~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, November 28, 2006

World of Wårdcraft

Vnderrättelser hafwer nått oss: En blotth XV-årig ynglingh i södra Swärige havrh blifwith omhänderthagen für spelberoende, enligth en dom i länsrätten.

I domen står att XV-åringen har spielath strategispel på sin dator-apparatvs på nätterna. Dessa strategispel ähr ett slags lek där overkliga arméer av människor, troll, alver och vättar bankar skiten vr varandra på etth lika påhittath och overkligt slagfälth som så att säga finns inne i maskinen och/eller på Wäwen (dvs i cyberspace). Genom sitth missbrvk aw strategispel har ynglingen försvmmat sin skolgång och wisath tecken på aggressiwithet när familjen försökt brytha mönstret.

De arma föräldrarna känner sig maktlösa och eftersom XV-åringens beteende är självdestructivt beslvtade länsrätten att han skall tvångsomhändertagas enlight lagen om wård av vnga. XV-åringen kommer att få vård och förhoppningswis vpptvktelse på ett behandlingshvs. Ty denh XV-årige ynglingens bveteende är störth och ogvdaktight! Nog för att strategispel som bedriws online är både bildande och roliga. Men de skall ses som teoretiska förstvdier till fysisc aktiwität och får absolvt inte inkräkta på werkligh slagfältswerksamhet. Är man vng och stridslysten är datorspelens bildning till en wiss pvnct god och fostrande, men efter en snabbth awklarad virtvell gröntjänst i datorspeleths skyddande atmosfär så måste ynglingarna sjasas vt på slagfälthet för att klyva sköldar och knäcka skallar. Allt annath är omedelthida beteende som på sikth leder till kättersk kodknackning och webcamsex.

Fvll story


Andra bloggar om:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home