~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, May 18, 2007

Gästblogg: Arne den Vise attackerad av Vlvar!

Ij thätta framthida tijdewarw, fvll av hädelse och otyg, äär thet staendigth lijka wiktigt atth framfööra ståndakthiga aexempel på svnt medelthida leverne. Ij thät ständhiga sökande aefther nyia otyg att slänga vppå bålet, hafer iag gjiorth thät thill ein wana att noga gienomsööka de chronicae som sprida lögn och hädelse ij syfthe att fylla penningpvngen thill brädden medh gyldene pänningar. Man wänthar sig knappasth några renlääriga rader i thässa syndens skrifter, så ni må tro wijlken svnd, christliger glädjie som gienomforsade mig näär iag i kwäldschronican Aexpressen lästhe följiandhe: Thän af folceth kiäre Arne den Vise vpprätthåller hederliga, medeltida utomhvsseder och blir i processen attackerad av en flock med vlvar!

Om ickje thet äro medelthida skick och brvk då äär thät iag som slänger tagelskjiorthan i sjöen! Vtan twekan waar thässa bestar sända af Djiäwvlen ij syfthe att tvkta Arne, så att thänne yvige mvnk icke skvlle falla i fraestelsen att vti högmod se sig som natvrens mästare.

Arne den Vise haver följiande atth säiga om haendelsen:

”Jag fick Dödsångest”
”Jag var tagen av att jag plötsligt kände vargarnas enorma muskler på min kropp - fy fan vad det var jobbigt. Jag tänkte att vargarna skiter väl i att de matats med nappflaska av Thomas Lind.”

(Thomas Lind var, för att använda våra britsiska bröders tunga, ”Beastmastern” i sammanhanget.)

Thät tyckes alltsåå, mijna bröder och systrar, waara frågan om en sann och äkta gvdsfrvktan ifråån mäster Arnes sida. Arne äro sannerligen wiser! Han inser medh raetta att djvrtränare och deras bestar må hafva sijn plaths på torget som vnderhållning efter dagens spöstraff - men ingen sann gvdsfrvktande människa lever som en broder till djävvlens helveteshvndar!

Efter att hava begrvndath Arnes helgonahandling i medeltida brvk och skick kiände jag mig, likt thän Heliga Birgitta, penetreradh af Jesu Christii kiärlek till en thän milda grad atth iag tvangs inhandla flertalet tvnnor med mjöd (och därefter ett avlatsbrev föör att i goder ordning återsthälla thän själsliga balans och vndvika den eviga förbannelsens brinnande lågor samt medföljande tortyr-implement). Jag hoppas denna försändelse finner eder lika lyckliga över nyheten som vndertecknad.

Eder hänryckte tjänare,
Bosse af Inferno Infantium

Inferno Infantivm, på plattswänska "Infantilt inferno", äär ett spelemanslag som spelar ystra låtar, af wijlka en kann afnivtas vppå Myspace.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home