~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, August 29, 2006

Kryssa Läspe och Halte den XVII. September.

Iagh hether Erik Läspe och Halte och egh kandidaerar för Medeltidspartiet till Stokholms stadsting, Stockholmslandstingeth, riksdagen, regieringen och Kungliga howet. Jagh behööwer ditth krys föhr att kvnna drijwa på för eth bättre rike för alla de fyra stånden/ständerna.

Idagh skall jagh beräätta om mina planer för lokalpoliticen.

Jag will giöra Stockholme till en wärldsköping; en huvudköping som är wälbefäst, vthållig mot beläghringar och som är öppen för alla som kan betala wid stadsporthen. Daerför will jag se satsningar på dagswerken, katedrals- och korswirkeshvsbyggande, och tvristvänlighet. I min vision av Stockholme finnes äwen gooda åtgiärdsprogram för mänskor som riskerar att hamna i bostadslöshet och social utslagning. För dem ska wi bygga rvckligt fattighvs och mer rännstensyta. Iagh will också göra gatnätet mindre rätlinjigt, ty rätlinjiga gathor leder till stress och bilism.

Här följer några av de frågor jag går till val på i höst.

I. Bygg katedraler i Stockholm. Låt inte Vppsala och Lvnd nå närmare himlen än oss!

II. Bättre förvtsättningar för jobb i Stockholme! Genom att satsa på infrastrvctvr för moderna och smidiga transporter med häst och wagn, härolder och kvrirer gör vi staden mer attraktiw för boende, besökare och inwesterare från Hansan.

III. Gör Stockholm till en bättre tvriststad! I många andra europeiska huvudstäder finns gatu- och informationsskyltar skrivna på flera olika språk. Jag vill satsa på strategisk skyltning rvnt om i stan på förslagsvis latin och plattyska.

IV. Släck ner Stockholm! I många europeiska städer plågas bofasta och turister av ett förskräckligt ljvsskådespel när mörkret faller. Dämpad belysning skapar däremot en helt ny bild av hvsen och gränderna och skapar förvtsättningar för ekonomisk vtweckling samt goda möjligtheter att bli aw med problematiska bråkstakar på diskret wäg. Så borde vi ha det i vår köping. Iagh är äwen öppen för en vtbyggnad aw tortyrkammarebeståndeth.

V. En stad för stockholmarna! Alltså: kiör vt det norrländska lantispakket från Skånegathan! Repatriera alla skåningar till Danmark! Bygg sedan ringmvren!

VI. Återbörda alla prothestantiska kiyrkor till Vatikanen, rvsta för ett frejdigt härjningståg i Österled, ock ett omedelbart förbiud osvnd modern mat, t ex potatischips, med dåliga GI-wärden. Låt roworna rvlla!

Detta var några av de pvnkter jag vill verka för inom Stockholmespolitiken.

Du är alltid wäälkommen att konthakta mig för att ställa frågor och ge synpunkter på de frågor jag driwer. Det sker lättast genom att mejla mig på gycklargruppen@gmail.com.

Andra bloggar om: , , , , ...

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ang. punkt III:
Skyltar på främmande språk är nog gott men inte gott nog.
Det som behövs för att Stockholm ska bli en turiststad av internationell klass är:
1. Införskaffadet av betydande reliker.
2. En strävan efter att på längre sikt få fram minst ett eget helgon. För detta krävs ett omfattande program för att främja mirakler och uppenbarelser.

9:57 PM  
Blogger Erik Läspe och Halte said...

Det är rättan tåga! Maila gycklargruppen@gmail.com så kan wi diskvtera närmare war wi ska plvndra för att ta hem reliker.

1:00 AM  
Anonymous David W said...

Håller med i allt. En upprustning av hus och djurliv är också av vikt. Jag föreslår att stadens skönhetsråd får i uppdrag att 1. Förse huvuddelen av stadens tak med halm varvat med mossa och så upp med getterna där. 2. Låt svinen gå fritt längs med gränder och torg som brukligt är i alla städer av vikt, se bara Lödöse och Skara.

8:54 PM  

Post a Comment

<< Home