~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, June 21, 2007

Genusperspektiv: Tjejer slåss bättre än höns!


Skåda bilden ofvan. Skåda dock inthe föör länge, ty kraka-liknande ickeklädsel förekhomma, wij kann icke garanthera att thän swärdsbärande quinnan på målningen är en ärbar mö, doch står thät vtom twifvel atth hon kan slakta och skinnflå såwhääl gnomer och drakar närhelsth hon önskar, samth att hon med största säkerhet headbangar thill vtmärkt dvbbelyxemetal framföördh af Blind Guardian. Nå, thänna bildt är intressanth, icke föör atth thän wijsa vtmärkth passform på etth lätt ringpansar. Neij, thänna bild är talande, ty thän berättha och bechraeftar thät alla wi storslvkare af actionstinn docv-fantasy allthid hafer wethat. Nämbeligen att tjejer fajtas inte bara bättre än höns, som thät gambla ordastäfveth lyder, vtan ock slåss bätthre än karlar. Thät bewhisas jv mäd all thydligheith af målningen - snvbben har heltäckande pansar af plåt samth hjälm föör atth han icke är smidig nog atth dvcka vndan swärdshvgg och slag med knölpåk. Kvinnan behöfver dock bara en liten och lättwiktig rvstning som skiydda thä witalaste delar af kroppen, då hon är snabbare, smidigare och helth enkelth myckjeth bättre på att fajtas med swärd och dolk än wad karlarna - och hönsen - äär. Thätta förklarar warför kvinnor klä si sigh i ringbikini medan män måste bära klvmpig plåtrvstning. Thät är helth natvrligth!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home