~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Monday, June 04, 2007

Svartkonstnär hyllas med temapark


Nu får trollkarlen Harry Potter en egen nöjespark mitt i temaparksmeckat Orlando i Florida. Och skaparen JK Rowling tror inte att fansen kommer att bli besvikna, skrivs thät ij Swänska Daghbladeth.

Man häpnar och skakar af frvktan! I thän framthida wärlden tycks magi, som allthid är af ondo (wit magi fvngerar ofta som en "inkörsport" thill thän farligare swarta magin, likt en haschischpipa fvngerar som inkörsport thill opiummissbrvk), waara helth acceptherat! Man bygger särskilda parker thill tonåriga besvärjares (wan-)ära! Ryyys! Warför reagerar ingen? Kanske är thet dags att myndigheterna tager fram en särskild sorths "Tonårsparlör", en skrift i wilken föräldrar kan lära sig wad barnjargongen egentligen betyder. När barna talar om "quidditch" och annath rysligth så betyder jv thät att barna tar sina första steg in i häxerieths wärld, som wi jv alla wet styrs af Hin Håle. Eller är thät månne dags för inkvisitionen atth agera? Ty thät äär vppenbarth att thän onda magikern Harry Potter och hans kohorter riktar in sig på att lovka barnen in i magiens onda circlar:

Specialeffektsmakarna som står bakom filmerna kommer även att delta i arbetet med nöjesparken.
- Vårat mål är att ge samma upplevelse av Harry Potters värld som man får genom böckerna och filmerna, säger produktionsdesignern Stuart Craig.


Specialeffekter? Pyttsan heller!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

you now whst :P?
screw you.
learn o live in now days not in the past. Man you've got to cathc up ;).Like you is now you are living in the future.

9:49 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

Fvck yov ditt jävla svartkonstfrämjande!

10:10 PM  

Post a Comment

<< Home