~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, May 19, 2007

Gycklargrvppen på Kravtrock STHLM


Fett med goter, svartalfer och Mellotronenstamkvnder på Kägelbanan igår (thän 19 maii) när Fvglesang, Salvatore, Chicken el Diablo och Audionom spelade. Trots thän ylande mörkeralven, med thät närmast 1100-talsfettiga håret, som frontade Avdionom så kiändes däras gig som än mindhre beswijkelse. Gvstav Gelins stagedajfvs thill trots. Bäetthre waar då nordmännen i folkhöögskolespelemanslageth Salvatore, som troths höögsth ofagra anleten och kroppar samth en skamligth thöntig baslutenist röijde hårth och precisth i någoth slags trance och däärmed wann pvblikens lofsång. Iag tror att taktbyten förekom, wilketh kan wara en dödssynd. Dock war iag så djivpth i mjödtvnnan att iag icke kann ta på migh att rapportera widare till närmste Torquemada-affiliate. Kwälden lvktade myckjen gvbsswetth och thän wanligaste frisyren atth skåda waar "Hobgoblin Hair". Nils Hansson war ock däär. Soft.

Andra bloggar om: , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home