~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, May 26, 2007

Drakdreparnas tijd

Till hwår grenslösa gledie har ett nytt mvsevm i thän Nya Werlden ENTLIGEN taghit hwåra samtida historieskrifvares dokvmentära berättelser på allfvar. Thät hwill säga, nv har man konstatherat att drakar (i framtidsspråkh kallat "dinosavrier") de facto har lefvat sida hwid sida med människa. Hwad är thät hwi har sagt hela tin! Änlight thässa spänstigha tänkare hwar drakarna till ock med ombord på Noak thän heliges ark tillsammans med de andra kreatvren!
Men, nota bene: Thätta hwar innan thä för blott ett par hvndra år sedan mvterades till prinsessröfvare och därmed giorde sig till fijender med hwarje ärofvll riddare. Thät skvlle thä icke ha giort. Man kan säga så här: in thy face - thät är icke HWI som är vtrotade!
Dock hwara jvst thätta en kiella till förvundran. Hvrv vppslvppna hwi hwara månde öfver thänna hwederbörliga erkiennelse af sanningen, finna hwi thät beklemmande att thä skinande riddarna får förbli vtan hwelförtient berömmelse för att med sina blanka swärd satt stopp för drakarna i evinnerlighet. (Hwissa tror hwisst att Herren Gvd kastat rymdstenar från himmelen. Ett sånt nonsens! Han hwar helt klart strängt vpptagen med att tvkta bvlgarer.)
Som representant för Gycklargrvppen finner iagh thät alltså min plikt att författa ett långt klagobrefv, stoppa thät i en krvka och legga thän i hafvet hwid hwestra kusten. Thät är min förwissning att när brefvet når Creation Mvsevm så komma thä omedelbart att ge vppretthelse till drakdreparna, kanskie med ett äxtra mvsevm.

När drakar hwar goda.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

För att inte nämna alla riddarmuseum som förringar riddarnas insats mot drakarna. Det är en "obekväm sanning" som evolutionspredikarna inte står ut med.

5:08 PM  

Post a Comment

<< Home