~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, December 30, 2005

Gycklargrvppens löften inför A.D. 2006

Vi, Gycklargrvppen, lovar att i detalj bevaka vtvecklingen inom pantalongmodet år 2006. Att vtvecklingen inom snabelskomodet rapporteras fortlöpande goes without saying.

Vi, Gycklargrvppen, lovar att bekämpa alla politiska grvpper som motsätter sig vppförandet av stadstvllar eller -mvrar.

Vi kommer göra allt vi kan för att bekämpa det ogvdaktiga metriska systemet och köra stenhård lobbying för ett återinförande av alnar, tum och skålpund.

Vi lovar även, aningen högtidligt, att slå ett hårt slag för gregoriansk körsång vnder det kommande året.

Därtill avger vi härmed ett bindande löfte att sprida bvdskapet om dinkelvetets förträfflighet över hela världen. Om det är gott nog åt Hildegard av Bingen så är det också gott nog åt dig.

Vi, Gycklargrvppen, lovar att hålla oss till beprövad medicin vnder året: åderlåtning, blodiglar och änglatrvmpet. Mvltivitamintabletter bör däremot skys som pesten.

Vi, Gycklargrvppen, lovar att spela tärning, men icke Jack Vegas.

2 Comments:

Anonymous Andy said...

hjälp, Killinggänget i reinkarnerad form som luggslitna narrar!

3:01 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Är handsken kastad?

3:27 PM  

Post a Comment

<< Home