföör komma påskens stora "WTF, dvde?" tvenne daghar föör senth. Ty wåår bestörtelse waar gargantvansk näär wi i Chronica Swänska Daghbladeth läästhe articvlen "Thät wååras föör hedningarna", än skakande skildring af sjvkth ohippa kiättares wederwäärdigha riter wijd Vpsala högar.
I kylan vid den gamla kultplatsen Uppsala högar står ett 60-tal personer i ring. Genom att låta ett horn dekorerat med runskrift gå laget om hälsar de våren välkommen i en sed gamla anor som nu fått nytt liv.
För mer än tusen år sedan - när den europeiska kontinenten dominerades av kristendom och islam - gick det blodigare till här under vårblotet. Men eftersom Sveriges asatroendes samfund tolkar "den forna seden" i modern tappning tar de avstånd från djuroffer.
29-årige snickaren Conny Ek från Gnesta fattar hornet och höjer det mot den grå skyn i vördnad för "vanerna och asaguden Tor". Hans fästmö, 32-åriga arbetslösa Mia Gregnert, blotar i fruktbarighetens tecken för den bebis hon bär i sin mage:
För lill-skiten härinne, hell! utropar hon glatt.
Hell! svarar ringen unisont efter varje skål.
Det blotas för våren, mot miljöförstöringen, för förfäderna och för skogsguden som skyddar mot trollen.

Ja, nij ser jv sjiälfa! Vtan skam i kroppen har dessa sjvka retrofetischister samlaths för atth återvppta bloten, en hednisk rit som gick vr modeth för tvsen år sedan. Kan thät blifva meer bakåtsträfande än så, atth wända thän kristna tron ryggen för atth ställa sig i ring i natvren och blåsa i horn smyckade af trollrvnor? Waad kommer härnästh? Hällristningar som thät nya swart? Reenactments af istiden? Wi, Gycklargrvppen, skakar wåra hvwvden åt extrem vnhipness lijkt thänna? Gycklargrvppen skakar på hufvudäna och noterar att blot wärkar wara A.D. 2007 års swaar på förra åreths stora larfviga retrotrend, bvrlesk.

Andra bloggar om: , , , , ...

Tuesday, April 10, 2007

Wi såvg...


...klvbb- och gästabvdsprofilen Martin Persson i en kort och mycketh prydlig Prins Valiant-frippa! Gycklargrvppen wisar sin hænförelse gienom att hövligth falla på knæ och ödmjivkth bedjia om en gæstbloggning.

Post scriptvm: En framthidsgiycklare thill höger i bild.

Post post scriptvm: Bilden är bortföfvad från Rodeos bilderblogg.

Gvilty Plæsvres

Någonthing säiger migh atth om thætta styck mvsica skvlle spielas i fræmthiden så skvlle thät hæn∂a i en ömsinth (post-)ironisk context på Londonclvbben Gvilty Plæsvres (hipsterswaareth på Stockholms anrijka clvb Svnkit). Hvrsomhæls∂ wäägrar wi, Gycklargrvppen, a∂ classa thænna förwisso profana, mæn ack så stämningsfvlla gregorianska orgie i stämsång som någoth atth kiänna skam inför. Kiära læsare, tænd doftljvsen og släng på myskåpan. Wi gifver eder Dire Straits' "Brothers in arms" ("Frater in telvm") tolka∂ af Gregorian Masters of Chant!Andra bloggar om: , , , ...

Monday, April 09, 2007

When jesters go bad


Pied piper/Wacko Jacko-stylee. Scary shitv.

Friday, April 06, 2007

Knight riders

Fasa II: Ännv fler bilder från skärtorsdagens häxsabbath & orgier

Fasan fortsätther! Hittade precis ännv fler skakande och ogvdaktiga bilder från skärtorsdagens stora sataniska orgie!

Post Scriptvm: Notera att så många af de afbildade är mycketh djvpth solbrända. Thätta tyder på att häxeriet och skärtorsdagsdyrkandeth af onda makther är någoth som främsth grasserar bland bönder och trälar!

Fasa: partybilder från skärtorsdagens häxsabbath och orgier @ Blåkulla

Thätta är ingeth för er swaaghierthade! Dock måsthe wij wisa de fasansfvlla bilder från nattens häxsabbat på Blåkvlla som wij kommit öfver. Låtom oss hoppas atth dv, kiära läsare, slipper finna din frv i stånd atth idka otvkt med Diäwvlen bland thässa skakande og dokvmenthära bilder!

