~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, November 26, 2006

Spöstraff för belgiska hundar

Vnderrättelser nåhr oss om att Konvngadömet Belgien är på wäg att införa en ny strafflag för hvndar. Den går tydlighen ut på att hundar som begår brott - bits, excrementiserar på olämplig plats eller skrämmer små barn - ska kunna straffas. Smärre förseelser leder till några wälgörande rapp på tassarna. Tja, hvndar bör jv tas i vpptvktelse. Men deth gäller äwen mänskor, som är om möjlight än mindre lydiga än wåra fyrbenta wänner. Wi, Gycklargrvppen, hoppas att försöketh med spöstraff för hvndar faller wäl vt och snart kan vtsträckas äwn till mänskliga warelser, som i 2000-talet oftare än inte skvlle må bra av några rapp med piskan.

Fvll story.

Andra bloggar om: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home