~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, June 25, 2007

Vngdomar lefver i synd – men wi hafver lösningen!

Daghens dysthra tidender twingar oss atth göra så många korstæcken atth wi nästhan får tennisarm. Läsen sjiälf och kiänn fasan:

Det är inte bara antalet fall av klamydia som ökar i hela landet, även andra sexuellt överförbara sjukdomar som hiv och gonorré ökar bland unga. Dessutom ökar antalet tonårsaborter, sedan 1995 med 50 procent enligt statistik från Socialstyrelsen.
- Det är en alarmerande utveckling som verkar ha med attityd att göra. Men det är väldigt svårt att mäta exakt vad det är som förändrats, de flesta studier som gjorts ger inga förklaringar, säger Anders Blaxhult, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet
(Vr SvD)

Ja, gjifethwijs har thänna lösakthiga vngdomslifsstyle med attityd atth giöra. Och okvnskap. Men thä goda tidender i thätta är jv att okvnskap och wanskliga attityder kan botas med svavelosande vpplysningskampanjer – wij thänker pædagogiska målningar af Hieronymvs Bosch och Albertvs Pictor, wij thänker saltstodsstatverande exempel, wij thänker vtbyggd Bibelvnderwijsning som följs vpp af inkvisitorer, et cetera – så att de vnga före detta vngersvennerna och före detta vngmöerna bringas kiännedom om hwad som händer när de, som de oförbätterliga syndare de är, hamnar i Gehennaföör atth hvdflåas af smådjäflar. Deth skall wäl lära dem att hålla på sig! Och de som ännv icke inletts i fræstelse och förlorats i synd och kiönsvmgiänge kan gifethwijs skyddas af följande vppfinning, præcis som i fordom:
Andra bloggar om: , , , , , ...

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Humor är nästan svårare än thet gambla swenska språåk. Här har en måttligt begåvad bloggare försökt göra sig lustig, vilt implicerande i sin snäva fantasi. Glömd nästa dag. Sörjd av ingen.

9:12 AM  
Blogger Bockstensmannen said...

Fvck yov too!

11:33 AM  

Post a Comment

<< Home