~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, June 20, 2007

Goternas dolda agenda


Om ingæn häjdar thässa swartklædda och piggswinsliknande klædda goter som ströwa rvnth Evropa i folkwandringstid och folkwandringsotid såå kommer wi i framthiden atth fåå wäldeliga problæm medh pervertæra∂e folkgrvpper som hyllar afgvdar med fasanfvlla nomen som ”de Sade” och ”Sacher-Masoch”, oc som kläar sig i læther oc nitar oc gvmmi oc samblas i mörkja kiällarlokaler däär de gisslar wahran∂ra med piskor och rep. Låt thät icke ske! Mota goterna, vare sig thä är ostro- eller visigoter, i grind innan thä förvandlar ∂itt korswirkeshvs thill en S/M-dvngeon! Yæah!

Andra bloggar om: , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home