~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, October 04, 2005

MVSIK FÅR JORDKLOTET ATT SNVRRA?
Är världen rvnd, som vissa modiga upptäcksresande påstår?
Därom tviste de lärde. Med små bokstäver, givetvis, så inte inkvisitionen hör och tar dem på orden och monterar dem på ett stort och rvnt — men verkligen inte klotformat — hjvl!
Men även utanför dagens frimodiga — vissa skulle säga provocerande — vetenskap diskvteras frågan med iver. Ett välljvdande exempel är det anglisk-brandenburgska musikgillet The Orb som på det sorgligt förtigda albvmet Orbvs Terrarvm förfäktar frågan. Fast i välljudande toner som stiger mot skyarna där man kanske, eller förmodligen kanske inte (men man vet ju inte), kan skönja en krökt horisont.

The Orb — Slvg Dvb


Här är förresten The Orbs hemsida! Mycket nöje.

2 Comments:

Blogger Fröken Höger said...

Ni är i gott sällskap, mina herrar:
http://politikerbloggen.blogspot.com/2005/09/och-bildt-lyssnar-p.html

Jag drar mig nu tillbaks till min kammare då jag önskar undvika stegling p.g.a självbefläckelse.

12:13 AM  
Blogger Caesar Colonii said...

Tack för din kommentar, ungmö Höger! Musikens värld är verkligen lika spännande som en karavanfärd längs sidenvägen..!!

11:51 AM  

Post a Comment

<< Home