~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, June 21, 2007

Släng ut dem!


Swärgjies rikskringkastning förthäljier ath en ny grafvkhammare oc en väldiger mängdg spridda ben hafer hittaths i Domkiyrkjan i Vppsala. Thässa fyndhe hafer gjiorths i kiyrkans norra korsarm, thär en ny orgelläktare skall byggjias. Thätta är goda nyhether för oss i Gycklargrvppen, då Vpsala domkiyrchja började byggas på thät fvnkiga 1200-talet e. Kr och sedan thäss tjiänath icke enbarth som kiyrka vtan ock som grafw föör mången sen medelthidsmänska.
Rikskringkasthningen förthäljier wijdare:
Gravkammaren har inte öppnats ännu, men genom ett hål i golvet skymtar man flera kistor. Joakim Kjellberg är medeltidsarkeolog vid Upplandsmuseet.
- Vi har bara fått upp ett litet hål så vi kan titta in, men det verkar vara tre kistor, kanske fler, säger han.

Så långth är allthså allth godth! Doch giöör thässa tidender oss högröda i ansikthena af ilskja när wij läsa wijdare:
Gravvalvet är slaget i tegel och hittades alltså under domkyrkans golv. Ett par tegelstenar har lyfts bort och där nere i mörket kan man ana åtminstone tre kistor. Troligen är det astronomiprofessorn Anders Spole och hans familj som har begravts här. Anders Spole dog 1699.
Iag menar, WTF?!! En 1600-tals astronom och hans familj, säkerligen protestanter hela bvndten, begrafda i ett vnderjiordiskt valv som bör reserveras för medeltidingar? Wij kann bara säga en sak om thätta: SLÄNG VT DEM!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home