~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, October 04, 2005

Om irrläror kring städernas planeringHemvändare som deltogo i Korståget för att befria Det Heliga Landet från de otrogna har mycket att berätta. Vi kan lära oss mycket från dem, som exempelvis hur man bygga borgar i karga öknar, hur man lära en muselman att recitera Evangeliet med hjälp av brännjärn och en smula tålamod, samt att göra sluga manövrar med lätt kavalleri.
Dock har även en del sydländska villfarelser fastnat i de hemvändandes sinnen.
Låt oss en gång för alla fastslå att vi hava ingenting att lära oss från av stadsplaneringen i Mindre Asien!
Där organiserar man ofta byggnaderna i ett slags fyrkantigt system — en direkt barock idé! Men det är inte det värsta. Man bygger även så kallade avlopp, ett slags anordningar av sammanfogade rör som leder bort överflödigt vatten och träck från både hus och gator. Det må behövas sådana uppfinningar i länder där själva träcket är förgiftat av kätterska irrläror! Men att påstå att vi skulle vinna något på att bygga så kallade avlopp här i våran civiliserade del av världen är befängt!
Vårat avskräde och våra exkrement är inte farliga för någons hälsa. Tvärtom!
Våra skulor och vår spillning har vi alltid slängt ut på gatan och där kommer de till sin rätt. Tänk på alla tiggare och andra fyrfotade svin — de får sin näring enkom på detta vis! Och det bygges upp en ljuv arom, en kroppsligt och själsligt stärkande atmosfär som vore otänkbar att leva utan för städernas borgerskap! Lite skit på gatan är bättre än ett rent helvete, som den gode Ericus Hörstadius skulle ha uttryckt det. Och så rätt han har. Med avlopp installerade i städerna skulle våra liv inte domineras av den frejdiga, kraftfulla air som är vår livsluft och vad som gör oss starka till den dagen då barbarerba knackar på stadsporten.
Glöm aldrig bort — MUSTIGHET ÄR SAMMA SAK SOM MEDELTIDIGHET!

2 Comments:

Blogger Truthmister said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a swingers site/blog. It pretty much covers swingers related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

3:25 PM  
Blogger Lortsverige said...

Avlopp? Det låter kätterskt! Jag tror inte att den trenden kommer att slå här… Lika onödigt som det där påfundet parfym!!!!!!

3:50 PM  

Post a Comment

<< Home