~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, June 20, 2007

Gycklargrvppen paparazzi


Thätta, mijna wänner, är någoth af en trofé inom smygafmålningen, thän konsth wi kallar "paparazzi"!
Ni må tro atth iag skakade och riste lijkth ett asplöf i wadmalshoodie näär iagh skådade Gandalf i en typisk spetsigh fæstivalhatt på Hvltsfredslvstspelens backstageområde! Iag trefvade nerwösth efter mijn camera och försökthe hålla thän still i mijna händer medan iag wiskade "hoow-lee shit" och tryckthe af. Men här äär allthså målningen — trollkarlens hatt afteckna sig tydligth mot tälttaketh och wij kann ock notera atth Gandalf föör dagen war vngdomligth renrakad och thän spetshättade trollkarlen tycks wara gladd af rvsdrycker och lifligth sællschap.

Nota Bene:
Wij ber om vrsäkth för att wij ock fångadhe en brak-DON'T med enn så callath trvckerhätta på bilden (hättan waar därthill försedd med ett typiskt emblem för bondeståndet! How vncool!). Doch äär sådana vtom smygmålarens kontroll vppdykna ögonagissel lijte af charmen med instinktift tagna paparazzibilder. I bakgrvnden kann ni factiscth skiönja ännv än DON'T med trvckerhätta och loppigt skiägg, men så war wij jv också i Småland, thätta land af magra tegar, snåla bönder, blaskigth öl, metrosexvella arenapopband och noll fascion sense.

Andra bloggar om: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home