~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, June 19, 2007

Ja hej igjen

Gycklargrvppen hafva nu återwänt från tingeltangeltåget i Soedherled. Thär åto hwi hwildswin ock häfvde en ansenlig mängd mjöd mädhan hwi betraktade de smvtsiga, loppbitna barnhemsvngar hwilka spred en angenäm medelthida doft hwarthän de foro.
Dessvtom afnjöt hwi timslånga gvitarrasolon:Gycklargrvppen säigher: Man ska icke gifva upp ens om pvbliken somnat! Thät hwisar på karakther. Ett gvdfrvktight kors på hvästen är bara bonvs.
Sädhan korsade hwi oss inför obscena trollkonstnärer med sextovrettes:...innan hwi återhwende till hwår kammare för djvpbön, dhå hwi äfven skådat en vagnslast vngdomar som delade vt biblar (bra) i BAR ÖFVERKROPP (dåligt). Iagh skrek i falsätt åt thäm att för Gvds skvll skyla sig, innan Satan sielv ser thäm ock bringar thäm till thän brinnande efvighet, men thä bara stirrade dvmt. Iagh vät int va iagh ska tro.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home