~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, December 30, 2005

Hej alkemi

Ibland blir man lycklig av att läsa dagstidningarna. Här är en snvtt vr en essay om Alkemi som finns i dagens Aexpressen:
Jag tror att var och en kan spegla sig i alkemistens arbete. Det beskriver helt enkelt människans existentiella villkor, att hon först efter plågsamma prövningar kan nå mognad och insikt. Det är en generell erfarenhet som människan gestaltat i olika former, först i de berättelser om gudarnas vedermödor som ingick i antikens mysteriespel.
Tänkvärt skrivet av Petrus Cornell, som en liten tröst för alla oss som sitter med klumpar av bly som ännu inte riktigt har förvandlats till gvld. Den misslyckade alkemin — som ju är den vanligaste formen av alkemi — är som en metafor för själva livet.
Läs helheten här.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home