~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, May 31, 2007

Robin Hood and his merry mjvkismän

Så war thet då daghs föör ännv en episk gestalthningh av the gamla balladerna om Robin Hood. Själf är jag särskilth förtjvst i then mvntra Robin and the Scotchman, även om A Gest of Robyn Hode har ett schvvng i rimmantheth som sent ska öferträffas:

Robyn stode in Bernesdale,
And lenyd hym to a tre,
And bi hym stode Litell Johnn,
A gode yeman was he.


När wi möter Robin thenna gång blir thet dock i form av rörligha bilder från BBC (Broadcastingh Before Christe). Thet är jv inte vtan med en wiss nyfiikenhet man fvnderar öfer hvr then legendariskha röövaren i hvvan ska presenteras thenna gång. Ser man till tijdigare presentationer kan man fråga sig om bådhe bottennappen och höjdpvnktherna är möjliga att öferträffa. Wissa likheter går dock att skönja blandh them. Att Robin är någoth vtaf en mjvkisman är vppenbart redan i de tijdiga sångerna och går på ett mer iögonfallande sätt igen i de rörligha bilderna. Och inget fel med thet! Riddaridealet i all ära, men många glömmer borth att medeltidsmannen sällan var så het som i tights, läderpvng och en käck liten hatt som krööns av en tjvsig påfågelsfijäder!

Stopp thär! Mjvkisman? Bloggades thet inte nylighen på thensamma sithen om otyget med jvst dylika män och deras oföörmåga till fortplanthning? Riktight. Men thet gäller att skilja mjvkismännen från fijollorna. Här talar vi inte om män med kroppspeeling och vringade Stray Boystoppar, s.k. metrosäxvella män. Thet som åsyftas är then wilde medeltidsmannen som på ett förnvftigt sätt har lyckats blandha ett fasth handalag med god kroppshållning och en tjänsla för rätt covtvre.

Men som saght är inthe alla skildringar genom filmhistorien lika lyckade. En vtvärdering är på sin plats:


Först vt är then wälfriserade Dovglas Fairbanks i en tidigh stvmskildring av Robin Hood. Här kan man snacka om en förebild för Harald Hårfager-kandidatherna! Kroppshållningen antydher en själfsäker men aningen försiktigh och eftertänksam framtoning. Gott! Then lilla goatien sänker dock betyget till tre pilkoghrar av fem möijliga.Sedhan har vi Errol Flynns prestation i The Adventvres of Robin Hood från AD 1938. Oslagbar gestaltningh! Flynn förebådar then nya mannen med en sådan präcision att få har kommit ens i närhethen. Han vtstrålar pondvs, styrka och spänning i then fasta, men gäckande blicken. Och stassen kan inte blij mer rätt: Rööda tights, läderbälthe runt midjan och så then matchande lilla peacocken. I bakgrvnthen ses även väl walda delar av Gycklargrvppen i varsina biroller. Fem hattfijädrar av fem möijliga!
I Disneys tecknade värsion av Robin Hood ser vi wåår hjälte som räv med alltföhr kort snabel på mockasinherna (äfen i skogen kan faktiskt dylijka skor användas genom att snabeln knyts lite käckt kringh vaden). Thenne storögde kvinnotjvsare må vara listigh, men är helt vtan stamina. Troths att en medlem i Gycklargrvppen erkänt att han war hennes första stora kärlek, är han ingeth som imponerar på en moghen qvinna. Asociationerna går snarare till kramdjvr än en mer spännandhe kamrat i sänghalmen. En stvthätta av fem möijliga.Sean Connery må ha rätt accenth för en skogsröövare, men har han inte lite korth hår? Och vikingasmycken, mahjongklädher och bvskiga ögonbryn? Thet känns helt enkelt inte trovärdight. Två skogsglänthor av fem möijliga.


När man troddhe att man hade sett then märkligasthe gestaltningen av Robin Hood så dyker thet plötsligt vpp ett riktight bottennapp. Vem castade egentligen Kevin Costner till rollen i Prince of Thieves? Hvr tänkte han? Kvltvrscarf, hockeyfrilla och en klvmpighet i svinganthet (!!) mellan trädkoijorna (!!!) lämnar oss otillfredhsställda och olvstiga. Sällan har mjvkismannen varit så mycket mjvk och så lite man. Thet är så att man börijar misstänka att han har en bvrk Cliniqve i bakfickan som tas fram efter slaghsmåålet med Scheriffen. Walkiga händer? Lite vrin gör svsen!
En öferkorsad borgkvliss blir betyget för thenna gestaltningh.

Spelevink-Robin i Ivanhoe var alltid en kittlandhe blandning av total besvikelse
(tönt!) och fascination (vi kan nogh inte lååtha bli att tycka att han ändå är lite skämmight het i sin spjvveraktigt gyckliga stijl). Thenne Robin visar äwen en intellektvell sida när han kommenterar Bois-Gvilleberts död vid häxbåålet med ett filosofiskt ”Why?”. Och vi vet jv alla att the allra mesta mjvkismännen är både eftertänkhsamma och aningen emo. Ett litet minvs för KTH-frissan vnder then lilla gröna. Fyra odalmän av fem möijliga.


Vi får inte heller glömma Cary Elwes, som troths sitt fantasyinspirerade efternamn ger oss en tämlighen vnderhållande värsion av Robin i Men in tights. ”We're men -- men in tights, we roam arovnd the foresth looking for fights” Rimmanthet lever helt klart vpp till de tidiga balladernas nivåå. Och vem har saght att Robin inte brvkade sjvnga och dra av en snygg stegkombination i ett känslight lääge?
Fyra tersstämmor av fem möijliga!

Och War placerar sig Jonas Armstrong, aktvell Robingestalthare, i thenna digra skara mjvkismän? Efter ett närstvdivm av trailern måste vi ertjänna Errol Flynns plats i toppen tryggadh. Nog är then nye Robin lockande och mystiskh i sin hvwa, och accenthen ligger rätt.
Men var tvsan är tightsen?

1 Comments:

Blogger Nihonshu said...

Glömde ni inte bästa skildringen av Robinen nu? Robin av Sherwood anno 1984-86.
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_of_Sherwood

12:48 AM  

Post a Comment

<< Home