Några inspijraerande bilder föör långfredagen

Thursday, April 05, 2007

Medeltidsfrippan

Warför har wij aldrijg gifvith The Harald Hårfagre Memorial Trophy for Excellence in Mediæval Hairstyle till Skräddare Örjan, mannen bakom thä så popvulæra och arslesförintande Cheap Monday-hosorna? Iagh finner thät mærkligth!

Accessoarkoll: damfalken


Mångha ær de som tror att blott män kan glijda rvnt på borggården med en fräsig jaktfalk.
Mæn modehistorien måste stændigth skrijfvas om. Idagh anses thät eij længre mot natvren ifall en frv hottar vpp sin ovtfit med en fræsig lijten jaktfalk.
Wissa påstår atth thätta dock kan skapa förwirring rvnth de utafv Gvdi givna kiönsrollerna. Att thät på sijkt kan leda thill atth kvinnor bär byxor eller — håll i er nv – arbethar vtanför hemmet.
Men thät är bara fantasier, thät kommer aldrig atth hænda. Om dv är en sexig borggårdsfashionista med en chic lijten jaktfalk på armen — fortsætth falkonera med godt samwethe. Goda accessoarer skall bara begränsas av ståndsthillhörigheth, icke af kiön.

Andra bloggar om: , , ...

Ehn fashionbloggning från senmedelthiden


Cheap Monday-röven waar bætthre på 1400-taleth.

Bara en liten fashionpostning från framtiden

Ouvch wilka illaittande kostymer de brittiska knektarna (som för övrigt ser vt som barn och töntar) hade på sig när de slæppthes fria. Man vndrar jv om thät waar Ahmadinejad sjælfv som Dressmannpanikshoppade åt dem strax innan frigifninghen.

Andra bloggar om: ,

Antikrist vandrar bland oss

Nog ær thet fæenstyg i giörningen nv, i Blåkvllafärdernas tijd. Igåår for iag som wanligth med jiernwagn gienom thät dödsrijkesinspiræradhe tvnnelsystemet vnder Stockholm. Iag bläddrade ij en af alla dæssa svbterraniska chronica och fasthnade gienasth föör en målning som fanns ij Chronica City, i anslvtning thill en articvlo om moderna familjiebildningar. Skåda bilden:

Nå, kiära læsare af Gycklargrvppen, ser ni någoth som är groft fel ij thänna bild? Icke? Thitta æn gång thill. Ynglingen längsth fram på bijlden, som sitta på marken og flina förnöijth ser wijd förstha anblicken vt som en kandidat thill Vice-bvllethinens DONT'S-sida, klædd som en Klaxonsgycklare/new rave-anhængare. Men titta nogrannare på vngersvennens klädedrækth.

Om ni kjisa medh ögonen, så ser ni att icke enbarth stiliserade lågor pryder hans kåpa. Under huvan finns även små vita geometrisca figvrer som är femvddiga stiernor, så callathe pentagram! Thänna vnge hærre är vppenbarligen magiker. En swartkonstnär. En ond besvärjare i Thän Ondes tjiänsth! Thät är othänkbarth att någon annan thänkande indivijd klær sig på thätta wijs! Och thänne trollkarlslärling (ænligth texten är han blott XVII år gammal) lyfths af Chronica City fram som æn waanligh skiön kille, kanske thill och med etth föredöme för andra ynghlingavr! Ergo: Chronica City hajpar vngdomsmagiker och går dærföör i Diäwvlens ledband! Ring inkvisitionen, någon!

Gycklargrvppen noterar ock atth Thän Ondes vtsända har söjkt härbärge för natten och checkat in på etth gästgiveri drifet af natthärbärgieskiedjan Scandic. Om thätta förthæljde Chronica Swänska Dagbladet:
Det var efter att en gäst blev upprörd över att ha hittat en bibel i sitt rum på Scandic som hotellkedjan började tänka om. Rum har redan börjat rensas från Gamla Testamentet och Psaltaren, som sedan länge har funnits på Scandics hotellrum.
Satans vtsända wijlar icke på dvnbolster mæd drinkar från minibaren! Thän Ondes ombvd börjiade istælleth omgående att förleda natthärbärgeskiedjan från thän rættha wääg. Enligth Chronica Swänska Dagbladeth schall nv 130 hotell (natthärbärgen) i 10 länder tömmas på biblar. Gycklargrvppen manar alla læsare atth waara på sijn wakt, ty Antikrist thycks wara lika bvsy som ætt avsnitt af Arrested Development.

