~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, May 29, 2007

Wi som aldrijg sade sköka


Iag kiännner mig vppfyllt af skaparkrafth. Fvnderar på att skrifa en bvch. Thän buchen skall wara ein sedelärande saga om thän weltschmerztyngde ynglingen Hannes som dvmpas af sin kæresta, en spefvll kona som bakom rygg på honom idkar otvkt med thän barbariske kraftkarlen Frippe. Om thätta språkar Hannes och hans trogne waapendragare Kristian myckjeth, ty båd Hannes och Kristian är olycksamma i eröfwrandeth af vnga jvngfrvrs hjiärthan, thätta trots att de båda jvnkrarna är dygdiga och höfliga och ickje kallar okwäden och fvla ord öfver kvinnfolketh, såsom "sköka" eller "bitch". Barbaren Frippe är deras motsats. Men ään wärre äär att thät tycks som om jv mer okvädningsord som Frippe ösa öfver jvngrfrvrna, desto mer åtrår thæssa honom, wilketh leder thill att di icke äro jvngrfrvar länge thill, ty Frippe tar thæras oskvld och går sin wääg, oftha med ett "sköka" eller "bitch" som farwäl. Tynged af melancholia wandra jvnkerl Hannes iväg från sin hemby, thän lilla köpingen Falköping i Westrogothia. Men en wacker dag återwänder han...
Iagh tror atth thät kan bli en bra bok. En bæsthsæller, till och med. På pressmålningarna skall iag posera med en inwaxad medelthidsfrisyr med Falkiöpings skyline och en 1300-talsgråå himmel i bakgrvnden. Iagh skall kalla boken "Wi som aldrijg sade sköka". Thät kan blifva storth.

Andra bloggar om: , ...

1 Comments:

Blogger Bloggblad said...

Å, ja ä 100 pocent säker på att du kommer att få boken utgiven mä din utmärkta användning av språk och härligt gammeldags stavning.
(För du vet väl förstås att världen aldrig tröttnar på att läsa om ynglingars kärleksliv? Vilket den har gjort angående gamla kärringars före detta d:o!)

7:35 PM  

Post a Comment

<< Home