~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, June 20, 2007

Vatikanen styr vpp avtomobiltrafiken

Vr Chronica Sveciae Cotidie (SvD):

Thät waar ij gårdagern som påvens högra handt, cardinale Renato Martino, höllo ett krönikörsting för at præsentera thän helga katolska kiyrkans instællning thill avtomobilekiörning. Bakgrvnden äär evnligth Vatikanen atth avtomobilen (thän dragdjivrslösa wagnen) blitt ein allth mer integrærad thel af dä flæsta framthijda mänskors waardag.
Enligt cardinalen kan avtomobilfärder locka fram mänskans mest primitifva sijdor, blandt annat obscena gæster, oartigheter och ett allmänt okristet (hedniskt) beteende.
- 1.2 millioner mänskor stvpar warjie åår bakom ratten. Thät äär den bistra werkeligheten men samthidigt en vtmaning för samhälleth och kiyrkan som styr thät, sade kardinalen


Gycklargrvppen är som becanth tweksam thill avtomobilism (såsom wi ock ähr tfveksamma thill avtoerotik). Thätta på grvnd af atth avtomobiler skrijder fram på hjvl vtan att dragas af djivr eller trälar, eller af wind då thän icke har segel, ens drifvas fram af förarens egen mvskelstyrka. Hwad återstår då — trolldom? Wi wetha icke, men ana thät wärstha. Hvr som hælsth, i sin tvekan atth i jvst thätta ögonblikk taga strid med thän sataniskt mäkthiga avtomobilindvstrin och petrolevmlobbyn, hafver Vatikanen enligth SvD beslvtat atth ävndå agera igjienom att lansera 10 bvdord för avtomobilism.

Thätta finner wi gott, ty avtomobilisterna kommer atth invaggas i etth saligth lvgn och börjia bete sig någorlvnda kristeligth på wägarna. Tänk Ave Maria iställeth för signalhornens bröl och korstæcken iställeth föör vppstræcktha långfingrar. Allthid något. På sijkth hoppas dock wij, Gycklargrvppen, att Vatikanen beslvtar sig att tha i med hårdhandskarna såå atth själfvgående wagnar vtan dragdjivr æller -trälar förbjvds då thät icke kan vteslvtas atth de har trolldom i tanken. Oxkiärror och bärstolar äär allthid bättre än möjligth häxeri.

Häär äär förresthen Vatikanens bvdord föör avtomobiltrafiken:

1. Du skall icke dräpa.

2. Vägen är till för att bygga gemenskap mellan människor och inte dödlig utgång.

3. Artighet, ärlighet och klokhet kommer hjälpa dig att hantera oförutsedda händelser.

4. Var generös och hjälp din granne i nöd, framför allt olycksdrabbade.

5. En bil är inte ett maktinstrument som ger anledning att synda.

6. Övertyga yngre och även de som inte är så unga att det inte är en bra idé att köra i olämpligt tillstånd.

7. Ge anhöriga till olycksdrabbade ditt stöd.

8. Sammanför rattfyllerister med sina offer vid lämplig tidpunkt så att de kan få genomgå frigörelsen det innebär att förlåta.

9. Beskydda den mest utsatta parten ute på vägarna.

10. Var ansvarsfull gentemot andra.


Vpdate: Swänska Dagbladeth tyckthes gilla thänna nyigheth så myckjeth att dä skrifith om thän enn gång thill.


Andra bloggar om: , , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home