~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, February 08, 2006

Blandade nyheter från Gycklargrvppen

Nyss hemkommen från Grammisgalan. Mvsiken som belönades var givetvis vnder all kritik, med vndantag för tungviktsmunkarna Candlemass och Göran Söllschers gedigna rennässansgitarralbvm. Nvnstedtmannen rapporterade löpande och dyngdoftande vnder kvällen.

Sju ärkebiskopskandidater är nu uppe för provval till Svenska kyrkans högsta ämbete: Anders Wejryd, Anna-Karin Hammar, Ann-Louise Eriksson, Carl-Erik Sahlberg, Margareta Hemström, Ragnar Persenius, Thomas Söderberg. Ingen av dem är värd sitt jobb eftersom alla är protestanter. Dessvtom är minst tre av dem kvinnor!

Edward Bekännarens grav har återfunnits! Läs mer här.
Våra goda vänner på diskussionsforumet Skalman kommenterar händelsen "Kul! Stort! Intressant!", vilket tvingat den gode chroniclern Widsith att ta bladet från munnen. "Man baxnar ju fullständigt inför denna fraseologiska ekvilibristik från forumets medlemmar", kommenterar han och berättar sedan att "Edward Bekännaren hade inga barn och inga syskon, därför, när han dog 1066 ledde detta till de strider som anges som slutet på vikingarnas era, slaget vid Stamford Bridge samt slaget vid Hastings. Hade Harald Hårfagre, som var en av tronpretendenterna, vunnit, hade detta inneburit en radikalt annorlunda europeisk historia, bland annat att Nordsjön hade blivit ett Mare Norvegicum. Därför är det lite intressant med Edwards grav."
Väl rvtet, Widsith! Låt oss ses snart över en eller två tvnnor!

Sedan det tredje korståget A.D. 1187 har det som bekant varit rejält skakigt i mellersta östern. Skakigare har det dessutom blivit sedan ett gäng danskar med tillgång till en tryckpress kom på den geniala idén att mångfaldiga så kallade karikatyrer av profeten Mohammed (den muselmanska världens it-boy nr. 1). Att konsulat bränns och det manas till heliga bojkotter mot danskt smör är såklart ingenting att bvlla upp till gästabvd för. Men facto är att danskarna här har gått över en gräns som inte bör överträdas. Och genom att göra så visar de också vilken helvetesmachinae tryckpressen är. Tryckpressen är dålig, det fria ordet är om möjligt ännu sämre. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till att tryckfrihet inte råder någonstans. Annars kan "roliga" danskar när som helst råka provocera fram ett världskrig.
Men inte ska väl vi i gycklargrvppen måla hela världen helt svart? Nej då. Den danska hädelsen öppnar faktiskt upp många intressanta möjligheter för framtiden. Till exempel skulle vi som bor norr om Göingeskogarna nu kunna passa på och ge igen för danske kungen Valdemars skändningar av Halland och Gotland. Det är liksom läge nu. Om vi tar första kicken så kan vi vara säkra på att stora delar av världen så att säga inte bangar. En liten invasion av Danmark, gärna i samarbete med någon hungrig ung sultan med tillhörande här, skulle kunna vara lika frigörande som en åderlåtning. Och i Danmark finns massor av näringsrika smørrebrødsråvaror att hvgga in på. Det ska bli gott att belägra lite på andra sidan sundet.

Och på tal om mat. Här är en liten bild från Gycklargrvppens senaste middag:

3 Comments:

Anonymous Liss-Gertrvd said...

Bästa Gycklare-grvpp!

Finnes: Arbetslös här med kämpaglöd och armkraft. Går bärsärk vid behov. Skötsam och nykter endast på kyrkohögtider. Dopkristen. Slåss gärna mot danskar och alla andra kvltvrer som blir åtsagd att kämpa mot. Lydig.

Sökes: Anställning vppå lego-basis samt en eller annan fiendenation att förgöra på rik småfvrstes eller politisk kartellbildnings - som betalar bra - initiativ.
Fack föreningar har vi aldrig hört talas om. Föredrar att thän dagliga skaffningen ingår i legan.

Intresserad?
Skicka en brevdvva (gärna snabbt ty iagh försmäcktar snart om inte karlarna får nåt vettigt att göra så iagh kan skvra långhuset ifredh!) till:

Liss-Gertrvd Sigmarsdoter, Hvsfrv.
Ols-Pers-Trvlsgårdhen
Dalecarlia

1:20 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Kan jag få ditt telephonianvmmer?

2:46 PM  
Anonymous liss-gertrvd said...

Det var den osedhligaste förfrågan iagh har rönt på år och dag, medh nöije, min herre! Kan vi göra så, att iagh skickar hären först på långskidor ned till Stockholmen, så kan Slugar-Bängt förmedla sagda nvmmer?
Glömde tala om att hvgade spekulanter kan få rabatt på det samfällda här-priset, idag har de vppfört sig som småpiltar, bara käbbla och slåss, iagh hoppas att herr Colonii har planer på nära förestående holmgång med plvndring av annan kvltvr för härens räkning ty de tarvar sannerligen en rejäl kämpalek för att hålla formen!

7:24 PM  

Post a Comment

<< Home