~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, January 26, 2006

Alla talar om... BOCKSTENSMANNEN

De arma nvtidarna kommer snart att få en chans att bekanta sig lite närmare med den förträfflige gycklagrvppsmedlemmen Bockstensmannen. Läs själv i Göteborgs-Posten om ni inte tror oss. Där skriver de om det "omfattande tvärvetenskapliga forskningsprojekt" som skall leda till att "man kommer den mystiske 1300-talsmannen närmare in på livet".
Föga förvånande gör brvdarna frivolter av lycka & förväntning:
- I många år har jag burit på en dröm att få stå ansikte mot ansikte med Bockstensmannen, säger museilektor Åsa Axberg.
Även Bockstensmannens fanclub är fvktiga av vpphetsning.

Fotnot: Alla vppgifter om att Bockstensmannen är död och har legat i en mosse i 700 år är lögn och ondskefvll desinformation. Bockstensmannen lever i högsta välmåga och lagar gärna mvstiga köttgrytor.

1 Comments:

Blogger Mark E. Hoeschletter said...

The fourteenth century man is indeed, quite interesting.

3:26 AM  

Post a Comment

<< Home