~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, May 18, 2007

Cykelgyckel: Emil JensenJaha ja, wissa gycklare kommer vpp sigh okk tycker atth thät icke aer fint läänghre atth tournéra oppå thet för gycklare wanliga maneret - på aposthlahästharna från by till by - vtan cräfver förkasthliga framthidsfordon som welocipeder nähr de ska gyckla rvnt i wärlden occh gyckla på gathor och thorg. Pfft.

1 Comments:

Blogger Caesar Colonii said...

Äre fixed gear på hojen på bilden eller?

5:41 PM  

Post a Comment

<< Home