Som om thätta icke woore nog illa, förthäljs ock i SVD, ij en chronica skrijfen af Bitte Assarmo, atth kristna - af alla sorther - förföljes i Swärige ijdagh. Vppenbarlighen ett werk af Satan, om ni frågar oss! Och så skall thät icke wara. Thän godasthe af ordning är jv att bara vissa kristna, japp, wij thänker på protestanter och andra kiättare, förföljes af katolska kiyrkan och att regelrätta hedningar tvångsdöps wijd särskilda korståg af samma typ som Erik thän Heliges frälsning af Åbo A.D. 1157.

Dock ær icke allth i riketh genomdåligth jvst nv. Thät har kommith thill wåår kiänndeom atth en konstnär skall giästa Vmeå i rikets norra vtmarker föör att dæmonstrera etth afslappnath og santh medelthida sätt att vtrætta natvrliga behof. Wij måsthe säiga atth thät är riktight coolt att konstnären Itziar Okariz skall kasta watthen offenthligt i Umeå — thät är rena 1300-thaleth!

Glad påsk, önskas thill alla læsare af Gycklargrvppen. War på er wakt mot trollkarlar, oknytt och Diäwvlen og glöm eij att späka er ordethligth i morgon, långfredagen.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ...

Wednesday, April 04, 2007

Titta wij flygher!

Dags att gööra vpp med de gamla föördomarna om haexbrennandet i mitten på thät förra seklet! Inte en dag föör tijdigt och lagom till påsk dyjker nämligen ett alldeles särdheles välkommeth bookverk vpp i våra lokala booklådor. Satans raseri av Bengt Ankarloo sopar rent gällande våra vardaghsmyjter om ett phänomen som länge varit höljt i dvnkhel inom det så kallade vetenskapliga berätthandet.

Vi tjenner jv alla till sägner om hvr qvinnor anklagaths för trolldom och sedan dömts tijll bålet vnder olika perioder av historien. Men hvr thätta phänomen vppstod, och varför, har alltjämt varit frågor som stått obesvarade. Det är därföör på tiden att vi reder vt begreppen och för fram sanningen i ljvset!

Till att börija med rörde thät sig inte alls om några milijoner avrätthade stackars qvinnor. På sin höjd sisådär en 35 000. (En thämligen blyghsam siffra om man gemför med antalet som t ex på grvnd av otvkt hängdes i sina tjönsdelar tills de avled.)

En annan långt drijven föördom handlar om prästherskapets roll i haexförföljelsärna. Som vi alla wet är hedendomen något som bordhe ha trengts vndan föör länge sedan, men som trots allt lever vijdare i olika avarter även idag (så kallad new age). Thät enda kjyrkan gjort, då som nv, är att försöka föra fram thän rätta tron genom att tala med bönder på bönders vijs. Det är här Djäfvylen kommer in i bildhen. Ont skall med ont fördrijvas! Klart att det inte bara går att ståå och se på när folket sysslar med tjätteri och hedendom!

Men att påstå att kjyrkan skvlle syssla med angifveri och hysteriska förföljälser på lösa boliner är bara ett vttryck för dagens postmodärna motsträvighet att vnderordna sig en högre sanning. De vpplysningstankar som anses ligga till grvnden för att haexbrännandhet awtog är snarare de som spridit de värsta lögnerna! Mer realistiskth är att det var jvst kjyrkans egna som lyckades tränga tillbaka en alltför förwriden tolkning av Ordet. En kamp som fortgår än idag. Tryggt i tider som dessa, med haexor och otyg till både hööger och vänster är att en skrift som Satans raseri når vt till de bredha massorna. För än idag trängs påskens bvdskap på gator och torgh med hedniska symboler och trolldom! Än flygher haexorna!

Tuesday, April 03, 2007

Månadens playmates
Andra bloggar om: ,