~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, May 29, 2007

Kwarnen mister vtskänkningsbrefet

Gycklargrvppen har nåtts af nyheithen ath thät fvtvristhiskt inredda wärdshvset Kvarnen påå Tjaerhofvsgatvn misther sitth utskänkningstillstånd, thät privilegiebref som gifer krögaren raetth ath vtskänka mjöd, öl, win och thän nyja hippa 1300-talsvppfinningen braennwin. Nv äär Kvarnen på inthet sätth stamlocvs för oss (Gycklargrvppen), men wi anade atth thätta skvlle hända förr aeller senare. För er som är bönder och allthså icke bor innanför Stockholms tvllar, må wij beraettha att Kvarnen äär etth af mycketh få locvs i Stockholms stad där man på ett santh medelthida saetth kann vmgås med andra personer som hafer bockstensmannafrillor och idkar 1100-talsmässig hygien. Ganska trivsamth, om ni frågar oss. På wärdshvsith Kvarnen, som på insidan är synnerligen dark ages-brvn thill färgjen, raglar allthid hjon, fånar, slagskiämpar, wrak, troll och rockmvsiksvättar i pantalongformade jeanspantalonger omkring och språka med warander med lättförståeliga grymthningar, och thät baestha af allth är att ingen diäwvlsk dvnka-dvnkamvsica spelas. Men nv kann man allthså icke längre gå dith för att sänka en trepinnars starkbock eller trenne sådhana.

Wi, Gycklargrvppen, missthänker att thät tillbakdragna privilegiebrefeth för alkoholvtskänkning har atth giöra med atth Kvarnens krögare häromåreth beslöt sigh för att vtöka thän vrsprvngliga ölhallen thill ett wärdshvs med svbterraneansk kiällarafdelning. Och näär krögarens trälar gräfith vt kiällaren, så tycks wärdshvsith Kvarnen fått direkthkontakt med Helweteth! Thätta bevisas af att dvnka-dvnka sedan kiällarens öppnijng spelas i kvarnens lokaler (icke thän stora ölhallen, men i jvst kiällaren och ett annath rvm, samth att thät är så missthänkt lätt att få ragg (etth slags tillfällig och mycketh syndigh otvktsförbindelse med lösaktig mänska) däär nere bland walven, samth thät obestridliga factvm att snarth sagdth allth hafer blifvit så dåligt och liksom modärnt på Kvarnen sedhan kiällaren öppnades. Wi har thill och med setth kavajklädda män med slingor i håret (diäwvlens tecken!) wijstas på wärdshvseth. Gycklargrvppens råd till Kvarnens gästgifvare är att mvra igen kiällaren och blanda vigvatten i brvket! Då kommer allth att löösa sig.


Andra bloggar om: , , ...

1 Comments:

Blogger Hildegard i Bingen said...

pantalongformade jeanspantalonger jo jag tackar

12:31 PM  

Post a Comment

<< Home