~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, June 12, 2007

Gårdagens nyheter war werkligen gårdagens nyheter.


Lästhe lijthe nyheither på Wäwen igåår. Thät kiändes föör förstha gången på længe som atth wara hemma ij sin eghen tijd. Iag menar, smaka bara på thän häär öferskrijfthen från Swænscha Dagbladet: Sovande man föll från fästning! Rena 1200-talsbvskisen: Mannen och en kamrat hade satt sig på fästningsmuren för att se soluppgången, efter en sen festkväll. När dagen grytt lade de sig på muren och sov. Någon gång på morgonen föll den ene mannen ner. Nog föör att thet war ett högt fall, circvs 60 fot, mæn ändoch, tijdender som thässa wärmer ett medelthida hiärtha.
Ij Chronica Æxpressen bjiööd de på en lijten early blockflöjthsmvsikspecialare, än recension af en flöjtconcerto afseddh att lovvärth indoktrinera små barn thill early mvsic-fandom. Man bliver jv glaad af rader såsom thässa: de fyra musikerna gestaltar och spelar alltså samtidigt och när de visar hur Queen Elizabeth dansade gaillarde vid morgonjympan är det roligt. Liksom när de tar till vara på fråga-svaren i kvartettstämmorna genom att förfölja varandra runt i hörsalen längst in i Livrustkammaren.
Iag fann ock en månadsgammal articvlo ij Swänska Dagbladeth som diskvteradde hvrvwida Jan de Gvillous Arn-krönikor böör anwändas i skolans historievnderwijsning. Jamæen thät äär wälan sjielfclarth, ty waar skvlle sådana vtmärktha docvmenthära skrifter om västgötska riddare med Riksost-kopplingar anwändas om icke i vnderwijsningen? Andra böcker som bör anwändas i historievnderwijsningen är Tacitvs vtmärkta och alltijd sanningsenliga krönikor, Bibeln, samth - gifetwijs — Michael Moorcocks reportageböcker om thän fornthijda kiämpen Elric. På samhällskvnskapen ka de läsa Äldre Westgiothalagen.
Mer old news som gladde ett gammalth torvmossecruisande hiertha waar thänna kosthållningspractica som wijsar att man åt bättre kiäk på jiernåldern än på McDonalds-åldern. Man tackar föör thät.
Men gårdagens bästha nyhet i sann gårdagsanda waar nog ändå thänna: Twenne mänskor med sodomitisk läggning trotsade Gvds gifna ordning gienom atth flyga med en stor vppochnedwänd säck och de straffades omedelbart. Kan en framthijda nyheth bliva mer medelthida?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home