~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, June 11, 2007

Thät mædelthida blåsjobbeth

Som mædelthidsmann hafr iag allthid tyckth att thät warth nåoth ytterligth spæciell medh blås. Krvmhorn, scalmeija, bronslvr, näverlvr, trvmpa, spilåpipa, basvn, säckpipa, yov name it! Thät thycks migh att thæssa horn och pipor licsom ægga fvram stämningar och sinnesrörelser som grænsa thill, men aldrig spilla över i, tillsthånd af jvckande extasis oc icke minsth wild dans så atth särken fladdra wilth i winddrageth. Därföör hafr iag allthid hållith lekare och spelemän som lira på horn och pipor i högstha akthning. Thät tycks mig atth thän som vtför blåsjobbeth i mvsican äär thän som, för atth låna thän mäkthiga och hattprydda barden Giösta Linderholms ord, rvllar en en boll och låter thän rvlla. Några af thä frmästha mædelthijda blåsare som är werksamm i framthiden är The Winchester Waytes, werksamm i Wintanceaster i Ængland. Skåden I målningarna häär nedan och se hvr asgrymma thä är — och wäntha ock på atth dæras mäkthige mvsicstycken genom wandrande spelemannar skall föras öfer haav oc land, berg oc dalar thill jvst thina öron, eller filbyt er thill thäras mvntra låtar!


Thä Winchester Waytes spelar mvsican från XXII. och XXIII. århvndadets Winceaster, thän thidens ængländska hvfvdstad, mæen thä hafr föör thän skvll aldrig warit rädder föör atth anamma moderna inflvenser. På bildten skådar ni hvr thä icke bäär traditionella pantalonger af ylle, vtan halfth gienomskinliga så callathe strvmpfhosen af thät framthida klädet nylon. Cvtting edge, æller waad säiga i?Iblandth spæla thässa mvntra mvsikanther icke efter notskrifth, vtan wäljier atth likth folkliga spelemän stælla sig vnder bar himmerl för atth jamma i etth wanligth bvskspel.


Thät medelthida blåsande drager allthid thill sig grovpiesar. Ibland äär thä så fräcka atth dä påstår sigh wara harpospelande jvngrfrvar...... mæn thå drager sig wåra flöjt- oc hornblåsande wänner sig borth, thill en slvten kammare och blåser lijte med warandra, för etth lite lir enbarth män emellan. Här har thä fååtth sællscap af en lvtspelande pvbtrvbadvr. I medelthiden är mvscia någoth som hælsth skiöts som en angelegenheth män emellan, wåra blåsare är alla män, och icke några Candy Dvlfers! Oc notera på målningen att thän af männen som hafer trvmmor hängande öfer blygdkapseln, likth ett par enorma testicelballar, är thän som får wäljia takt och ton!Blåsargilleths ålderman skoijar thill thät ibland, och lirar några toner vr sitth vrdrvckna mjiödhorn. Helt ke-razy!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home